17-05-18

de nieuwe sprokkeltjes

 

                                                               De nieuwe Sprokkeltjes

 

Tijd voor een ander beleid !  Een beleid die geen beloftes maakt die niet gehouden worden.

 Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 in het vooruitzicht zijn wij volop bezig met het samenstellen van een nieuwe Lubbeekse politieke beweging.  Met “De Wakkere Burger” willen we een alternatief bieden.  Wij willen de stem zijn van elke Lubbekenaar, jong en minder jong. 

 Hoe wilt u dat uw gemeente er uitziet de volgende jaren?  Hoe is het met de veiligheid gesteld?  Wat met de sociale dienstverlening ?  Is er voldoende ruimte voor de jeugd en kinderen ?  Wilt u mee inspraak krijgen?  Moet er naar u geluisterd worden ?  wij willen geen nieuwe belastingen? Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen waarop u een antwoord kunt geven.

 Met uw deelname wil “De Wakkere Burger” vooral vorm geven aan onze gemeente en daar is deze oproep een eerste stap van.   Het is aan u, de lezer, zelf om te oordelen dat u een beter inzicht verwerft in het reilen en zeilen van de politiek in Lubbeek.

  Via een niet-gebonden onafhankelijke Lubbeekse beweging is dat mogelijk !  Met een Lunneekse politiek die, gemeten aan de bestaande hiërarchische structuren van de huidige partijen, tot nu toe stiefmoederlijk werd behandeld.

 Eén voorbeeldje van onze speerpunten :  Behoorlijk bestuur :   geen loze beloftes – uitgangspunt is dat de Lubbeekse inwoner en organisaties de kans krijgen mee te werken aan het tot stand komen van een beleid dat inspeelt op de werkelijke noden en behoeften die bij elke Lubbeekenaar leeft – inspraak garanderen en daarvoor de nodige ondersteunende maatregelen nemen- geen vriendjespolitiek

 De Wakkere Burger is steeds bereid om na te denken over en mee te werken aan uw concrete initiatieven

 Eddy

 

V.U.  Eddy Elyn – eddy.elyn@telenet.be

De commentaren zijn gesloten.