21-02-18

Sex is een eerlijk product, dus maakt het deel uit van eerlijke handel

 

Oxfam en zijn/haar sex-discipelen

Lubbeek :  een Fair Trade gemeente !

Uit het boek “De Kracht van de Overtuiging” :   Betreffende Fair Trade

  • Op de gemeenteraad van mei 2008 in Lubbeek werd een resolutie goedgekeurd om het Fair Trade Label te halen. Daarmee zouden de gemeente en haar inwoners getuigen dat ze eerlijke handel een warm hart toedroegen. In feite betekende dit dat het lokale bestuur , een aantal winkels, cafés, verenigingen en bedrijven zich voorstanders toonden van “in het zuiden” (ter plaatse) geproduceerde duurzame producten.
  • Als toenmalig raadslid kwam ik met een lijvig dossier af om te bewijzen dat er achter de Fair Trade machine in feite enkel zuiver commerciële bedoelinge zaten. Ik argumenteerde dat ik moeite heb met het beeld dat hier geschapen wordt als waren de producten die niet door Oxfam-organisaties worden verdeeld geen eerlijke producten zouden zijn. Oxfam is een commercieel bedrijf, dus zag ik geen enkele reden om het voor te trekken.

Ook het argument dat arme boeren in “het zuiden” een voor hen overgrote som geld op tafel moesten leggen om hun producten onder de titel Oxfam te mogen verdelen werd onder tafel geveegd.  Vele boeren moesten zelfs geld lenen om toch maar hun producten kwijte te mogen raken aan Oxfam.

Eddy      

 
 

De commentaren zijn gesloten.