25-03-18

Lubbeek

 

Lubbeek !

O.K. Mich.  Je laat me weten volledig akkoord te zijn met wat ik antwoordde op je vorige vragen gisteren.

Nu vraag je me wat ik denk over een ander probleem. N.m. het echte probleem voor de democratie.

Het grootste probleem voor de democratie speelt zich af in de media.  De media schotelt de bevolking een misperceptie voor van de feiten over uiteen lopende onderwerpen.  Vooral politieke kwesties worden ofwel verdraaid of gewoonweg niet vermeld. 

De media weten verdorie goed dat als de kiezers eenmaal die mispercepties bij herhaling in hun hersens gepompt krijgen ze blijven vasthouden aan die mispercepties op een zodanige wijze dat ze er zeker van zijn over dat de hun opgedrongen opvattingen de juiste zijn en beschouwen zich dan nog als goed geïnformeerd.   

M.a.w. de kennis over wat er echt gaande is in en over de politiek is schrijnend laag bij de meeste burgers.  Het gevolg van dat klakkeloos aannemen is dat het volk stelt zonder echt na te denken over de gevolgen.  De stembusgang is bijgevolg heel simpel. Vooral als alles je wordt voorgekauwd. Ze krijgen verkeerde informatie en de volbloed politici weten dat verkeerd geïnformeerde burgers zich bijna nooit laten corrigeren. In realiteit zullen echte feiten deze misvattingen nog versterken.

Als ik het bovenstaande moet vertalen naar de gemeenteraadsverkiezingen zal ook daar het effect groot- zo niet alles bepalend zijn. Waar de gemeentelijke verkiezingen allesbepalend zouden moeten zijn voor de lokale bevolking krijgen we dan ook te maken met de meeste verkozenen die zich verheven voelen boven de lokale bevolking. Landelijke  verkozenen die zich bezondigen aan vriendjespolitiek beseffen zelfs  (van uit door hen zelf opgetrokken ivoren toren) niet dat ze het aantekkelijke van hun partij verkwanselen. Het effect van hun houding zien we bij het aanzien van onze straten, pleinen en andere zaken waarbij de daders van wantoestanden mogen doen en laten wat ze willen. Een corrupt systeem begint bij het idee dat iemand minder is dan jij.   Fraude en ander minder aangename zaken schijnen bewust niet door te dringen bij deze zichzelfverheerlijkende politici.  Wie dan aan de bel durft te trekken wordt zelf de dupe. 

Eddy               

De commentaren zijn gesloten.