09-04-18

De Brugse rechtspraak

09/04/2018 : 

Chris Duchauchoit neemt het voortouw ! Waar zijn buren volgens het artikel in de krant HLN liever anoniem blijven uit angst voor hun buur die met zijn bedrijf al zorgt voor jaren durende geuroverlast gepaard met een voortdurende vliegenplaag brengt Chris Ducaushoit de plaag in de media.

Angst is een slechte raadgever blijkt andermaal.  Meerdere malen werd er door C.D. klacht ingediend.  Zonder gevolg.

Blijkbaar zit die overtreder goed in zijn slappe was want hij bezit 8 apotheken en 3 dierenartspraktijken. Zou dat de reden zijn dat hij mag verder doen?  Vriendjespoilitiek ?

Als het een troost mag zijn voor C.D.: er zijn nog mensen die te maken krijgen met buren die denken dat ze alles mogen.  Op je eigendom komen om foto’s van een vermeend misdrijf vast te leggen ( wat ze in al hun intelligentie ? vergeten is dat de foto zelf bewijst dat er hier sprake is van een inbreuk op de wet van de privacy).  Of een scheidingsdraad op de grens tussen de woningen door te knippen.  Of de paal van de betonplaten verder naar voor duwen.  Dat de draad werd doorgeknipt kan makkelijk bewezen worden.  De politie werd een hele tijd geleden opgeroepen om de in de nacht amokmakende zoon van de vorige eigenaarster te bereiken moesten die politiemensen eerst die draad op zij duwen om te helpen. Foto’s van de kapotgetrapte voordeur zijn er.  Net als andere door de jaren heen genomen foto’s in andere zaken.

Misschien een hint voor C.D. :  laat ons samen naar de rechtbank in Brugge gaan ( zie het artikel hieronder) – blijkbaar krijgt men daar wel gedaan wat ergens anders niet lukt. Namelijk een rechtspraak die achter de gedupeerden ( lees slachtoffers )staat.    

Eddy 

06-04-18

oeps

Wat zou die Brugse rechtbank oordelen bij :  geen 2 meter maar 10 centimeter !  Of in een ander geval  bij personenen die beweren dat bomen slechts groeien in de hoogte, wortels kunnen dus geen breuken in betonplaten maken.  

zo

 Artikel uit de krant HLN van 05/04/2018 - alle gedupeerden naar Assebroek

DSC00571.JPG