11-04-18

censuur

Europa maakt het totalitarisme opnieuw groot

door Judith Bergman  •  10 April 2018

       

  • De EU beschikt bijvoorbeeld over programma's die trachten de Europese massamedia en hun journalisten te beïnvloeden, zoals over de voortdurende massale migratie naar Europa vanuit Afrika en het Midden-Oosten. De Europese Commissie heeft daartoe onlangs een publicatie gefinancierd van een handboek met richtlijnen voor journalisten over hoe te schrijven over migranten en migratie.
  • Het is ogenschijnlijk in het belang van deze mediavertegenwoordigers om concurrentie van alternatieve of nieuwe media als "nepnieuws" te bestempelen.
  • Een Franse wetsvoorstel zou Franse autoriteiten toestaan om websites tijdens het verkiezingsseizoen te blokkeren, een draconische maatregel om politieke tegenstanders te bestrijden, waarmee Frankrijk in dezelfde categorie geplaatst kan worden met landen als China en Iran die websites blokkeren die niet aan de agenda's van het regime voldoen.

Zowel de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker (links) als de Franse president Emmanuel Macron (rechts) stellen beperkingen voor in strijd met het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, dat wordt gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. (Foto-bron: Europese Commissie)

De Europese Unie intensiveert haar inspanningen om meningen die het niet eens zijn, met haar beleid te censureren en te marginaliseren, onder het handige eufemisme van de strijd tegen "nepnieuws".

"De Commissie moet zich buigen over de uitdagingen die de onlineplatforms creëren voor onze democratieën met betrekking tot de verspreiding van valse informatie en een reflectie op gang brengen over wat op EU-niveau nodig is om onze burgers te beschermen," schreef Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in mei 2017. Erg attent dat Juncker, op totalitaire wijze, de EU-burgers wil beschermen tegen nieuws dat niet past bij de verhaallijn en agenda zoals uitgezet door de Commissie.

Lees verder

bron: 

Gatestone Institute

14 East 60 St., Suite 705, New York, NY 10022

De commentaren zijn gesloten.