31-01-18

Puigdemont - Spanje - onafhankelijkheid - NVA

Puigdemont en onafhankelijkheid :

Deze morgen kreeg ik de opmerking waarom ik zo weinig schreef over de heer Puigdemont en al wat er rond deze zaak hangt !

Mijn antwoord beviel de vraagsteller wel.  Mijn antwoord was dat ik nooit begreep dat Puigdemont  - die tussen haakjes op de vlucht moest gaan omdat hij de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep -  zo nadrukkelijk in zee ging met de NVA.  De NVA is immers de partij die de onafhankelijkheid  van Vlaanderen in de diepvries stopte.  Een gegeven dat na 2019 opnieuw zal gebeuren.

Eddy

 

30-01-18

transitters

 

Truckers getuigen over het steeds erger wordende probleem van illegalen en de laksheid van regering en politie. "Ik zit langer bij de politie dan zij", klinkt het.

Illegalen die in vrachtwagens inbreken of truckers aanvallen zijn schering en inslag de laatste weken en maanden. Het probleem lijkt erger te worden en dreigt uit de hand te lopen. De truckers zijn bang en teleurgesteld in het lakse beleid omtrent…
 
SCEPTR.NET
 

verkeer

 

 Lubbeek :  

Lubbeek koopt ANPR-camera’s !  Om snelheidsduivels en de nog steeds aanwezige inbraakgolf tegen te gaan.

Op zich goed nieuws !  Alleen kan de vraag gesteld worden of inbrekers hun kwaad werk gaan doen met een wagen met een nummerplaat die hen kan identificeren ? 

 Een nieuws mobiliteitsplan moet zware vrachtwagens uit het Lubbeeks centrum weren !

Op zich goed nieuws ?  Natuurlijk : het bewijst dat het gemeentebestuur werk wil maken van een veiliger verkeer in Lubbeek!  Alleen bestaat het gevaar dat deze vrachtwagens van meer dan 5 ton andere wegen of straten onveilig gaan maken ! 

Zijn het problemen ?  Inderdaad !  Moeilijk op te lossen ?  Inderdaad !

Maar wordt er geluisterd als een wakkere burger zelf met een voorstel komt om bepaalde zaken in zijn/haar straat op te lossen? 

Een voorbeeld van zo’n voorstel van bijna 11 jaar geleden die tot op heden zonder oplossing bleef :

DSC00534.JPG

 

28-01-18

Hardleerse linksen


De saga van de teruggestuurde Soedanezen


Vragen die nooit werden gesteld en dus niet werden beantwoord


De politieke storm rond het verhaal van de teruggestuurde Soedanese illegalen is min of meer gaan liggen. Het was hoog tijd want die zogenaamde humanitaire crisis die wekenlang nummer een op de politieke hitparade bleef (vooral dankzij de hysterie die ze in de politiek correcte kringen en dito media had veroorzaakt) is op niets uitgedraaid tenzij op gebakken lucht en op een gestegen populariteit van staatssecretaris Theo Francken (ze zijn bijzonder hardleers in het linkse kamp want ze hebben blijkbaar nog steeds niet begrepen dat de opvallende sterke groei die het VB destijds heeft mogen mee maken, voornamelijk aan hun nooit aflatende hetze was te wijten en ze vervallen dus in dezelfde fout). Merkwaardig is wel dat ondanks de massale persaandacht die de zaak heeft gekregen bepaalde vrij essentiële vragen nooit werden gesteld.
 

Vragen over de uitvoering van het terugstuurbeleid:

Francken kreeg heel wat verwijten naar het hoofd geslingerd, omdat hij het gewaagd had hulp te vragen aan de politie van het dictatoriaal regime van Soedan om tot de identificatie van illegalen over te gaan Die identificatie is noodzakelijk omdat je illegalen alleen maar naar hun land van oorsprong mag terugsturen en dus is de hulp van de plaatselijke overheid daartoe nodig. De meeste vluchtelingen komen echter uit landen waar men van democratie geen kaas heeft gegeten. Mag men dan met geen enkel hiervan contact onderhouden? Dat zou betekenen dat elke vluchteling die weigert zich te identificeren automatisch de nodige erkenning krijgt. Of bestaat er een soort gradatieschaal met betrekking tot het niet toepassen van de rechten van de mens en mag er enkel samengewerkt worden met landen die hierop een bepaald cijfer nog niet overschreden hebben?


Vragen over het merkwaardige gedrag van die vluchtelingen.

Er werd ons in geuren en kleuren verteld wat hen op het ogenblik van hun aankomst in Khartoem te wachten stond en dat ze er onder meer folteringen zouden moeten ondergaan. Er mag verondersteld worden dat die vluchtelingen dat beter dan wie ook zouden geweten hebben. Hoe is het dan te verklaren dat ze nog liever naar hun land terug gevlogen worden dan bij ons een aanvraag in te dienen om als vluchteling te worden erkend en dus hier te mogen blijven? 


Over de merkwaardige manier van doen van de Soedanese politiediensten

Die, zo vertelt men ons, teruggestuurde vluchtelingen bij hun aankomst in Khartoem aanhouden en mishandelen omdat ze naar het buitenland zijn getrokken en ze daarna doodleuk opnieuw laten vetrekken. We hebben immers moeten vernemen dat in het onderzoek dat gevoerd wordt naar die folteringen, enkelen niet meer kunnen gehoord worden omdat ze ondertussen al opnieuw naar Europa op weg zijn en waarschijnlijk ergens in Libië zitten.

Omtrent de obscure NGO die het vuur aan de lont stak door mee te delen

dat de door Francken teruggestuurde Soedanezen bij hun aankomst mishandeld werden zoals was voorspeld door een aantal linkse clubjes die voor open grenzen ijveren. Het gaat om het Tahrir Institutue for Middle East Policy waarvan een grote meerderheid van de Vlamingen tot voor kort nooit iets had gehoord. Het beweert van zichzelf dat het de democratisering van de politieke situatie in het Midden-Oosten op de voet volgt om de VS en de internationale grootmachten deskundig te adviseren maar ook dat het in eerste instantie in het betrokken gebied het democratiseringsproces een handje wil toesteken. Zouden we mogen weten hoe het die taak aanpakt zonder over een vaste stek in de regio te beschikken? Voor zover wij weten, beschikt het “ Institute’ slechts over twee kantoren: een in Washington en een in het midden van de Europese wijk van Brussel (Wetstraat 155). Dit is dan het Europees hoofdkwartier van deze instelling. De Standaard beschrijft het als volgt “ het is klein en sober. Het snoer van de leeslamp ligt opgerold op het bureau alsof het nooit in een stopcontact heeft gezeten. De boekenkast is vrijwel leeg”. Is het overdreven zich af te vragen of dit kantoor een andere functie heeft dan die van postbus?

Volgens Koert Lebeuf (we komen later op hem terug) die in dat kantoor de functie van directeur bekleedt (met verder nog één medewerker) werd het “Institute” opgericht door democraten uit het Midden-Oosten die hun land willen hervormen. Is het overdreven nieuwsgierig om te willen vernemen wie ze zijn en vooral hoe ze dit doel vanuit een quasi leeg kantoortje in de EU hoofdstad en een ander in die van de VS denken te bereiken?

Het zouden ook democraten uit het Midden-Oosten

zijn die voor de financiering van de instelling zorgen. Ze willen, naar verluidt, anoniem blijven, maar dit land beleefde gedurende enkele weken een politieke crisis die uitgelokt werd door een instelling die met hun geld in leven wordt gehouden: het ligt dan toch voor de hand dat wat meer over hen te weten willen komen?  Who pays the piper calls the tune.

Koert Debeuf

Directeur van het “Instititue’, studeerde geschiedenis van de oudheid aan de UG en begon zijn politieke carrière bij de christendemocraten. Hij stapte over naar de liberalen en toen Verhofstadt premier was geworden werd hij een van zijn naaste kabinetsmedewerkers. Hij schreef onder meer de toespraken van de Eerste Minister. Toen die fractieleider werd in het Europees parlement was Debeuf zijn kabinetschef. In 2011 werd hij aangesteld tot afgevaardigde van Verhofstadt in het Midden-Oosten en ging hij in Caïro wonen. Omdat niemand ooit gehoord heeft dat Europese politieke fracties een soort eigen ambassadeur in een ander werelddeel konden aanstellen, zou het wel interessant zijn te vernemen hoe dit gefinancierd werd?

Wat hier ook van zij, toen Lebeuf in 2016 terugkwam, ging hij aan de slag  bij het “Tahrir Institute for Middle East Policy”. In de adviesraad van dit laatste waarvan de ledenlijst bij uitzondering niet anoniem is, vinden we de naam van Marietje Schaake, lid van de Europese liberale fractie en dus een nieuwe schakel tussen deze laatste en Lebeuf. Is het in die omstandigheden zo vreemd dat sommigen zich afvragen of de verspreiding van zijn “rapporten” over de behandeling die de teruggestuurde Soedanezen bij hun aankomst in Khartoem te beurt viel, niet bedoeld was om de reputatie te bezoedelen van iemand die door een aantal liberalen ongetwijfeld als een zeer gevaarlijke concurrent wordt beschouwd?

En dan zijn er tenslotte de verklaringen van die gerepatrieerde zelf. Lebeuf verklaart dat hij ze gevonden heeft dankzij een Soedanese kennis met wie hij destijds in Cairo al contact had, maar die nu in Brussel woont. Hijzelf is niet naar Soedan getrokken om ze te ontmoeten.  Hij beweert dat hij met twee onder hen gesproken heeft. Hoe? Waar? Wanneer?

De vraag der vragen blijft echter hoe het komt dat onze media niet opgemerkt hebben dat gans het verhaal van Lebeuf met haken en ogen aan mekaar hangt? 

 

Francis Van den Eynde

bron : KNOOPPUNT DELTA VZW,
Koningin Astridlaan 138 Bus 405
2800 Mechelen
Http://www.Knooppuntdelta.be

 

 

27-01-18

brexit is exit

Vuy en Woutrs over het europees brulkonijn Verhofsta

 

25 januari 2018  Video  DemocratieEuropa

Wouters: “Brexit is exit!”(Europese kieskring)

Met de Brexit vertrekken de Britse parlementsleden uit het Europees Parlement. Verdwijnen dan ook hun 73 parlementszitjes? Blijkbaar niet, als men de Eurofolliekes van Verhofstadt en co volgt. De zetels worden gerecycleerd of voorbehouden voor transnationale lijsten. De rekening van 9 miljoen euro is voor de resterende lidstaten. “73 Britten vertrekken na de Brexit, dus dat betekent exit 73 mandaten”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Dinsdag kwam de commissie institutionele zaken van het Europees Parlement tot een akkoord over het lot van de 73 Britse parlementszitjes. Daarvan worden er 27 zetels verdeeld onder de overige EU-lidstaten met een kostprijs van bijna 345.600 euro per maand.

De 46 overblijvende Britse zetels wil men reserveren voor toekomstige lidstaten of verkozen kandidaten op transnationale lijsten in een Europese kieskring, waarvan Guy Verhofstadt (Open Vld) de grote pleitbezorger is. Zo zouden er 30 transnationale zitjes komen met een kostprijs van 384.000 euro per maand. Moeten wij nu echt betalen om mijnheer Verhofstadt toe te laten ook kandidaat te zijn in Duitsland, Griekenland en Cyprus?

De Eurofolliekes van Verhofstadt kosten bijna 9 miljoen euro per jaar, medewerkers niet meegerekend.

De Franse president Emmanuel Macron is voorstander van zo’n Europese kieskring, net als onze premier Michel (MR) en minister van Buitenlandse Zaken Reynders (MR). De Belgische excellenties worden zo graag “Mister Europe”: Tindemans, Martens, Dehaene, Verhofstadt, … de lijst is lang.Nu nog Charles Michel en Didier Reynders? “Ook zij zien zo’n Europese uitloopbaan wel zitten”, zegt Wouters. 

Belgische ministers die Mister Europe willen worden. Dit is de politieke versie van ‘werkbaar werk’…

België is in verhouding de op één na de grootste betaler van de EU, alleen de Luxemburgers dragen nog meer bij. Elke Belgische burger betaalt jaarlijks 533 euro aan de EU. Nederlanders bijna de helft, namelijk 288 euro. De Roemenen betalen maar 80 euro en de Bulgaren 66.

“Bovendien zal onze bijdrage verhogen omdat de Britten niet langer zullen bijdragen. Als tweede grootste betaler van de EU lijkt het mij dan ook logisch dat wij een halt toeroepen aan deze Eurofolliekes”, zegt Wouters.

Brexit is exit

De EU moet zichzelf nog bewijzen maar ze lijkt niet te slagen in dat opzet. Dit is het geval geweest wat Catalonië, maar ook wat de vluchtelingenstroom en Europese bureaucratie betreft. De EU draagt een verpletterende verantwoordelijkheid voor Calais en het Maximiliaanpark.

Vuye & Wouters willen geen geldverslindend mega-Europa dat de ondergang van de natiestaten inluidt. “Wij willen een EU die ook rekening houdt met de regio’s, zoals Vlaanderen en Wallonië. Wij willen een EU zónder democratisch deficit”, zegt Wouters.

De Misters Europe doen er blijkbaar alles aan om de geldstromen naar de EU intact te houden. Met het vertrek van de Britten kan het Europees Parlement nochtans een mooie besparingsoefening maken. “73 Britten vertrekken na de Brexit, dus dat betekent exit 73 mandaten”, besluit Wouters.

dt :

vergiftiging

Ellen Vader heeft een link gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.

Florida heeft een wetsvoorstel ingediend voor het verplicht stellen van het HPV-vaccin voor àlle scholieren, meisjes EN jongens van 11-12 jaar (2 doses). Hiermee wordt het al verplichte schema (w.o. waterpokken) flink uitgebreid. Deze spuit is in de staten Rhode Island, Virginia and Washington D.C. al enige tijd vereist voor schoolgaande jongeren...

Ze zeggen dat het nog wel enige tijd zal kunnen duren voordat dit voorstel van kracht wordt, maar we hebben al eerder gezien hoe snel het daar kan gaan (senatoren onder actieve druk van de farmalobbyisten)...

HPV: Florida files bill to require vaccine
WFTV.COM
 
Pleeg maar een aanslag op het leven van je kinderen !!!

ni slecht

Eddy Elyn heeft een link gedeeld.
1 uur · 
 
 
(Door: Elif Isitman) Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië roepen de Europese Commissie op zich niet te veel te bemoeien met hun zaken. De zogenoemde…
EJBRON.WORDPRESS.COM
 
 
 
LeukMeer reacties weergeven
Opmerking plaatsen
Opmerkingen
 
Eddy Elyn
Schrijf een opmerking...
 
 
 
 
 
 
 
Eddy Elyn heeft een link gedeeld.
1 uur · 
 
 
Huisartsen in heel België kunnen vanaf 6 februari overschakelen op elektronische doktersbriefjes. Die sturen ze meteen naar het ziekenfonds. Patiënten krij...
NIEUWSBLAD.BE
 
 
 

zelf oordelen

Eddy Elyn heeft een link gedeeld.
10 minuten · 
Radio 2 burgemeestersmarathon
 · 
 
 
Ontdek wat jouw burgemeester heeft verteld in de Radio 2 Burgemeestersmarathon!
BURGEMEESTERSMARATHON.RADIO2.BE
 

25-01-18

een verdubbeling

Guy Seghers
7 uur · 
 

Met bijhorende overlast ...

Er zijn in 2017 bijna 10.000 'transitmigranten' door ons land gepasseerd. Dat is ruim een verdubbeling tegenover 2015, toen het er nog maar 3.916 waren.
TIJD.BE
 

toegegeven

Guy Seghers heeft een link gedeeld.
 
The CDC has admitted that between 1955–1963 over 98 million Americans received one or more doses of a polio shot which was ...
VACCINES.NEWS
 

boete !

 

 

Elyn Eddy

eddy.elyn@telenet.be

25 januari 2018

Aan de heer Burgemeester Louis Tobback

Betreft : verkeers- en parkeerbeleid .

Meneer  Tobback ,

Op zijn Leuvens gezegd :  in ben in mijn “ropen gescheite “ , dus ga ik er “ni teveil kakkemoikes onange “.

Vandaag 25/01/2018 gingen we een pakket EHBO afhalen bij de CM, Naamse Steenweg 137  3001 Heverlee.

Omdat het slechts een afhaling van een op voorhand klaargemaakt pakket maakten we gebruik van de mogelijkheid om 15 minuten gratis te parkeren.

De 15 minuten waren niet voorbij maar voor alle zekerheid ging mijn echtgenote na 11 minuten terug naar de wagen terwijl de bediende van de CM mij wat uitleg gaf bij het document dat ik moest tekenen. 

Bij het wegrijden merkten we een papier die aangaf dat we in overtreding waren qua tijdsduur.  3 minuten .  Wat voor ons onmogelijk kan geweest zijn.

Meneer Tobback, mag ik u vriendelijk verzoeken een controle uit te oefenen op de toestellen van die verbaliserende firma?  Zijn ze wel geijkt? 

Meneer Tobback, het is nooit onze bedoeling geweest om als we in fout zijn onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.  Dit is geen smeekbede maar wel een vraag om tussenbeide te komen bij zoveel onrechtvaardigheid.  Wij pleiten bij onschuldig maar stellen ons wel vragen.  Als elke oprechte parkeerder 3 minuten te laat bij zijn wagen komt  ... ?  hoeveel tijd kost het om het parkeerbriefje lezen?  En hoeveel tijd kost het om zijn apparaat in werking te stellen?            

Hoogachtend

Eddy Elyn

DSC00530.JPG

24-01-18

Lubbeek anders !

Lubbeek : 

Gemeentepolitiek is het politiek niveau dat het dichtst bij de burger hoort te staan !  Hoort , maar is dat meestal niet !

 Meestal verschijnen terzake doende publicaties met een partijpolitiek karakter enkel gebaseerd op oppervlakkige wetenswaardigheden .  Zo worden de teksten in de oplages van de Lubbeekse NVA, CD&V en Open VLD, na een eerste lezing door hun leescomités, mooier gemaakt qua taalgebruik en professioneler opgekrikt.

 Waar blijft het ernstig nemen van de “inspraak” die deze partijen scandeerden in 2012.  Weinig tot niets van gemerkt tot nu toe.  Het negeren van de verscheidene adviesraden (cultuurraad, Gecoro, seniorenraad) scheert hoge toppen.  Komen er opmerkingen vanuit de burgers:  men luistert er naar en op het einde van zo’n bijeenkomst klinkt het steevast “ we nemen het mee”.  Om er achteraf niets meer over te vernemen.  Democratie à la NVA, CD&V en Open VLD.

Kiezers redeneren ze, vergeten zeer vlug.

Vergeten? :  de uitvoering van de niet-geplande werken te Linden.

Vergeten? :  de diameter van de inbuizing van de Tempelbeek vergroten want hierdoor worden de stommiteiten van de Domusverkaveling verbeterd en kunnen bevriende projectontwikkelaars hun gangen gaan in het centrum van Linden.

Vergeten? :  het bakzeil halen door deze beleidsploeg van de verrijking van Linden door middel van een futuristisch wijnproefcentrum door toedoen  de reacties van  de wakkere Lindense bevolking en de heisa hierover in de media.

Vergeten? :  de mensen die een grondje gespaard hadden voor hun kinderen of kleinkinderen het vel af te stropen.

Vergeten? :  “In de politiek wordt er niets gegeven zonder dat men er iets voor terugkrijgt “.  Zoals het afschaffen van een gemeentelijke subsidie van 6.500 euro voor het wereldvermaard stamcellencentrum in Pellenberg. Dat was een volgens mij de schaamteloze toegeving van de NVA aan hun coalitiepartner CD&V.             

Enz...

 

Het wordt tijd in Lubbeek voor een niet-zuilenbeweging.  Een beweging bestaande uit onafhankelijke personen die niet spreken uit naam van hun partij maar enkel hun hart volgen in dienst van en voor Lubbeek.  Lubbeek opnieuw aangenaam maken voor iedereen en niet enkel voor een selecte groep van de bevolking.   Kortom :  de gemeente haar ziel terug geven !!!

 

Eddy    

         

Tromgeroffel bij de CD&V en Open VLD Lubbeek !

Oorlog in Lubbeek :  de twee (?) grootste oppositiepartijen dingen naar de gunst van de Lubbeekse NVA.  ( Eddy )  
Het antwoord van Jo Pierson ( CD&V )

De achteruitgang van de financiële toestand in Lubbeek? Ik denk het niet!

Deze coalitie kreeg een spaarpot mee omdat de laatste jaren van de vorige coalitie Open VLD -SPA en Groen! Niets meer gerealiseerd werd tenzij op personeelsniveau. Grote projecten strandden (de Libbeke - Bib, aanleg Bollenberg).

Deze projecten zijn meteen opgepakt: realisatie Bib en Libbeke, Dorpsstraat ipv Bollenberg, rioleringsverbinding naar waterzuiveringsstation St-Joris Winge, ... Voor deze grote projecten zijn financiële engagementen aangegaan op de meest gunstige moment tegen zeer gunstige tarieven. En ook subsidies van hogere overheden worden maximaal aangewend.

We hebben de financiële impasse die stond te wachten ten gevolge de vergrijzing gedraaid door een actief woonbeleid te voeren. We gaan terug naar een gezonde 20% actieve bevolking die een mooi financieel draagvlak vormt voor de jeugd en de senioren.

Ik denk dat onze financiën het op lange termijn zeer goed doen, zeker als we dit beleid verder kunnen voeren.

Grote verrassing in Lubbeek want Freddy Vranckx (61) staat de koppositie op de Open Vld-lijst af aan de 49-jarige Pascale Alaerts. "Ik wil jonge me...
HLN.BE
 

Wanneer gaan de mensen hun ogen openen ?

“Betaal pensioenverhoging met immigratiefactuur”


Met de immigratiefactuur van 1 jaar kunnen we de pensioenen met 286 euro per maand doen stijgen.” Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie op de felle tegenwind op het voorstel om de pensioenen voor mensen met een volledige loopbaan te doen stijgen tot 1.500 euro.

Het voorstel om mensen met een volledige loopbaan een minimumpensioen te garanderen van 1.500 euro doet de wenkbrauwen in de liberale kringen van N-VA en VLD fronsen. “Onbetaalbaar”, klinkt het in koor. Zolang een aantal heilige huisjes overeind blijven, klopt die conclusie ook. Tijd dus om ze te slopen, vindt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Eén daarvan is de oplopende  immigratiefactuur. “Een uiterst conservatieve schatting op basis van de begrotingscijfers leert ons dat de immigratiekost jaarlijks zo’n 7,2 miljard euro bedraagt. Met dat geld zouden we de pensioenen jaarlijks kunnen doen stijgen met 3.428 euro of 286 euro per maand”, aldus Van Grieken.

De Vlaams Belang-voorzitter wijst erop dat het geweer dringend van schouder dient veranderd te worden, willen we de toenemende verpaupering bij onze senioren tegengaan. “De ouderenarmoede in dit land neemt schrikbarende proporties aan. 1 op 5 gepensioneerden leeft in armoede. De pensioenkloof met onze buurlanden loopt op tot 40 procent. Ten opzichte van Nederland is het verschil nóg groter. Gepensioneerden krijgen daar na een volledige carrière zo’n 1.900 euro. Bij ons is dat amper 1.200. Hierdoor worden basisbehoeften zoals verwarming, huisarts of tandarts onbetaalbaar.”

Van Grieken past echter voor het socialistische recept van het bijmaken van schulden en het doorschuiven van de lasten naar de volgende generatie. Daarom pleit hij voor de afbouw van de oplopende immigratiekosten om de pensioenkosten te dekken. Hij denkt daarbij aan de asielopvang die ons op een jaar tijd 1,5 miljard euro kostte, de sociale woningen voor niet Belgen (375 miljoen), de leeflonen voor vreemdelingen (243 miljoen) of de overheidslonen voor imams (3,3 miljoen euro).

Van Grieken: “Onder deze regering ligt het pensioen 700 euro lager dan in onze buurlanden, is het aantal mensen dat de ziekenhuisfactuur niet meer kan betalen met de helft toegenomen en is de rusthuisfactuur met een derde gestegen. Voor hen zie ik geen menselijke ketting in het Maximiliaanpark, enkel schouderophalende politici. Wordt het geen tijd om prioriteiten te stellen en eerst minimale welvaart te voorzien voor de mensen die jarenlang hebben bijgedragen voor we verder het OCMW van de wereld spelen?”

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Print Friendly, PDF & Email

Veel bla bla opnieuw van De Wever

Opiniestuk Bart De Wever bliksemafleider voor eigen falend beleid

In een opiniestuk in De Morgen wijst Bart De Wever ‘de linksen’ met de vinger en beschuldigt hij hen van het onder druk zetten van de sociale zekerheid door de grenzen van ons land open te houden. Bart De Wever vergeet daarbij gemakshalve dat net zijn partij aan de macht is en die grenzen tot op de dag van vandaag openhoudt…

Het opiniestuk van Bart De Wever dat vandaag in De Morgen verscheen geeft blijk van een nauwelijks verholen hypocrisie. De N-VA-voorzitter pleit er in dat er een keuze moet gemaakt worden tussen enerzijds onze sociale zekerheid en anderzijds het toestaan van illegale migratie. Alleen is het net zijn regering die die keuze in feite al gemaakt heeft…

Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken: “Op het moment van het verschijnen van zijn opiniestuk, komen illegalen via de open landsgrenzen binnen en terroriseren ze snelwegparkings. Van verandering is in deze bij deze regering geen sprake.”

De grenzen staan vandaag de facto immers nog steeds open. De stoere taal van Theo Francken en Bart De Wever is perceptie en kent een andere realiteit. Onder deze regering namen de gezinshereniging van niet-Europese vreemdelingen met 20 procent toe, verdubbelde het aantal erkenningen van asielaanvragen en steeg de totale instroom van vreemdelingen van gemiddeld 125.087 per jaar naar 134.706 per jaar. Nog steeds dwalen naar schatting 200.000 illegalen in onze straten rond. De helft van de Syriëstrijders is inmiddels ook al teruggekeerd en krijgt zelfs uitkeringen van deze N-VA-regering.

Het is ook deze N-VA-regering die alsmaar meer bespaart op eigen mensen om de immigratiefactuur te bekostigen. Een immigratiefactuur die volgens een uiterst conservatieve schatting op basis van de begrotingscijfers jaarlijks zo’n 7,2 miljard euro bedraagt. De armoede in dit land neemt intussen schrikbarende proporties aan. 1 op 5 gepensioneerden leeft in armoede. Een kwart van de Belgen kan geen onverwachte uitgave doen omdat ze er de middelen niet voor hebben. De voedselbanken tekenden vorig jaar de grootste stijging op sinds hun oprichting. En nog blijft deze regering armoede importeren. Een jaar geleden orakelde Bart De Wever zelfs dat er volgens hem geen andere keuze is dan te besparen op onze sociale zekerheid. Tom Van Grieken: “Als de modale Vlaming het beleid van deze regering al in zijn portefeuille voelt, dan is het omdat die jaar na jaar minder gevuld is.”

Het Vlaams Belang verwerpt het linkse model van open grenzen en een open sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. En het verwerpt het N-VA-model van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van ónze ouderen, zwakkeren en hulpbehoevenden omdat dat onaanvaardbaar is.

Tom Van Grieken: “Ik roep Bart De Wever dan ook op om de daad bij het woord te voegen. De regering van schaduwpremier De Wever moet kiezen tussen open grenzen en sociale zekerheid. Voor Vlaams Belang is de keuze alvast duidelijk.”

Bob De Brabandere
Politiek secretaris van de voorzitter

 

23-01-18

Het programma Taboe.

 

 

De vele positieve reacties over het nieuwe programma  “Taboe” liegen er niet om !

Een dikke proficiat aan de makers ervan, aan Philippe Geubels maar vooral aan de vier deelnemers !

Ik kreeg een déjà vu gevoel !

Nu al ettelijke jaren geleden was ik blindenbegeleider.  Het was ook door toedoen van deze blinde persoon dat ik in de politiek belandde.  Maar dat terzijde, we hebben serieuze zaken meegemaakt maar ook zaken met humor.

Enkele anekdotes:      

  • De verkeerde trein :   Na een vergadering op de provincie gingen we naar het station.  Per uitzondering was er geen NMBS begeleider aanwezig en gingen we op het aangeven van Xavier naar het perron van gewoonte.  Na zijn plaats op de trein ingenomen te hebben liep ik de trappen af om op mijn beurt naar huis te gaan. Tijdens het afdalen keek ik op de tv beelden van de vertrektijden en realiseerde me dat hij ... op de verkeerde trein zat.  Ik heb nog nooit zo hard gelopen.  De trein zette zich juist in gang toen ik op de deur klopte waar de machinist zat.  Die was zo vriendelijk me te helpen en we konden Xavier van de trein halen en hem naar het juiste perron te brengen..
  • Op de vergadering van de provincie : ik kreeg verschrikte en boze blikken mijn richting toe toen ik tegen Xavier zei of hij nu de teksten die voor hem lagen maar eens moest lezen alvorens iets te zeggen.  Het was gewoon een afspraak tussen ons.
  • In het restaurant bij het brengen van het eten : Xavier tegen de dienster. Mevrouw, kun je eventjes uitleggen op welk uur de patatten, het vlees en de groenten liggen want den Eddy kan dat nog steeds niet ... stilte ... maar dan begon de gedienstige dame :  op 12 uur ligt je biefstuk , op 3 uur de patatten, op 6 uur de saus en op 9 uur de groentjes.  Achteraf kon ze er wel mee lachen.
  • Minder leuke dingen :  Bij het verlaten van het station in Leuven hield hij mij zoals altijd bij de arm vast.  Er kwam een koppel ons tegemoet als diene onnozele vent een opmerking plaatste:  hier zie , schatteke, twee Jeannetten.  Dadelijk kreeg Xavier me stevig bij de arm want hij voelde direct dat ik dat onnozelaartje een peer zou willen verkopen op zijn bakkes.
  • In een andere straat kwamen ons een drietal studentinnen tegemoet die de hele stoep in beslag namen. Bij ons gekomen durfde er toch wel één de opmerking maken waarom we niet op zij konden gaan voor hen.  En toen ontplofte ik en gaf hen een lekker lik op stuk. Verwaande, arrogante nietsnutten.
  • Aan het noordstation in Brussel: Op weg naar een vergadering bij de SPA moesten we de weg vragen aan de politie.  Ze waren met twee.  Xavier begon toch wel de weg te vragen in het Frans. Ik onderbrak hem dadelijk en zei hem dat als hij zou verder gaan in het Frans ik hem daar zou achterlaten.  De twee agenten bekeken me hoogstverwonderlijk.  Maar we kregen ons antwoord in het Nederlands.  Godverdomme zei Xavier, je zou het nog doen ook.

Eddy  

22-01-18

ons kent ons

Dit maakt de politiek kapot Gwendo

'Overheidsjobs blijven misbruikt worden om interne politieke partijproblemen op te lossen', schrijft Jean-Marie Dedecker na de poltieke benoeming van Annemie Turtelboom bij de Europese Rekenkamer en Fientje Moerman bij het Grondwettelijk Hof.
M.KNACK.BE
 

Vuye en Wouters

Vuye: “Het beleid dat Francken tweet, is niet het beleid dat hij voert”

De cijfers over asiel en migratie kloppen niet. Zelfs de coalitiepartners van staatssecretaris Francken (N-VA) geven toe dat het aantal erkenningen nog nooit zo hoog is geweest. In de Kamer reageert Hendrik Vuye scherp tijdens het vragenuurtje: “Het beleid dat u tweet komt niet overeen met de werkelijkheid!”

Wie zei ook weer dat hij er tegen was ? Juist: De Wever !

De mystery calls: ze zijn er!

Nogal wat Vlamingen willen niet weten van mystery calls, maar toch komen ze er. Het is een van de maatregelen uit het intussen beruchte zomerakkoord. Nochtans waren sommige regeringspartners vroeger felle tegenstanders van de mystery call. Het kan verkeren…

van Vuye en Wouters

België, land mét grens?De echte cijfers over migratie.

Is België een land zonder grens? Volgt men Twitter en Facebook, dan krijgt men de indruk dat er onder de regering-Michel een radicale breuk plaatsvindt met het verleden: nu, en voor het eerst, is de migratie onder controle. Klopt dit met de feiten? Laat ons de cijfers even bekijken.

21-01-18

Uit de toespraak van Barbara Pas - welke oprechte mens krijgt er een speld tussen

 

 

Goede vrienden,

 Welkom in Baasrode, één van de acht deelgemeenten van mijn thuisstad Dendermonde. Het is mij een eer om vandaag uw gastvrouw te mogen zijn op de nieuwjaarsreceptie van ons Vlaams Belang.

 We klinken vandaag op het nieuwe jaar, dat het voor u en uw dierbaren vooral een gezond en liefdevol jaar mag worden. En laten we vooral blij zijn dat 2017 voorbij is. Dat er weer een jaar De Wever - Michel achter de rug is.

 Veel goeds heeft de kracht van de verandering het voorbije jaar niet gebracht. Enkel ergernis. De Chinezen hadden dit trouwens al voorspeld. 2017 was het Chinees jaar van de haan. En hier te lande is het een windhaan gebleken. Er werd zoveel gedraaid met de wind dat je er draaierig van werd.

 De anonieme praktijktests bij werkgevers… Met de N-VA zouden ze er zeker niet komen.  Ondertussen werden de ‘mystery calls’ weldegelijk ingevoerd en mogen anonieme testen om nietsvermoedende ondernemers in de val te lokken. Gestapo-praktijken die thuishoren in dictatoriale regimes. En een bochtje van 180°.

 Het Arcodossier… Met de N-VA ging hier geen belastinggeld voor worden gebruikt. Beweging.net, en niemand anders, moest haar bedrogen spaarders vergoeden. Naar onze mening moet dat vandaag nog altijd op die manier gebeuren, maar N-VA gaat ondertussen wel akkoord om met belastinggeld niet alleen advocaten te betalen, maar ook om 400 miljoen euro aan belastinggeld via staatsbank Belfius in die Arcodeal te pompen. Bochtje van 180°. Wouter Beke heeft op zijn nieuwjaarsreceptie één miljoen huisbezoeken aangekondigd. Dat hij dan alvast begint met een bezoekje aan de 800.000 bedrogen Arco-gedupeerden om daar te gaan uitleggen wat fatsoen in de politiek betekent.

 Het  justitiebeleid… in 2014 zei Bart De Wever: “Je kunt niet anders dan vaststellen dat ons strafuitvoeringsbeleid nu niet werkt. Het is een strafkwijtscheldingsbeleid geworden. Alle straffen onder zeven maand effectief omzetten in dertig dagen enkelband, dat is geen straf. Dat kan toch niet de bedoeling zijn”. Hij had helemaal gelijk, maar ook hier een bochtje van 180°. De regering zet dat beleid van straffeloosheid, dat strafkwijtscheldingsbeleid gewoon voort. Besparingen primeren op veiligheid. Gevangenissen ontvolken is een fetisj geworden van onze minister van Justitie. Hij ontvolkt ze door kleine misdrijven zelfs niet meer te bestraffen en door van die lachwekkende enkelbandjes de regel te maken.

 Sociaal-eonomisch gaapt er een ravijn tussen de retoriek en de harde realiteit: 1 op 7 mensen leeft in armoede, de pensioenen blijven behoren tot de laagste van Europa, we moeten langer werken dan ooit en de belastingdruk voor de gewone Vlaming blijft buitengewoon hoog. Van een rechtvaardige, vereenvoudigde, transparante fiscaliteit is nog altijd geen sprake. Sinds de start van de regering kwamen er op de belastingbrief zo’n 80 posten bij…

 Met een werkzaamheidsgraad die fors onder het Europees gemiddelde blijft zijn de hoeraberichten over het aantal gecreëerde jobs totaal misplaatst. Ze zijn een rechtstreeks gevolg van de economie die in heel Europa aantrekt. België lift als luie hond gewoon mee op die betere conjunctuur. Een minister die zichzelf schouderklopjes geeft voor het aantal nieuwe jobs is als een weerman die uitpakt met mooi weer. Dat is zijn verdienste niet.

 Met het telkens verder uitstellen van begrotingsevenwichten en een staatsschuld die hallucinant hoog blijft doet deze regering exact wat ze de vorige regering verweet: het doorschuiven van de rekening naar de volgende generaties. De Europese Commissie wees er al op dat België op vlak van begroting in een weinig benijdenswaardig gezelschap is beland, samen met onder meer Portugal, Spanje en Italië, die Zuid-Europese landen waarvan minister Van Overtveldt toen hij nog journalist bij Trends was het begrotingsbeleid met de grond gelijk maakte. In een LVSV-interview zei hij enkele jaren geleden, en ik citeer: “Mensen die begrotingsgewijs zeggen: “Dat is allemaal wel voor volgend jaar of het jaar nadien, maar wij nemen daar nu al op vooraf, deze mensen horen thuis in de gevangenis en niet in de Wetstraat.” Wel, mijnheer Van Overtveldt, waar wacht u nog op om u bij de gevangenispoort aan te geven?

 Van de N-VA-belofte om, in ruil voor het bevriezen van de Vlaamse eisen, budgettair orde op zaken te stellen, is niets in huis gekomen.

 Vrienden,

 Communautair is het anno 2018 heel triestig gesteld. De Vlaamse regering schikt zich naar de federale communautaire stilstand en heeft haar Vlaamse ambities opgeborgen. De federale N-VA-regeringsleden weigeren scrupuleus om van hun bevoegdheden gebruik te maken om communautaire mistoestanden recht te trekken. Ondertussen lopen de transfers op.

 Bourgeois stelde dat hij jaloers is op de Catalanen. Ik ben veeleer jaloers op een minister-president zoals die van de Catalanen. Puigdemont leidt zijn volk daadwerkelijk richting onafhankelijkheid. Hij gaat met voorzichtige, maar onomkeerbare stappen vooruit, iets wat wij in Vlaanderen helaas niet kunnen zeggen, integendeel. In een van zijn eerste toespraken als minister-president maakte Puidgedemont duidelijk dat hij de man was, die het referendum aan de Catalanen wou schenken en dat pad voor de Catalanen wou bewandelen. Hij zei er letterlijk bij dat dat pad niet is voor lafaards, angsthazen of voor wie last heeft van bibberende knieën. Hij heeft gelijk en het is bijzonder jammer vast te stellen dat onze Vlaamse leiders wel tot die categorieën behoren, dat zij in eigen land het woord “onafhankelijkheid” niet eens meer durven uit te spreken.

 Bart De Wever doet het oprecht streven naar onafhankelijkheid af als chaos, die ziet de Vlaamse Beweging als een bedreiging die best ophoudt te bestaan, die wil geen communautaire campagnes voeren en wil in 2019 gewoon verder doen met de regering Michel. Betere “Vlaams-nationalisten” kan onze koning zich niet wensen.

 Jarenlang heeft onze partij met alle middelen, gadgets en VL-campagnes gewerkt aan Vlaamse bewustwording. En met succes. In 2008, met een sterk Vlaams Belang en een nog kleine N-VA, sprak 49% van de Vlamingen, bijna 1 op 2, zich in een opiniepeiling uit voor Vlaamse onafhankelijkheid. In 2017, met een klein Vlaams Belang, en een historisch grote N-VA is dat nog amper 5%. 

 Door te zwijgen over hetgeen haar corebusiness zou moeten zijn, heeft N-VA de nodige communautaire spanning volledig zelf weggevaagd. De federale regeringsdeelname van N-VA heeft de legitimiteit van België bij de publieke opinie versterkt. Zodanig dat de andere partijen al spreken van herfederaliseren…

 Het draagvlak voor onafhankelijkheid dat wij zorgvuldig aan het opbouwen waren, heeft N-VA vakkundig weggeblazen. De N-VA heeft het Vlaams nationalisme jaren achteruit geslagen. Ik weet, we moeten van ver terugkomen, maar we zullen ook terugkomen! Omdat het moet, omdat het niet anders kan, en omdat niemand anders het doet.

 Ik voel mij zoals mijn stadsgenoot Lodewijk Dosfel. Toen bij de zware brand in september 1914 letterlijk heel Dendermonde werd verwoest en ook het huis van Dosfel daarbij in vlammen opging, was zijn reactie:  “Alles is afgebrand behalve mijn idealen.”

 Wel, net zoals Lodewijk Dosfel zich steeds voor zijn idealen heeft ingezet, zullen wij ook met een radicale rechtlijnigheid voortdoen met onze Vlaamse republiek voor ogen. Alleen in een onafhankelijk Vlaanderen kunnen we onze identiteit en onze welvaart waarborgen.

 Vrienden,

 Na het onzalige 2017 begon het nieuwe jaar 2018 zowaar met goed nieuws: voor het eerst in meer dan honderd jaar is er een wolf gespot in Vlaanderen. Het zat er aan te komen, de wolvenpopulatie in de ons omringende landen zit al jaren in stijgende lijn.

 Dit heuglijke nieuws deed me denken aan de woorden van een andere bekende stadsgenoot van mij, Wies Moens, vaak en terecht geciteerd door Karel Dillen en Joris Van Hauthem en vandaag citeer ik ze graag voor u: “Liever wolf in het bos dan vette hond, de keten om de hals.”

 Liever een wolf dan een hond.

 Liever beginselvast dan zetelvast.

 Liever principes dan machtsdeelname.

 Liever Vlaams Belang dan eender welke establishmentpartij !

 

20-01-18

in mijn postbus -

 

foto van Guy Seghers.
 
Er werd me een reactie gevraagd !  Maar dan naar de toestand in Lubbeek, met het oog op de vermelding naar de kopstem van Francken. 
Bon,  maar ik ga nu eerst verder eten.
 
Hier is dan een kleine analyse over Lubbeek :
 

 

Lubbeek :

 

NVA :   Wat Theo Francken doet noem ik kiezersbedrog.  In oktober 2018 verkozen worden als burgemeester om in 2019 als parlementair te gaan zetelen en zijn geliefde Lubbeek in de steek te laten. 

Maar , hij is niet alleen.  Ook andere politiekers, zoals een Rutten in Aarschot, doen hetzelfde. 

Ze doen niets verkeerd omdat het wettelijk mag.  En dat zal wel nooit veranderen.    

CD&V :   wat kan men zeggen van CD&V kopstukken die een voorakkoord ondertekenen met andere partijen dan de NVA ...  om dan op de avond van de verkiezingen dit voorakkoord in de prullenbak te smijten.  Geloofwaardig ? 

Lubbeek Leeft :  degelijk tot goed werk !

Open VLD :  probeert nu om zoete broodjes te bakken met de NVA. In plaats van een degelijke oppositie te voeren hemelen ze de NVA nu op.  Met slechts één doel :  in 2018 de plaats van de CD&V als coalitiepartner van de NVA in te nemen.  Veel van hun oppositiewerk horen de Lubbekenaren niet.

Groen :  blijft Groen .

SPA :  blijft in het moeras van wat er gaande is op federaal vlak.  De vorige coalitie met Groen liep voor hen falikant af.  Geen herhaling daarvan.  SPA speelt geen rol meer in Lubbeek.  Hun werk tijdens hun periode in de voormalige beleidsploeg mocht nochtans gezien worden.

Besluit :  In Lubbeek blijft de NVA “incontournable”.  De andere partijen doen hun best om in de gunst te komen van deze partij.  Theo Francken en zijn discipelen kunnen op beide oren slapen.  Linden, de prijsverhogingen en andere minder goede zaken zijn dan bij de kiezers al lang vergeten.

Eddy    

    

19-01-18

ik wist het

Geert Mahieu
2 uur · 
Esquire NL
 · 
 

Voila wetenschappelijk bewezen .

 
 

18-01-18

rukwonden

Jo Pierson heeft een link gedeeld.
11 uur · 
 
 
Er is noodweer op komst met rukwinden tussen de 90 en 105 kilometer per uur. Het KMI heeft het over code oranje en de FOD Binnenlandse Zaken activeert vana...
STANDAARD.BE
 
 
 
 

17-01-18

om mee te nemen

Aantal asielaanvragen in stijgende lijn

Het aantal asielaanvragen zit opnieuw in een stijgende lijn. Dat blijkt vandaag uit de kersverse cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). In totaal werden vorig jaar 19.688 asielaanvragen ingediend, goed voor een stijging van vijf procent in vergelijking met 2016, toen 18.710 aanvragen werden geregistreerd.

De toename van het aantal asielaanvragen in België is opvallend gezien het feit dat de illegale immigratie naar Europa vorig jaar eerder terugliep.  De stijging is nog opvallender wanneer men weet dat in de cijfers van 2016 ook een periode vervat ligt die voorafging aan de sluiting van de Balkanroute – een maatregel waaraan de Belgische regering geen enkele verdienste had, maar die uiterst efficiënt bleek om de illegale instroom in te dammen.

Wanneer we dit relevante gegeven in rekening brengen, is de toename van het aantal asielzoekers tussen 2016 en 2017 zelfs beduidend hoger. Tussen maart 2016 (sluiting van de Balkanroute) en december 2016 werden in dit land 14.345 asielaanvragen ingediend. In 2017 liep het aantal aanvragen in dezelfde tijdsspanne op tot 16.811. Wanneer we beide vergelijkbare periodes naast mekaar plaatsen, bedraagt de stijging van het aantal asielaanvragen dan ook geen vijf, maar bijna 18 procent!

De nieuwe cijfers van het CGSV tonen in ieder geval aan dat de vele zegebulletins die deze regering regelmatig uitstuurt, niet alleen voorbarig, maar zelfs ronduit misplaatst zijn. Er werd de afgelopen twee jaar hier en daar weliswaar een beperkt initiatief genomen of (vooral) aangekondigd, maar lang niet voldoende en ingrijpend genoeg om een kentering teweeg te brengen. Maatregelen die wél een impact zouden kunnen hebben (zoals een daadwerkelijke verscherping van het uitwijzingsbeleid en een verstrakking van de regels voor gezinshereniging voor erkende asielzoekers), blijven tot op heden evenwel uit en blijken alleen goed voor de televisiecamera’s, maar niet voor het regeringswerk. De gevolgen zijn ernaar. Ook de beste publiciteitscampagne kan niet verhelen dat de immigratiekranen nog steeds openstaan en België blijft wat het was: een topbestemming blijft voor immigratie vanuit alle windstreken.

Barbara Pas

Volksvertegenwoordiger

 

Stunned: geloof ik niet - ze wisten het

Eddy Elyn heeft een link gedeeld.
4 minuten · 
 
 

natuurgeneeskunst

Eddy Elyn heeft een link gedeeld.
3 minuten · 
 
 
Na tien jaar gevochten te hebben tegen leukemie, weet een vrouw haar kanker te stoppen met curcumine...
HEALTHWATCH.EU
 
 
 

15-01-18

Wat zegt Gaia hierover ?

Ellen Vader heeft een link gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.

Dit past in het rijtje 'vaccinexperimenten op baby's...

Oxford wetenschappers spoten 1.400 Zuid-Afrikaanse baby's in met een nieuw tuberculose vaccin, ondanks dat apen tijdens de tests overleden aan deze inenting. 
http://www.dailymail.co.uk/…/TB-vaccine-killed-monkeys-gi...

...Meer weergeven
An information sheet given to the parents of the babies said the vaccine had been tested on animals and was ‘shown to be safe and effective’. But it did not mention the failed monkey trial.
DAILYMAIL.CO.UK
 
 
 
 

Vlaamse graaier

ReAct heeft zijn/haar foto gedeeld.
16 uur · 

Waarschuwing! Nadat de gevaarlijke vogelsoort 'Vlaamse Graai' (Zakvulus Flandriensis) verdreven werd bij Telenet, werd hij nu gesignaleerd in voetbalstadions. Hij komt af op zijn rondslingerend lievelingsvoedsel: euromunten en -briefjes. Hij maakt ook graag zijn nest in Vlaamse leeuwenvlaggen, die hij 'vod' noemt, dus: altijd mooi opgevouwen opbergen na gebruik. Deze vogel belooft u bij zijn komst verandering, maar die is enkel op zijn bankrekening te zien. Dus: U bent gewaarschuwd!

 
foto van ReAct.
ReAct

Nieuwe vogelsoort gespot: de Vlaamse Graai

ons kent ons

 
Wegens financieel gesjoemel moeten opstappen als minister, nu doodleuk politiek benoemd in een van de belangrijkste rechtbanken. Dit is België, een bananenrepubliek die toch denkt morele lessen te moeten geven aan Polen (en de rest van de planeet).

Wat goed dat we Dewael, Verhofstadt en Gwendolyn Rutten hebben om ons lessen Moraal te geven in het parlement en ver daarbuiten, hahaha...

De voormalige minister van Open VLD is door de liberalen voorgedragen als rechter bij het Hof.
 
VRT.BE