17-02-18

De saga van de firma die parkeerbonnen zomaar mag uitschrijven in de stad Leuven

Antwoord op hun e-bericht van a.u.b. 17 /02/2018

Ofwel werkt er bij jullie op kantoor iemand die zijn werk niet naar behoren kan doen ofwel zijn jullie een bende doortrapte leugenaars.  Waar halen jullie de durf vandaan om nu plots af te komen  met te schrijven dat er geen geldig parkeerbewijs aanwezig was op ons dashboard.  Ik ben verheugd te moeten constateren dat jullie mensen met een verminderd gezichtsvermogen in dienst hebben.  Mag ik u verzoeken het dossier opnieuw ter hand te nemen;  Op 25 januari stuurde ik een klacht naar de heer Tobback en naar “leuven@parkeren.be samen met een fotocopie van het parkeerbewijs.  Waarom zouden we godverdomme een parkeerbewijs uit de parkeermeter halen? Om het niet te gebruiken?  Leg dat maar eens uit !    Mag ik u tevens verzoeken om de parkeertoezichter 10090659 te controleren.  Met de uitdrukking geen geldig parkeerbewijs  kunnen jullie alle kanten uit. Geen verdediging mogelijk voor de zogenaamde overtreders. 

 Dat dossiers bij jullie trouwens slecht bijgehouden worden het volgende :  op 01 februari 2018 hebben wij  via onze bank 22.50 euro ( om van jullie gezwets af te zijn ) overgemaakt op jullie rekening. 

 Misschien nog een geluk voor ons dat op het parkeerbewijs en het pv-slipje het uur en de minuten staan vermeld. 

 Wij kunnen ons vergissen maar jullie berichtgevingen  doen bij ons het vermoeden ontstaan dat jullie firma geld nodig heeft en dat elke parkeertoezichter een x-aantal pv moet opstellen.   

 Om af te sluiten heb ik nu spijt dat ik toch betaald heb.

 En om beleefd te zijn:  mvg

Eddy Elyn

         

From: PS Leuven [mailto:leuven@parkeren.be]
Sent: zaterdag 17 februari 2018 15:33
To: 'Eddy Elyn'
Subject: RE:

  

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

 

Wij hebben uw klacht betreffende het parkeren te Leuven goed ontvangen en hebben er de nodige aandacht aan besteed. Tot onze spijt kunnen wij geen gegronde en wettelijke reden aanhalen die tot annulatie van uw retributiebon zou kunnen leiden volgens het retributiereglement van de Stad Leuven.

 Op het moment van de controle was er geen geldig parkeerbewijs aanwezig op het dashboard.

 Daarom zijn wij verplicht u te vragen deze retributiebon per kerende te voldoen op het rekeningnummer

BE73 0961 2332 0060 en dit met de uitdrukkelijke vermelding van het bonnummer in de gestructureerde mededeling.

Hierbij wensen wij te benadrukken dat bij niet-betaling de financieel beheerder, zoals de procedure voorschrijft, uw dossier zal overmaken aan de stadsadvocaat.

 Met vriendelijke groeten,

  OPC

Dienst klachtenbehandeling

In opdracht van de Stad Leuven

FIRM_StraatFIRM_PostcodeFIRM_GemeenteFIRM_LandFIRM_BTW

 Van: Eddy Elyn [mailto:eddy.elyn@telenet.be]
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 16:09
Aan: PS Leuven <leuven@parkeren.be>
Onderwerp: RE:

 Nummerplaat  BHZ541

 From: PS Leuven [mailto:leuven@parkeren.be]
Sent: dinsdag 6 februari 2018 15:36
To: 'eddy.elyn@telenet.be'
Subject: RE:

 Van: Parkeerretributie Stad Leuven [mailto:Parkeerretributie@leuven.be]
Verzonden: maandag 29 januari 2018 13:05
Aan: PS Leuven <leuven@parkeren.be>
Onderwerp: FW:

 

Geachte,

Om uw dossier te raadplegen, hebben wij het retributienummer of de nummerplaat van de wagen nodig. Deze zijn helaas niet leesbaar op de scan.

Alvast bedankt om deze door te sturen.

 Mvg,

OPC

Klachtenbehandeling

 Van: Info Secretariaat
Verzonden: vrijdag 26 januari 2018 17:57
Aan: Parkeerretributie Stad Leuven <Parkeerretributie@leuven.be>
Onderwerp: FW:

 Van: Eddy Elyn [mailto:eddy.elyn@telenet.be]
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 12:45
Aan: Info Secretariaat <secretariaat@leuven.be>
Onderwerp:

 


 

Elyn Eddy

eddy.elyn@telenet.be

25 januari 2018

Aan de heer Burgemeester Louis Tobback

Betreft : verkeers- en parkeerbeleid .

Meneer  Tobback ,

Op zijn Leuvens gezegd :  in ben in mijn “ropen gescheite “ , dus ga ik er “ni teveil kakkemoikes onange “.

Vandaag 25/01/2018 gingen we een pakket EHBO afhalen bij de CM, Naamse Steenweg 137  3001 Heverlee.

Omdat het slechts een afhaling van een op voorhand klaargemaakt pakket maakten we gebruik van de mogelijkheid om 15 minuten gratis te parkeren.

De 15 minuten waren niet voorbij maar voor alle zekerheid ging mijn echtgenote na 11 minuten terug naar de wagen terwijl de bediende van de CM mij wat uitleg gaf bij het document dat ik moest tekenen. 

Bij het wegrijden merkten we een papier die aangaf dat we in overtreding waren qua tijdsduur.  3 minuten .  Wat voor ons onmogelijk kan geweest zijn.

Meneer Tobback, mag ik u vriendelijk verzoeken een controle uit te oefenen op de toestellen van die verbaliserende firma?  Zijn ze wel geijkt? 

Meneer Tobback, het is nooit onze bedoeling geweest om als we in fout zijn onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.  Dit is geen smeekbede maar wel een vraag om tussenbeide te komen bij zoveel onrechtvaardigheid.  Wij pleiten bij onschuldig maar stellen ons wel vragen.  Als elke oprechte parkeerder 3 minuten te laat bij zijn wagen komt  ... ?  hoeveel tijd kost het om het parkeerbriefje lezen?  En hoeveel tijd kost het om zijn apparaat in werking te stellen?            

Hoogachtend

Eddy Elyn

De commentaren zijn gesloten.