03-03-18

Echt ?

Nu gaan ze toch te ver.

foto van Gerrit Nuyens.
 

een greep uit het Infpblad Lubbeek

 

Het Infoblad van Lubbeek;

Het moet gezegd worden :  een voorlopig goede score voor een beslissing van de Lubbeekse gemeenteraad !

De Gemeentelijke Opcentiemen op de onroerende voorheffing !

Om de stijging van deze voorheffing ( van 2,5% naar 3,97% ), opgelegd door het Vlaams Gewest, wat te compenserene besloot de Lubbeekse gemeenteraad om voor het aanslagjaar 2018 de Lubbeekse opcentiemen te verlagen van  975 naar 614.

Voorlopig :  laat ons hopen dat na de verkiezingen van oktober 2018 deze opcentiemen niet terug naar omhoog gaan .

-------------------------------------------------------------------------

Vanaf 2018 krijgt Lubbeek ondersteuning van de interlokale vereniging voor woonbeleid Hartje Hageland.

Hopelijk kan de wekelijkse aanwezigheid van een medewerker van deze vereniging een stimulans betekenen voor de dienst huisvestings-omgevingsvergunningen  en de burgemeester ( politieke verantwoordlijke van deze dienst).  En dit om de toch wel aanwezige dienstverlening naar de burger toe te verhogen door het beantwoorden van e-mails binnen een redelijke termijn.  Ook bij de opvolging van bepaalde dossiers naar de burger toe.  Iedere inwoner heeft het recht te weten wat er met zijn berichtgeving gaande is !!!  Hoe noemt men dat ook weer: Open bestuur of Inspraak ?  Wie wordt er hier anders aan het lijntje gehouden en blijft op zijn honger zitten.

--------------------------------------------------------------------------------

Ook heerlijk om lezen, en ik citeer :  De gemeente Lubbeek heeft een engagement voor toegankelijke gemeente ondertekend, waarbij zij deelneemt aan het tien puntenprogramma en gedurende één jaar zal werken rond toegankelijkheid.  (Nota:  waarom slechts één jaar )

Eén van de actiepunten is het organiseren van een knelpuntenwandeling in de gemeente met als doel het in kaart brengen van de knelpunten i.v.m. de toegankelijkheid in de gemeente.

Ik had wel een dubbel gevoel bij het lezen van dit bericht.  Enerzijds dat men een knelpuntenwandeling ging houden, anderzijds dat men eerst een engagementsverklaring voor toegankelijke gemeente moet ondertekenen om tot actie over te gaan.

Op 28 september 2002 werd er reeds een knelpuntenwandeling gehouden.  Alle Lubbeekse politiek partijen tekenden toen present.  En ze beaamden allemaal dat inderdaad iets te gebeuren stond.  Als mede-organisator toen moet ik vaststellen dat anno 2018 er met deze knelpuntenwandeling geen rekening werd gehouden.  Ik neem de vrijheid om de blinde persoon die ik toen reeds een paar jaar begeleidde op de hoogte te brengen dat er nu, heel misschien, toch iets zal gebeuren.

Eddy