30-12-17

Gezichtsbedrog !

DSC00520.JPGDSC00521.JPG

DSC00523.JPG

Beste lezer,

Dames, Heren

De bovenstaande foto's zijn bedrog, hallucinaties !  Althans volgens een jonge dame met wie wij enkele maanden geleden kennis maakten. Bomen die groeien kunnen bijv. er niet voor zorgen dat betonplaten kunnen barsten. 

In het Infoblad van Lubbeek deze week, blz 13, onder de titel "after event" werden de inwoners van enkele straten uitgenodigd om te praten over de manier waarop de leefbaarheid van hun straten verbeterd konden worden.  Eén van de items ging over de uitstekende boomstronken met valrisico.

Op bepaalde momenten ben ik met het idee bezig om een toneelstuk over bepaalde toestanden te schrijven. Als lid van de toneelgroep "Het Kersouwken" deed ik het reeds.  Enkele titels spoken reeds door mijn hoofd : 

"Hoe maak je van een mug een olifant" 

Of :  "Bomen ... en betonplaten"

Aan goede toneelspelers geen gebrek in Lubbeek.

Eddy

Of een nieuw boek gespekt met foto's van toen en nu !

      

29-12-17

Verhofstadt woont daar ook ... in Toscane

De EU mandarijnen ...

De villa La Macinaia van de familie De Gucht in het Italiaanse San Vincenti, Toscane, heeft een waarde van 5 miljoen euro.
DERIJKSTEBELGEN.BE
 

27-12-17

Welk land volgt -

Groot Brittannië en Polen sluiten buiten de EU om een handel en defensieverdrag ( zie verklaring Theresa May)

Nadat Jean Claude Juncker gisteren te horen kreeg dat de Catalaanse sloopploeg van de EU stelling had genomen en de zelfs haastig door zijn butler Franske aangereikte fles Wodka zijn schrik niet kon temperen, gebeurde er in Warschau afgelopen donderdag iets, dat Brussel voorlopig op zijn grondvesten doet trillen.
Lees hele artikel

Een blauwe zeveraar

Guy Seghers heeft het bericht van Jozef de Schryver gedeeld.
Hoeveel zou hij ontvangen van HLN voor zijn niets zeggend column! Ik lees het nooit ! 
 
 
 
foto van Jozef de Schryver.
Jvan ReAct gedeeld.
 

25-12-17

neen durven zeggen

Oostenrijk weigert nog langer de dictatuur van de E.U. te volgen wat betreft het opnemen van vluchtelingen. Het verzet groeit!
 
Behalve hier in België !
 

23-12-17

Haha said the clown

Bijna van mijn stoel gevallen van het lachen.  Bij het zappen kwam ik terecht bij de uitzending van Terzake.  

En wie was aan het woord?  Juist Kareltje De Gucht !  En wat zei de arroganste Belgische politieker ... beste lezer, zit je neer ?  ...

"Liegen" ,zei hij , is het ergste wat je als politicus kunt doen.

Man, man man toch ... ik ben nog altijd niet bekomen ... straffe kost ! 

Theo Theo Theo - blijven doen zoals vroeger

Theo, god jongen toch.  Je blijft bezig zoals bij de oprichting van de NVA-Lubbeek.  Boodschappen van anderen blijven beweren dat ze niet relevant zijn om dan later het conto ervan op jezelf schrijven.  Foei. 

Yvette Carriere heeft een link gedeeld.
28 minuten · 
 
 
Er stond wel degelijk een uitwijzing naar Soedan gepland in januari, in tegenstelling tot wat staatssecretaris Francken eerder had beweerd.
 
VRT.BE
 
 

mja - maar toch: het kan een goede vakman zijn

De lachspier 
21 uur · 
 
 
 
foto van De lachspier.

ZO ZAT ALS EEN KANON - EN DAAR LUISTEREN ONZE POLITICI NAAR

Guy Seghers heeft het bericht van Angelika Więcek gedeeld.
13 uur · 
 

De zatlap - bekijk het fimpje

 
 
 

22-12-17

Dictators

De EU toont in de klacht tegen Polen haar ware dictatoriale gezicht

Nadat het Brusselse wrakhout daar aangespoeld omdat de vaderlandse nationale politiek ze niet meer wilde en nergens kon onderbrengen, zie Martin Schulz, Jean Claude Juncker en niet te vergeten Frans Timmermans, al talloze keren gefaald heeft om datgene wat ze voorstaan een democratisch open Europa te verwezenlijken of daar althans...
Lees hele artikel
bron : http://www.geennieuws.com/

neutraliteit : 0 - democratie : 0

De evolutie van het Internet . . .

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

21-12-17

wederwoord Francken

 

Sta mij toe om aan jullie de correcte context te schetsen van de terugkeer naar Soedan. Er wordt vandaag gedwongen gerepatrieerd naar Soedan door Frankrijk, Italië, Zweden, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en ons land. Alle landen van Europa die geconfronteerd werden met een groot aantal Soedanezen in illegaal verblijf op hun grondgebied repatriëren naar Soedan. Het beleid dat ons land voert is dus niet de uitzondering, maar precies de regel in Europa. Stoppen met terugkeer naar Soedan, als enige land en terwijl al onze buurlanden verder doen, riskeert dan ook een groot aanzuigeffect naar ons land te genereren van Soedanezen in illegaal verblijf. Dan worden wij een vrijhaven voor Soedanezen in Europa. En we hebben in Noord-Frankrijk gezien tot wat dat kan leiden. Tot toestanden die ik niet wil en ook niet zal toelaten.

Net zoals in onze buurlanden verloopt de terugkeer vanuit België perfect volgens de geldende Europese en internationale procedures en zelfs met financiële en logistieke steun vanuit de EU. Vooraleer de repatriëringen te organiseren, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken afspraken gemaakt met het VN Agentschap IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) om de gerepatrieerden op te volgen. Daarenboven kunnen zij die dat wensen van nabij begeleid worden door het Europese IOM-netwerk ERIN, wat staat voor “European Re-integration Network”. Die mensen worden dan door een medewerker van IOM opgehaald aan de luchthaven, naar huis gebracht en ook daarna verder begeleid naar woonst, werk en scholing. Dan is het toch wel erg merkwaardig dat het IOM, dat ter plaatse actief is, geen enkele melding maakt van foltering.
Ook de internationale rapporten waarop wij ons steunen doen dat niet. In tegenstelling tot wat de NGO Tahrir Center for Middle East Policy in HLN beweert, maken die rapporten louter gewag van ondervragingen, maar dat is standaard in elk land in geval van repatriëring. Ook in Nederland en het V.K. lanceerden NGO’s eerder al zulke beweringen, die later vals of zwaar overdreven bleken te zijn. Desalniettemin heb ik de opdracht gegeven om een zeer grondig onderzoek te doen naar de beweringen. Daar is ook tijd voor, want tot eind januari waren er geen sowieso geen repatriëringen naar Soedan ingepland. Want laat mij duidelijk zijn: foltering kan en mag nooit.

Maar los van het feit dat de beweringen in deze zaak ter discussie staan, bestaat er geen discussie over de grond van deze zaak, namelijk dat wie illegaal in ons land verblijft en weigert asiel aan te vragen, terug moet. Dat is onze wet én de Europese regelgeving, die ik als Staatssecretaris gehouden ben te volgen. Ons hoogstaand asielsysteem kost veel geld en bestaat voor een reden: bescherming bieden aan al wie bij terugkeer vervolging vreest.

Wie evenwel weigert om asiel aan te vragen en zijn nood aan bescherming te laten onderzoeken door het onafhankelijke CGVS, is illegaal en zal worden verwijderd. Want wat we vooral niet gaan doen is, tegen de wet in en als enige in Europa, structureel illegaliteit gaan tolereren voor één welbepaalde nationaliteit op ons grondgebied, Soedanezen, zoals de linkerzijde voorstelt.

De wet is de wet en ons land is tot nader order een rechtstaat. Ik betreur dat over dit basisprincipe steeds weer commotie is. Geroep en emotionele chantage maken op mij geen indruk. Ik doe wat moet. Ik doe wat de wet mij opdraagt. In het algemeen belang van onze burgers.

Vastberaden. Heel vastberaden.

Ik dank u allen voor uw steun. U mag dit zeker delen. Dank u wel! ❤️

 
 
 

De NVA ten voeten uit -

Ronse slachtoffer van communautaire stilstand: N-VA laat gemeenteraadsleden in de steek

Feit: de N-VA trok met een communautair programma naar de kiezer in 2014.

Feit: de N-VA werd de grootste partij bij de jongste federale verkiezingen.

Feit: de N-VA stapte in de federale regering.

Feit: de N-VA stak het communautaire in de koelkast.

Feit: nog nooit in de Belgische geschiedenis en sinds de eerste staatshervorming zaten er zoveel nationalisten in het parlement én in de regering.

Gisteren werd pijnlijk duidelijk waarom de N-VA liever communautaire eisen in de koelkast steekt dan er iets aan te doen: ze geloven zélf niet in hun verhaal. In het beste geval willen ze er over praten tijdens debatten en tv-vraaggesprekken, maar op de woorden volgden tot op heden geen daden. En dat die communautaire koelkast hermetisch werd afgesloten mag duidelijk zijn.

Waar gaat het om? De gemeente Ronse is een zogenaamde faciliteitengemeente. De Franstalige inwoners genieten zo het privilege om in hun taal bediend te worden door de officiële instanties en dit terwijl Ronse volledig in Vlaanderen gelegen is en de Brusselse wettelijke tweetaligheid er dus niet van toepassing is. Maar de Vlaamse gemeenteraadsleden in Ronse zijn deze discriminerende situatie grondig beu en ze trokken op democratische wijze aan de alarmbel: CD&V-Groen, Open VLD, N-VA en Vlaams Belang stemden maandag voor de afschaffing van die faciliteitenregeling in hun gemeente.

vdr.jpg

Het is hoopvol dat àlle Vlaamse partijen aan eenzelfde zeel trekken. Het benadrukt de ernst van de situatie waarmee Vlamingen in faciliteitengemeentes geconfronteerd worden. In Voeren werd de strijd tegen Vlamingenhaters op die manier gewonnen: eendracht maakt macht zo u wil. Maar de stem van de vijf mee besturende gemeenteraadsleden van de N-VA vindt geen gehoor bij hun partijgenoten in de kamer van volksvertegenwoordigers. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat ze de roep om hulp wel gehoord hebben, maar dat het antwoord dat ze terugstuurden weinig hoopgevend klinkt.

Bij monde van oud VVB-voorzitter Peter De Roover, als je het ons vraagt de sleutelbewaarder van de communautaire koelkast, kregen de Vlamingen in Ronse te horen dat hun plan zinloos is. Immers, die afschaffing van de faciliteiten, daar moet je de grondwet voor wijzigen en dat zal niet gebeuren. Ook de bemoedigende woorden van Hendrik Vuye, professor staatsrecht en tot voor kort, voordat hij werd buiten gekeken bij de N-VA, dé hoop op een communautaire koerswijziging – lees het openbreken van de koelkast – werden door De Roover weggelachen. Vuye weet immers dat faciliteitengemeenten slechts op papier staan genoteerd en dat het dus mogelijk is om Ronse van die lijst te halen.

Vuye weet ook dat je daarvoor met een simpele stemming in het parlement een einde kan aan maken. Dat gaat sneller dan de grondwet wijzigen. Maar De Roover schiet al die ideeën af. Want “je krijgt de Franstalige parlementsleden nooit zover…” En daarmee is dan de kous af. En het verklaart meteen waarom de communautaire koelkast voor altijd gesloten zal blijven: bij de N-VA zitten enkel parlementsleden die zelfs niet eens de geringste poging willen ondernemen om iets te veranderen op communautair vlak. Het is alsof je ten strijde trekt, voorzien van een arsenaal aan perfecte wapens, maar eens je het slagveld betreedt alle wapens naast je neerlegt “want we gaan de oorlog toch niet kunnen winnen“.

De N-VA was de hoop voor meer dan een miljoen Vlamingen op communautaire veranderingen. Noodzakelijke veranderingen om van de Vlaamse regio een welvarende(re) regio te maken. Om de pesterijen door de taalfaciliteiten zoals in Ronse, Sint-Genesius-Rode en die vele andere taalgrensgemeentes aan te pakken en ongedaan te maken. De N-VA deed het: ze wist de kiezers te overtuigen, ze won de verkiezingen, ze vormde mee een regering, maar daar eindigde het. Althans op communautair vlak, hét speerpunt bij uitstek van de nationalisten van De Wever. Maar die speer werd doormidden gezaagd en weggeworpen. En daar sta je dan als N-VA-gemeenteraadslid van Ronse, helemaal alleen. Roepend in de woestijn.

Dat verwondert ons niet

 

Oei we komen niet toe, wat nu?
In 2015 kostte dat de Belgische schatkist 137 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas bemachti...

Meer weergeven
Erkende asielzoekers en personen die een subsidiaire beschermingsstatus bezitten, kunnen beroep doen op financiële steun in de vorm van een equival...
HLN.BE
 
 
 
 

De waarheid

Zo kennen wij d'er ook ,onlangs bijgekomen.  Die namen ons voor seniele oudjes waar ze mee konden manipuleren .
 
 
 
foto van Het leven is makkelijk, de mensen maken het moeilijk .. !!

FRANCKEN - SOEDAN

 

 Wereldnieuws (nog maar eens) :  Francken  - Soedan – foltering van teruggestuurden .

Het spreekt als vanzelf dat  - in de lente van de komende verkiezingen  - de meeste andere politieke partijen hem in zijn nek springen.

Heeft hij fouten gemaakt in het dossier Soedan :  ja. 

Alhoewel ik hem na mijn periode als penningmeester, en mede oprichter  van de Lubbeekse NVA,  minder kan  pruimen staat vast.

Harde werker :  ja .  Dossierkenner in de meeste gevallen : ja .  Inpikker van andermans ideeën en artikels :  ja.  Opportunist : ja .  Geile mediafiguur:  ongetwijfeld .

Wie echter de lezersbrieven in de media bekijkt, en wie op straat of in de warenhuizen de mensen bezig hoort over deze zaak , kan onmogelijk voorbij de meeste publieke omerkingen.

Waar de reguliere media artikels produceren met als titel “ Teruggestuurd, geland en gefolterd” stellen de meeste commentaren op de sociale media  zich  vraagtekens over deze zaak.

Zijn het verhaaltjes, zijn het gesneden broodjes voor de tegenstanders van Francken ... enz ? 

Persoonlijk vind ik dat men voorzichtig moet zij met wat men in de reguliere media  naar onze koppen smijt.

Foltering is inderdaad absoluut uit den boze. Punt.  

Over de geloofwaardigheid van het gebeuren worden er echter vragen gesteld.  Zo verwees een kennis me naar andere landen waar folteringen dagelijks scherin g en inslag zijn.  Hij combineerde de foltering met de verdwijning van de gefolterden.  Waarom, vroeg hij zich af, worden deze mensen na twee dagen foltering vrij gelaten?  Als het waar is ben ik blij, zei hij,  dat ze vrijgelaten werden ... maar ik geloof er niks van.

 Dus enige nuancering blijkt dus nodig.

Waar ik persoonlijk dan weer niet in geloof is wat Theo Francken verkondigt  ( waarschijnlijk is dit zijn poging  om de gemoederen te bedaren ) :  hij gaat  na de feestdagen hier eens praten met Soedanese regering ... ?  Meneer Francken,  geniet maar van dat snoepreisje maar ik geloof niet dat je zo naïef bent om te geloven dat wat men je daar zal vertellen strookt met wat er al dan niet gebeurd is.                     

Eddy

20-12-17

VAN EEN HYPOCRIET WIJF GESPROKEN

Berlijn, 19-12-2017: Merkel-hypocrisie!

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Stamcellen

 

 Bewaar de navelstreng van je pasgeboren kindje !

Dit is zonder twijfel één van de mooiste geschenken die je je kind kunt geven !

Het wegstemmen van wat we wel één van de mooiste geschenken kunnen noemen om te geven aan je kind.    

De inefficiëntie – ten koste van het welzijn van de bevolking – van de Lubbeekse coalitie  CD&V –NVA !

Eén aspect van die ineficiëntie nader bekijken toont duidelijk aan welke niet verschoonbare gevolgen zo’n coalitie kan bewerkstelligen.

14 december 2017 – de Lubbeekse afdeling van de seniorenvereniging  Neos  gaf haar leden de gelegenheid om kennis te maken met wat stamcellen en het onderzoek ernaar kunnen betekenen in ieders leven.

De spreker van dienst – prof Marc Boogaarts – gaf aan een meer dan geïnteresseerd publiek een begeesterde uitleg over het onderwerp. Zonder overdrijving mag ik stellen dat het stamcelonderzoek zijn geesteskindje is !

Jammer genoeg was de bomvolle zaal alleen maar bezet door “ouwe rakkers”.

Prof Boogaarts noemde het : Stamcellen, bron van eeuwig leven”.

De aankondiging van dit evenement bij NEOS klonk als volgt :

Deze bekende Leuvense professor van de KUL en ook werkzaam aan het UZ Gasthuisberg, zal deze namiddag een boeiende uiteenzetting houden over de mogelijkheden en toepassingen van de stamceltherapie, waarvan hij als de grote pionier in Belgie wordt aanzien. Verder is hij een autoriteit op vlak van hematologie (de wetenschap van bloedziekten ). Stamcellen liggen aan de basis van elk leven. Gevormd door de versmelting van eicel en spermatozoide, zullen zij vanaf de bevruchting in een serie van delingen en uitrijpingen, aanleiding geven tot de vorming van alle organen van het menselijk lichaam. Door hun onbegrensde mogelijkheden tot zelfvernieuwing worden zij tot bronnen van “eeuwig leven”. Verschillende types van stamcellen kunnen worden aangewend ter herstel van beschadigde of door kanker overwoekerde organen of weefsels. Stamceltherapieën behoren tot de realistische toekomstperspectieven in diverse kankers en leukemie, hartinfarct en leverfalen, diabetes en nierfalen, hersenbeschadiging en geheugenstoornissen, artrose en botletsels, zelfs blindheid en doofheid. Hierdoor ontstaat een nieuwe soort regeneratieve en rejevunerende geneeskunde. Dé vraag blijft of we naast de kwantiteit van leven ook voldoende kwaliteit van leven zullen kunnen garanderen en of onze samenleving wel bereid is daarin te investeren. Zoals u ziet wordt deze namiddag uiterst interessant, waarbij uzelf ook de kans krijgt om vragen te stellen over deze materie, die ogenschijnlijk enorm veel mogelijkheden in zich heeft om in de toekomst het hoofd te bieden aan vele medische problemen waarmee de mensheid te maken heeft. Duidelijk is ook dat er een morele kant zit aan dit verhaal en dat er wellicht ook grenzen zijn in onze zoektocht naar de perfecte mens.

Na de uiteenzetting konden er vragen gesteld worden.

De lichaamstaal en de gelaatsuitdrukking van de prof waren duidelijk.  Met mijn vraag gaf ik hem de gelegenheid om ook over het financiële plaatje van het onderzoek te praten.

Mijn politiek getinte vraag : Wat kan men doen met een gift van 6.500 euro ? 

Een korte terugblik in de Lubbeekse politiek dus :

Op 24 oktober 2001 gaf de gemeenteraad van Lubbeek het fiat om een toelage van 6.500 euro te verlenen aan Sofhea (Sociaal fonds voor Hematologische Aandoeningen o.a. leukemie).

We schrijven begin 2008 : bij monde van gemeenteraadslid Duerinckx wilde de CD&V dezelfde subsidie laten schrappen.

Wat in 2008 niet lukte werd herhaald op 18 maart 2009. Gelukkig opnieuw zonder resultaat.

Edoch,  geen gemeenteraadslid meer zijnde gebeurde , waar ik voor vreesde ,  dan toch op 27 maart 2013.

  Met twee artsen ( mevrouw Roskams en de heer Duerinckx ) en de zoon van een huisarts ( Theo Francken )  in de gemeenteraad werd de subsidie geschrapt en vervangen door de oproep tot de bevolking om een jaarlijkse gift te doen, dewelke dan tevens fiscaal aftrekbaar zou zijn.

Dat beste lezer is dan het resultaat van afspraken gemaakt tijdens de gesprekken over een coalitie vorming.  De NVA nam de rancune over van de CD&V voor het niet inwilligen van sommige van haar, in de vorige legislatuur, gedane voorstellen.

Voor mij onbegrijpelijk vanwege de later waarnemend burgemeester en het kopstuk van de  CD&V ?

Bibliografie :  de notulen van de gemeenteraad van 27/03/2013 – en na lezing van blz 240, 241 en 242 uit het boek “De kracht van de Overtuiging” , uitgeverij “Shop my books”.

Het zal je kind maar wezen ,

Eddy   

  

19-12-17

barst

Barst in cordon: VB-motie eigen rechtbank Halle-Vilvoorde gestemd

De Vlaams-Brabantse provincieraad heeft een motie goedgekeurd die werd ingediend door provincieraadslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). De motie vraagt om een eigen rechtbank in de regio van Halle-Vilvoorde. “Rechtzoekenden uit Halle-Vilvoorde zijn nog steeds aangewezen op de Brusselse rechtbank, maar die kampt met achterstand”, zo werd de motie toegelicht en geciteerd in Het Nieuwsblad. “Om de […]

.bron:  Sceptr.be

18-12-17

oordeel zelf


"Het overschot aan cholesterol wordt dus verwijderd met de gal.

Wanneer?

De gal komt in de twaalfvingerige darm terecht als wat we eten voldoende vet bevat."


Dr. Gábor Lenkei
"Cholesterol is niet schadelijk"

17-12-17

Aspartaam

"De dosis maakt het gif'' is niet van toepassing op lichaamsvreemde chemicaliën. Het lichaam kan deze stoffen moeilijk afbreken. Aspartaam (E951) in o.a. ''light'' en ''zero'' drankjes is een opstapelende gif en veroorzaakt chronische ziekten. healthwatch.eu/gratis-ebooks

foto van Healthwatch Nederland.

Spiegltje spiegeltje aan de wand .. op wie kunnen wij nu wat op de rug schuiven

Zo kennen wij d'er een paar die het laatste jaar erbij gekomen zijn . Die zouden ook eens in de spiegel mogen kijken .
 Spreuken van Krijn gedeeld. 
 
 
foto van Spreuken van Krijn.

16-12-17

gepensioneerd : hahaha zeggen de NVA, de CD&V, de VLD en anderre van die weldoeners

Alleenstaanden die hun pensioen aanvullen met werken, riskeren een nog groter verlies.

15-12-17

Een AED-toestel

Guy Seghers heeft een foto van Stephane Rummens gedeeld.
12 uur · 
 
  

Lap

Eddy Elyn heeft een link gedeeld.
5 minuten · 
 
 
N-VA wil nieuwe bouwgronden meer belasten, om compensaties die het gevolg zijn van de betonstop te kunnen financieren. Dat bericht De Tijd.
NIEUWSBLAD.BE
 

NVA heeft opnieuw geld geroken

N-VA wil nieuwe bouwgronden meer belasten

Meer lezen bron: 

IN UW DIGITALE KRANT van DE Tijd vandaag

Slappe kost van de Lubbeekse beleidsploeg

 

Zijn onze senioren die verblijven in de residentie van het OCMW –Lubbeek minder waard.

Vandaag kon ik uit de media vernemen dat Niels Albert een AED-toestel aan de gevel van zijn “Bike Store” gehangen heeft.

Zo’n  AED-toestel, ook wel hartdefribillator genoemd, kan mensen redden.

Daarom stoorde het me dat,  voor en na het bijwonen van een lezing over stamcellen (waarover later), ik moest vaststellen dat er in het OCMW gebouw van Lubbeek geen defibrillators aanwezig waren.

M.a.w.  moest er één van de bewoners een hartfalen krijgen kan deze niet onmiddellijk geholpen worden en moet er gewacht worden op een arts.  Of moet een personeelslid, in de hoop eerder te kunnen helpen dan een dokter, met zijn wagen een AED-toestel gaan halen aan een Lubbeeks sportfaciliteit of het gemeentehuis.

Slappe kost van deze Lubbeekse politieke beleidsploeg.

Het zal je maar overkomen !  Je bent op bezoek en plots krijgt je bomma of bompa een hartstilstand.  Je participeerde vroeger aan de lessen over het gebruik van zulke toestellen van het Rode Kruis ... maar daar sta je dan kansloos.

God, het deed me denken aan het gevecht die ik als voormalig gemeenteraadslid moeten leveren heb om nog maar één zo’n toestel gekocht te krijgen.  En wat me nog mmer verwonderde toen was het de CD&V, met een medicus in de rangen, toen die partij het presteerde om de stemming hierover uit te stellen.  Op de vraag toen of ik wel wist hoeveel zo’n toestel kostte?  Antwoord van ondergetekende :  hoeveel kost een mensenleven.

Waarop er een hartspecialist werd uitgenodigd om de werking en de hulp die zo’n toestel kan betekenen uit te leggen. 

Nu zijn er gelukkig meerdere AED-toestellen beschikbaar in de gemeente Lubbeek ... behalve in het OCMW-gebouw. 

Eddy          

14-12-17

correct

Rusthuizen zijn sterfhuizen geworden. Hoe rapper het licht uit gaat, hoe kleiner de aderlating voor de nabestaanden.
Dit is een beschaving niet waardig, zeker niet als men met vaccinaties ook nog de euthanasie gaat organiseren !

lees dat eens

Herinneren jullie misschien het filmpje van ongeveer een jaar geleden van een klein jongetje van een half jaar oud die in een epileptische aanval zat? 
Dit is datzelfde jongetje, alleen is hij nu 2 jaar en 10 maanden oud. 
Paar maanden terug zijn we begonnen met het ontstoren van de 3 vaccinaties die hij had gehad, de vaccinaties die hem bijna zijn leven hebben gekost. De ontstorings kuur is nu klaar en wát een verschil. Van een jongetje die alleen maar op zijn speelkleed zat...

Meer weergeven
 
 

We lachen ons een breuk

Guy Seghers heeft het bericht van Jules Naemelucs gedeeld.