14-05-18

Malaise bij verpleegkundigen

 

Kunnen ze niet komen met pasklare oplossingen voor eender welk probleem roepen ze allemaal “HET IS DE FOUT VAN DE VERGRIJZING” !

Maggie De Block Is de zoveelste politicus die in dat rijtje thuishoort !!!

In het debat over de schamele personeelsbezettingen in de ziekenhuizen – met zware gevolgen voor de patiënten -  schaamt de minister van gezondheid Maggie De Block zich, niet voor de eerste maal, om de grote schuld bij de vergrijzing te leggen.

Mevrouw De Block , de schuld leggen bij de vergrijzing getuigt enkel van een zeer politieke éénzijdigheid en draagt bij tot ernstige discriminatie van senioren.

Mevrouw De Block, leg de schuld van uw falen om tot structurele oplossingen te komen in uw conflict met de verpleegkundigen niet bij de senioren.

Mevrouw De block, u participeert in de beelden over de vergrijzing die te pas en te onpas worden aangeroepen, zo lang het maar in uw straatje past. En in plaats om verheugd te zijn dat de levensverwachting gestegen is lijkt het er meer op dat ouder worden een natuurramp is. Nochtans mevrouw, iedereen wordt met de dag ouder. Is ouder worden dan een rampscenario ?     

Het spijtige van dat alles is dat iedereen deze prietpraat kritiekloos blijft aanvaarden. Het is mijn vaste overtuiging dat politici die, als ze bepaalde problemen niet aan kunnen, de vergrijzing aanroepen als oorzaak getuigen van een merkwaardige  gedachtekronkel.

Bovendien getuigt zulke houding, mevrouw De Block, van discriminatie van ouderen.

Ge moet maar durven stellen dat het niet uw besparingen in het zorgbeleid zijn die de grootste boosdoeners zijn van de huidige malaise. U durft zeggen dat de grondoorzaak ligt bij de vergrijzing en dat daar de oorzaak ligt van de stijging van het aantal chonisch zieken.  Neen, mevrouw , het zijn wel degelijk de door ingeroepen besparingen die er voor zorgen dat meer en meer verpleegkundigen het niet meer zien zitten om door te gaan met hun zware beroep.  Geef de ziekenhuizen meer middelen om geschoold personeel aan te werven.  Het verzorgende personeel en de patiënten houden er niet van om in een verdoemd hoekje te worden geduwd door de politici die niets om hen geven.

Eddy           

 

 

De commentaren zijn gesloten.