02-02-18

Ze kunnen niet allemaal Theo Francken zijn

Persbericht St.-P.-Leeuw: “Koningsportret blijft in gemeentehuis hangen dankzij N-VA”

Op de afgelopen gemeenteraad in Sint-Pieters-Leeuw stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Eddy Longeval voor om het koningsportret te verwijderen uit het gemeentehuis.

Het ophangen van de zogenaamde statieportretten in een openbaar gebouw is immers geen verplichting, eerder een aanbeveling. Volgens de Vlaams Belang-fractie, die rekende op de steun van de Vlaams-Nationalisten van N-VA in de meerderheid, staat het koningshuis symbool voor ondemocratische waarden die niet thuishoren in het gemeentehuis.

Het resultaat was dat behalve raadsleden Eddy Longeval en Katleen Bury, alle overige raadsleden, inclusief de N-VA-burgemeester tegenstemden. Kortom, met de steun van N-VA blijven de koning en koningin een ereplaats krijgen in Sint-Pieters-Leeuw.

Namens het bestuur

De commentaren zijn gesloten.