24-01-18

Lubbeek anders !

Lubbeek : 

Gemeentepolitiek is het politiek niveau dat het dichtst bij de burger hoort te staan !  Hoort , maar is dat meestal niet !

 Meestal verschijnen terzake doende publicaties met een partijpolitiek karakter enkel gebaseerd op oppervlakkige wetenswaardigheden .  Zo worden de teksten in de oplages van de Lubbeekse NVA, CD&V en Open VLD, na een eerste lezing door hun leescomités, mooier gemaakt qua taalgebruik en professioneler opgekrikt.

 Waar blijft het ernstig nemen van de “inspraak” die deze partijen scandeerden in 2012.  Weinig tot niets van gemerkt tot nu toe.  Het negeren van de verscheidene adviesraden (cultuurraad, Gecoro, seniorenraad) scheert hoge toppen.  Komen er opmerkingen vanuit de burgers:  men luistert er naar en op het einde van zo’n bijeenkomst klinkt het steevast “ we nemen het mee”.  Om er achteraf niets meer over te vernemen.  Democratie à la NVA, CD&V en Open VLD.

Kiezers redeneren ze, vergeten zeer vlug.

Vergeten? :  de uitvoering van de niet-geplande werken te Linden.

Vergeten? :  de diameter van de inbuizing van de Tempelbeek vergroten want hierdoor worden de stommiteiten van de Domusverkaveling verbeterd en kunnen bevriende projectontwikkelaars hun gangen gaan in het centrum van Linden.

Vergeten? :  het bakzeil halen door deze beleidsploeg van de verrijking van Linden door middel van een futuristisch wijnproefcentrum door toedoen  de reacties van  de wakkere Lindense bevolking en de heisa hierover in de media.

Vergeten? :  de mensen die een grondje gespaard hadden voor hun kinderen of kleinkinderen het vel af te stropen.

Vergeten? :  “In de politiek wordt er niets gegeven zonder dat men er iets voor terugkrijgt “.  Zoals het afschaffen van een gemeentelijke subsidie van 6.500 euro voor het wereldvermaard stamcellencentrum in Pellenberg. Dat was een volgens mij de schaamteloze toegeving van de NVA aan hun coalitiepartner CD&V.             

Enz...

 

Het wordt tijd in Lubbeek voor een niet-zuilenbeweging.  Een beweging bestaande uit onafhankelijke personen die niet spreken uit naam van hun partij maar enkel hun hart volgen in dienst van en voor Lubbeek.  Lubbeek opnieuw aangenaam maken voor iedereen en niet enkel voor een selecte groep van de bevolking.   Kortom :  de gemeente haar ziel terug geven !!!

 

Eddy    

         

De commentaren zijn gesloten.