21-12-17

wederwoord Francken

 

Sta mij toe om aan jullie de correcte context te schetsen van de terugkeer naar Soedan. Er wordt vandaag gedwongen gerepatrieerd naar Soedan door Frankrijk, Italië, Zweden, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en ons land. Alle landen van Europa die geconfronteerd werden met een groot aantal Soedanezen in illegaal verblijf op hun grondgebied repatriëren naar Soedan. Het beleid dat ons land voert is dus niet de uitzondering, maar precies de regel in Europa. Stoppen met terugkeer naar Soedan, als enige land en terwijl al onze buurlanden verder doen, riskeert dan ook een groot aanzuigeffect naar ons land te genereren van Soedanezen in illegaal verblijf. Dan worden wij een vrijhaven voor Soedanezen in Europa. En we hebben in Noord-Frankrijk gezien tot wat dat kan leiden. Tot toestanden die ik niet wil en ook niet zal toelaten.

Net zoals in onze buurlanden verloopt de terugkeer vanuit België perfect volgens de geldende Europese en internationale procedures en zelfs met financiële en logistieke steun vanuit de EU. Vooraleer de repatriëringen te organiseren, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken afspraken gemaakt met het VN Agentschap IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) om de gerepatrieerden op te volgen. Daarenboven kunnen zij die dat wensen van nabij begeleid worden door het Europese IOM-netwerk ERIN, wat staat voor “European Re-integration Network”. Die mensen worden dan door een medewerker van IOM opgehaald aan de luchthaven, naar huis gebracht en ook daarna verder begeleid naar woonst, werk en scholing. Dan is het toch wel erg merkwaardig dat het IOM, dat ter plaatse actief is, geen enkele melding maakt van foltering.
Ook de internationale rapporten waarop wij ons steunen doen dat niet. In tegenstelling tot wat de NGO Tahrir Center for Middle East Policy in HLN beweert, maken die rapporten louter gewag van ondervragingen, maar dat is standaard in elk land in geval van repatriëring. Ook in Nederland en het V.K. lanceerden NGO’s eerder al zulke beweringen, die later vals of zwaar overdreven bleken te zijn. Desalniettemin heb ik de opdracht gegeven om een zeer grondig onderzoek te doen naar de beweringen. Daar is ook tijd voor, want tot eind januari waren er geen sowieso geen repatriëringen naar Soedan ingepland. Want laat mij duidelijk zijn: foltering kan en mag nooit.

Maar los van het feit dat de beweringen in deze zaak ter discussie staan, bestaat er geen discussie over de grond van deze zaak, namelijk dat wie illegaal in ons land verblijft en weigert asiel aan te vragen, terug moet. Dat is onze wet én de Europese regelgeving, die ik als Staatssecretaris gehouden ben te volgen. Ons hoogstaand asielsysteem kost veel geld en bestaat voor een reden: bescherming bieden aan al wie bij terugkeer vervolging vreest.

Wie evenwel weigert om asiel aan te vragen en zijn nood aan bescherming te laten onderzoeken door het onafhankelijke CGVS, is illegaal en zal worden verwijderd. Want wat we vooral niet gaan doen is, tegen de wet in en als enige in Europa, structureel illegaliteit gaan tolereren voor één welbepaalde nationaliteit op ons grondgebied, Soedanezen, zoals de linkerzijde voorstelt.

De wet is de wet en ons land is tot nader order een rechtstaat. Ik betreur dat over dit basisprincipe steeds weer commotie is. Geroep en emotionele chantage maken op mij geen indruk. Ik doe wat moet. Ik doe wat de wet mij opdraagt. In het algemeen belang van onze burgers.

Vastberaden. Heel vastberaden.

Ik dank u allen voor uw steun. U mag dit zeker delen. Dank u wel! ❤️

 
 
 

De commentaren zijn gesloten.