03-02-18

nieuwe politieke beweging

 

                                De wakkere burger !

Dat zou de naam kunnen zjn van een nieuwe politieke beweging in Lubbeek !

Traditionele partijen bestaan enkel uit machtsblokken zoals vakbonden en mutualiteiten die verbonden zijn aan o.a. werkgevers  ... waardoor logische besluitvorming zo goed als onmogelijk wordt.

Indien men de zuilenpartijen en al de daaraan gekleefde belangengroepen moet dienen is het logisch dat er van alle en nog wat spaak loopt.

Laat ons duidelijk zijn :  politieke zuilenpartijen zijn er blijkbaar inééns voor ons ... zeg maar de gewone mens, als er verkiezingen zijn.  Zowel fysiek als emotioneel voeln ze zich ver boven ons verheven.  Hun interesse gaat slechts naar ons stemgedrag.  En wat u op het stembriefje zal invullen. 

Moeilijk te begrijpen is het niet. De meeste “hoogopgeleide/hoogstbegaafde” en verkozen politici kennen geen enkel verantwoordelijksgevoel of visie te hebben.  En waarom ook zou men moeten denken :  het is nooit hun eigen geld dat ze moeten uitgeven.  Niet alleen parasiteren ze op ons belastingsgeld maar gooien ze het volledig onderantwoord en ondoordacht over de balk. Bovendien hoeven ze daar in de totaliteit geen enkele persoonlijke verantwoording over af te leggen.  Elk huishouden die in financiële problemen komt weet dat het geen geld kan uitgeven dat het niet heeft.  Daarover hoeven de politici zich geen zorgen over te makken.  Vlug, vlug een ( al dan niet verborgen ) belastingsverhoging invoeren.  Mogelijkheden zat.  Zoals het bekomen van een rijbewijs te koppelen aan rijscholen ... of recentelijk de nieuwe rijbewijzen koppelen aan een terugkeer na zes maanden om te zien of ... ja wat ... of je niets vergeten bent ... kassa kassa !        

Dat zullen al die hoogbegaafde politici een zorg wezen. Helaas is dat met de  met de huidige zittende, narcistische, kortzichtige carrière –politici een utopie.      Zoveel empathie voor de gewone mensen ontberen ze totaal.   De meesten onder hen hebben buiten hun expertise, lees vakgebied, in het burgerleven blinde vlekken en begrijpen absoluut niet van wat er daarbuiten valt een gezond betredeneerd verstand.   Alleen kan men zich afvragen waarom kiezers allerhande hun stem kunnen geven aan personen met een dusdanig inzicht en inlevingsvermogen.

De elite-partijen verkondigen tijdens de aanloop naar de verkiezingen het ene onzinnige voorstel om toch maar in de gratie te komen van hun alsmaar dunner wordende  achterban. Gesteind dan nogn hoe kan het anders door de mainstream media.  Repoters die enkel schrijven of op tv aankondigingen doen om den brode.   

De meest recente onderzoeken tonen aan dat zo’n 80 % van de bevolking het nieuws in de kranten of op tv niet meer gelooft. Met al hun macht en hun bijna totale monopolie over de kranten, de radio-en televisie berichtgevingen kunnen ze bij meer en meer mensen niet langer verkopen dat wit zwart is.

Men kan het niet verbergen, of het nog steeds jammer vinden,  dat nog steeds een kleine groep mensen geloven wat hen verteld wordt.  Mensen willen graag geloven wat hen verteld wordt.  Ondertussen echter zijn er een steeds gorter worden groep mensen die het in de gaten krijgen dat ze belogen en gemanipuleerd worden .     

                                        De Wakkere Burger

De Wakkere Burger  is een Lubbeekse beweging met een sociaal karakter , volledig onafhankelijk en totaal anders dan iedere zogenaamde traditionele politiek partij.

Wij  leggen onze focus enkel op de Lubbeekse gemeenteverkiezingen van 2018;

Er is een begin gemaakt van een programmakader dat tot stand is gekomen  door te luisteren naar de noden en bekommernissen van iedere inwoner van Lubbeek.    Het betreft een realistisch programmakader dat uitvoerbaar is zonder de bedoeling om populistisch te zijn.

Voor de verdere uitbouw van onze beweging “De Wakkere Burger” zoeken wij leden en sympathisanten uit elke deelgemeente.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan onze open lijst kan u ons contacteren op eddy.elyn@telenet.be .  Gewoon doen.

De commentaren zijn gesloten.