01-03-18

Lubbeek : open bestuur - gedoogbeleid - of ...

 

Het dogma “OPEN BESTUUR”  van de huidige Lubbeek beleidsploeg verschilt in niets van dat van de vorige beleidsmakers.

Het trekt op niks ! 

Eén van de weinige dingen die ik me herinner van de godsdienst lessen is het gezegde “ Ieder het zijne ... en de duivel niemendal”.  Wat zoveel betekent als dat je iedereen moet geven wat hem toekomt.  Dus niet van “ikke, ikke en mijn vriendjes en de rest kan stikken” .

Het gebrek aan communicatie geeft aanleiding tot insinuaties of bedenkingen waarbij niemand is gediend.

Openbaarheid en inspraak zijn zaken die ze gemakkelijkheidshalve vergeten. Nochtans is het daardoor dat dat de inwoners zich meer betrokken voelen bij wat er uw  gemeente gebeurt.

Inwoners hebben recht op een transparant beleid .  Geen beleid die slechts behoort tot de interne keuken van het schepencollege en de administratie.  

In Lubbeek bestaat er zo iets als klachtenbehandeling.  Ben je ontevreden over de dienstverlening of de manier waarop je behandelt bent, de termijn waarbinnen iets werd afgeleverd , de werkwijze, iets wat niet werd uitgevoerd .... meld het ons .  Zo klinkt het in het klachtenreglement.  Er worden een viertal mogelijkheden opgenoemd:  via klachten@lubbeek.be – per brief gericht aan de klachtencoördinator –telefonisch 016.47.97.00  en mondeling aan elk loket.

Omdat er de mogelijkheid geboden wordt dit mondeling te doen zou er naar mijn bescheiden mening ook mogen vermeld worden dat men iedereen het recht moet geven om dit te doen via een e-mailbericht naar de betrokken dienst of politieke verantwoordelijke.  Geen antwoord geven op deze vorm van communicatie geeft aanleiding geven tot  onprettige gedachten.    

Het onbeantwoord blijven op een in de huidige tijden van berichtgeving via internet is een beperking van de transparantie en dwingt degene die een terechte klacht formuleert tot beperkingen in zijn of haar gedachtengang over het informatiebeleid naar de bevolking toe.

Inwoners hebben het recht op informatie.  Een moderne lokale overheid moet – of zou toch moeten – op regelmatige tijdstippen duidelijke informatie geven over een lopend dossier. 

Blijkbaar vergeten bepaalde Lubbeekse politieke beleidsmensen ( gr-leden, schepen , burgemeester) dat communiceren ook presteren is.  Als je niet werkt kan je niets communiceren.  Wie vandaag burgemeester, schepen of gemeenteraadslid wil worden moet beschikbaar zijn voor de bevolking. Zonder daarbij te vergeten dat gemeentes die slecht communiceren ook de plaatsen zijn waar het meestal vierkant draait.  Een burgemeester, een schepen of een gr-lid, zijn vertegenwoordigers van hun gemeenschap en moet beschikbaar zijn voor zijn/haar bevolking.

Geeft de mensen geen gevoel van niet te worden gehoord bij hun lokaal bestuur want zo krijgen ze een nog grotere aversie van politiek.         

Stel dat je in januari een klacht over een overtreding deponeerd bij het loket van de desbetreffende dienst.  Zes dagen later krijg je bericht dat de door uw  aangehaalde overtreding na onderzoek gegrond is en dat de overtreders schriftelijk op de hoogte zullen gesteld worden en dat ze aangespoord zullen worden om de nodige stappen te ondernemen.  So far so good  .. denk je dan. En dan oorverdovende stilte.  Van de nodige stappen niets te merken.  Dus kruip je  41 dagen na datum opnieuw in de pen en stuur je een herinnering (via e-mail ) naar de de desbetreffende dienst en naar de burgemeester.  Verwachtend dat men op de hoogte gesteld zou worden van de progressie in het dossier.  Noppes dus.  Geen e-mail terug met de vermelding van ontvangst van de gedane herinnering. 

En dus wordt je in de onzekerheid gelaten.  Noch een burgemeester, noch een schepen, noch een gr-lid mogen  in de luwte werken  en bewust vaag blijven over hun beleidsinitiatieven.

Het gevoel als zouden de meeste politici overbetaalde graaiers zijn en slechts diensten bewijzen aan vriendjes of kinderen van vriendjes mag er niet zijn.

De steeds mondiger wordende burger neemt het niet langer om amper of niet geïnformeerd te worden, of nog erger voor het blok gezet te worden.

Eddy          

De commentaren zijn gesloten.