16-04-18

zo

 
 
Benny L'Homme heeft een bericht gedeeld.
2 uur · 
 
 
 
Natuurpunt Lubbeek
2 uur · 

Golfterrein in Lubbeek

"Het gemeentebestuur van Lubbeek heeft me, bij monde van burgemeester Tania Roskams, bevestigd dat de provincie Vlaams-Brabant inderdaad een aantal zoekzones in Lubbeek heeft voorgesteld i.k.v. de realisatie van een golfterrein.

Het gemeentebestuur heeft de provincie duidelijk gemaakt dat Lubbeek helemaal geen nood heeft aan een golfterrein op haar grondgebied en heeft dan ook voor de voorgestelde zoekzones een ongunstig advies uitgebracht, behalve voor de zoekzone Veeweyde aan de Diestsesteenweg (grens grondgebied Kessel-Lo - tegenover Houthandel Martens). Maar ook voor deze zone zijn er vraagtekens door de onmiddellijke nabijheid van het reeds bestaande golfterrein van Tielt-Winge en zijn er dus nog geen concrete plannen.

De vermelding van het Gasthuisbos in Pellenberg berust op een fout in de communicatie!"

Benny L'Homme - Voorzitter Natuurpunt Lubbeek

 
 

De commentaren zijn gesloten.