25-01-18

boete !

 

 

Elyn Eddy

eddy.elyn@telenet.be

25 januari 2018

Aan de heer Burgemeester Louis Tobback

Betreft : verkeers- en parkeerbeleid .

Meneer  Tobback ,

Op zijn Leuvens gezegd :  in ben in mijn “ropen gescheite “ , dus ga ik er “ni teveil kakkemoikes onange “.

Vandaag 25/01/2018 gingen we een pakket EHBO afhalen bij de CM, Naamse Steenweg 137  3001 Heverlee.

Omdat het slechts een afhaling van een op voorhand klaargemaakt pakket maakten we gebruik van de mogelijkheid om 15 minuten gratis te parkeren.

De 15 minuten waren niet voorbij maar voor alle zekerheid ging mijn echtgenote na 11 minuten terug naar de wagen terwijl de bediende van de CM mij wat uitleg gaf bij het document dat ik moest tekenen. 

Bij het wegrijden merkten we een papier die aangaf dat we in overtreding waren qua tijdsduur.  3 minuten .  Wat voor ons onmogelijk kan geweest zijn.

Meneer Tobback, mag ik u vriendelijk verzoeken een controle uit te oefenen op de toestellen van die verbaliserende firma?  Zijn ze wel geijkt? 

Meneer Tobback, het is nooit onze bedoeling geweest om als we in fout zijn onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.  Dit is geen smeekbede maar wel een vraag om tussenbeide te komen bij zoveel onrechtvaardigheid.  Wij pleiten bij onschuldig maar stellen ons wel vragen.  Als elke oprechte parkeerder 3 minuten te laat bij zijn wagen komt  ... ?  hoeveel tijd kost het om het parkeerbriefje lezen?  En hoeveel tijd kost het om zijn apparaat in werking te stellen?            

Hoogachtend

Eddy Elyn

DSC00530.JPG

De commentaren zijn gesloten.