16-02-18

de wakkere burger

 

                                                    De Wakkere Burger

                                         ( Met de kracht van de overtuiging )

“De Wakkere Burger”  is een volledig onafhankelijke politieke Lubbeekse beweging. 

De focus zal enkel gericht zijn op de gemeentelijke verkiezingen in Lubbeek 2018.  

Met een programmakader dat tot stand kwam door te luisteren naar de Lubbeekse inwoner.  Het is dus een realistisch programma dat sterk en vooral uitvoerbaar is. 

Het enkel populistisch zijn laten we over aan de traditionele partijen.  Partijen die van boven naar beneden werken, waardoor enige logica in de besluitvorming ontbreekt.  Wij werken volledig gebaseerd op de meningen en noden van de lokale bevolking.

Een paar kernpunten :

  • Lubbeek haar ziel terug geven
  • Lubbeek opnieuw aangenaam maken voor iedereen en niet enkel voor een selecte groep van de bevolking
  • Samenstelling van een controle-orgaan, zowel op sociaal als financieel.
  • Het oprichten van een werkgroep waarbij bijv. inkomende klachten over eender wat serieus genomen wordt en waarbij niet de klager maar wel diegene die een overtreding begaat niet alleen op de vinger getikt wordt maar wel met te maken krijgt met een serieuse boete, groter dan een GAS boete.
  • Geen gedoogbeleid -laat de politie hun werk doen zonder inmenging van politici die aan vriendjespolitiek doen.  

Intertesse: mail dan naar eddy.elyn@telenet.be

Eddy.   

         

                                     

De commentaren zijn gesloten.