15-04-18

Geen golfterrein

Een golfterrein in het Gasthuisbos Pellenberg ? Nieuwe verminking van de Lubbeekse natuur ? 

Moet het Gasthuisbos Pellenberg gekapt worden om plaats te maken voor ... een golfterrein ? 

De provincie Vlaams Brabant heeft de ambitie om in de regio’s Asse, Halle, Leuven, Tienen en Zemst golfterreinen aan te leggen.

Als mogelijke locatie lieten ze hun oog vallen op het Gasthuisbos in Pellenberg.  

Volgens gedeputeerde Ann Schevenels ( Open VLD ) zou de aanleg van zulke golfterreinen een maatschappelijke meerwaarde betekenen en kan de provincie objectief inspelen op de behoeften van de golfsector. Er zouden 9 holes worden ontwikkeld. 

Volgens ons ( de a-politieke beweging De Wakkere Burger) is dat een nieuwe aantasting van een natuurgebied. Welke krachten zitten er achter wanneer de Vlaams Brabantse provinciale dienst voor de ruimtelijke ordening zich moet  bezighouden met speculatieve verwachtingen voor ontwikkeling en bestemmingswijzigingen van bossen en natuurgebieden. 

Zullen de omliggende bewoners van het Gasthuisbos er mee akkoord gaan dat het rijgedrag met al de kwalijke facetten ervan in hun straat vergroot wordt?  En dan hebben wij het in het bijzonder over de Zavelstraat, de Meistraat en de Lostraat !

Golfterreinen enkel mogelijk na lokaal overleg!

De provincie vermeld dat de aangeduide locaties en de voorwaarden reeds bepaald werden in samenwerking met de gemeenten en de overkoepelende sectorvereniging Golf Vlaanderen.  En wat nu volgt is louter politieke prietpraat: wanneer een ontwikkelaar interesse toont wordt zijn vraag besproken met de gemeenten , de omwonenden en de verschillende belangenorganisaties.  Want telkens komen politici af met een vastgelegde planning van zulke werken.  Dat hebben we kunnen vaststellen in het verleden en dat hebben we kunnen vaststellen bij het slachten van gezonde  bomen   in de Kerkdreef in  Linden.

En dus hebben wij enkele vragen aan het gemeentebestuur van Lubbeek :

  • Dames en Heren : bent u reeds op de hoogte gebracht  van de intenties van de provincie?  Zo ja, op wat wacht je dan om de bevolking op de hoogte te brengen?  Wat met de openbaarheid van bestuur bij het stilzwijgen van zulke ingrijpoende zaken als mobiliteit, verkeersveiligheid e.a.?

Als slot:  langs de ene kant wil de provincie natuurschoon verkwanselen en langs de andere kant geeft de provincie 1.200.000 euro subsidies om de biodiversiteit in de regio’s te versterken.

Reageren op dit rondschrijven op eddy.elyn@telenet.be

Voor De Wakkere Burger :  Eddy Elyn    

De commentaren zijn gesloten.