20-12-17

Stamcellen

 

 Bewaar de navelstreng van je pasgeboren kindje !

Dit is zonder twijfel één van de mooiste geschenken die je je kind kunt geven !

Het wegstemmen van wat we wel één van de mooiste geschenken kunnen noemen om te geven aan je kind.    

De inefficiëntie – ten koste van het welzijn van de bevolking – van de Lubbeekse coalitie  CD&V –NVA !

Eén aspect van die ineficiëntie nader bekijken toont duidelijk aan welke niet verschoonbare gevolgen zo’n coalitie kan bewerkstelligen.

14 december 2017 – de Lubbeekse afdeling van de seniorenvereniging  Neos  gaf haar leden de gelegenheid om kennis te maken met wat stamcellen en het onderzoek ernaar kunnen betekenen in ieders leven.

De spreker van dienst – prof Marc Boogaarts – gaf aan een meer dan geïnteresseerd publiek een begeesterde uitleg over het onderwerp. Zonder overdrijving mag ik stellen dat het stamcelonderzoek zijn geesteskindje is !

Jammer genoeg was de bomvolle zaal alleen maar bezet door “ouwe rakkers”.

Prof Boogaarts noemde het : Stamcellen, bron van eeuwig leven”.

De aankondiging van dit evenement bij NEOS klonk als volgt :

Deze bekende Leuvense professor van de KUL en ook werkzaam aan het UZ Gasthuisberg, zal deze namiddag een boeiende uiteenzetting houden over de mogelijkheden en toepassingen van de stamceltherapie, waarvan hij als de grote pionier in Belgie wordt aanzien. Verder is hij een autoriteit op vlak van hematologie (de wetenschap van bloedziekten ). Stamcellen liggen aan de basis van elk leven. Gevormd door de versmelting van eicel en spermatozoide, zullen zij vanaf de bevruchting in een serie van delingen en uitrijpingen, aanleiding geven tot de vorming van alle organen van het menselijk lichaam. Door hun onbegrensde mogelijkheden tot zelfvernieuwing worden zij tot bronnen van “eeuwig leven”. Verschillende types van stamcellen kunnen worden aangewend ter herstel van beschadigde of door kanker overwoekerde organen of weefsels. Stamceltherapieën behoren tot de realistische toekomstperspectieven in diverse kankers en leukemie, hartinfarct en leverfalen, diabetes en nierfalen, hersenbeschadiging en geheugenstoornissen, artrose en botletsels, zelfs blindheid en doofheid. Hierdoor ontstaat een nieuwe soort regeneratieve en rejevunerende geneeskunde. Dé vraag blijft of we naast de kwantiteit van leven ook voldoende kwaliteit van leven zullen kunnen garanderen en of onze samenleving wel bereid is daarin te investeren. Zoals u ziet wordt deze namiddag uiterst interessant, waarbij uzelf ook de kans krijgt om vragen te stellen over deze materie, die ogenschijnlijk enorm veel mogelijkheden in zich heeft om in de toekomst het hoofd te bieden aan vele medische problemen waarmee de mensheid te maken heeft. Duidelijk is ook dat er een morele kant zit aan dit verhaal en dat er wellicht ook grenzen zijn in onze zoektocht naar de perfecte mens.

Na de uiteenzetting konden er vragen gesteld worden.

De lichaamstaal en de gelaatsuitdrukking van de prof waren duidelijk.  Met mijn vraag gaf ik hem de gelegenheid om ook over het financiële plaatje van het onderzoek te praten.

Mijn politiek getinte vraag : Wat kan men doen met een gift van 6.500 euro ? 

Een korte terugblik in de Lubbeekse politiek dus :

Op 24 oktober 2001 gaf de gemeenteraad van Lubbeek het fiat om een toelage van 6.500 euro te verlenen aan Sofhea (Sociaal fonds voor Hematologische Aandoeningen o.a. leukemie).

We schrijven begin 2008 : bij monde van gemeenteraadslid Duerinckx wilde de CD&V dezelfde subsidie laten schrappen.

Wat in 2008 niet lukte werd herhaald op 18 maart 2009. Gelukkig opnieuw zonder resultaat.

Edoch,  geen gemeenteraadslid meer zijnde gebeurde , waar ik voor vreesde ,  dan toch op 27 maart 2013.

  Met twee artsen ( mevrouw Roskams en de heer Duerinckx ) en de zoon van een huisarts ( Theo Francken )  in de gemeenteraad werd de subsidie geschrapt en vervangen door de oproep tot de bevolking om een jaarlijkse gift te doen, dewelke dan tevens fiscaal aftrekbaar zou zijn.

Dat beste lezer is dan het resultaat van afspraken gemaakt tijdens de gesprekken over een coalitie vorming.  De NVA nam de rancune over van de CD&V voor het niet inwilligen van sommige van haar, in de vorige legislatuur, gedane voorstellen.

Voor mij onbegrijpelijk vanwege de later waarnemend burgemeester en het kopstuk van de  CD&V ?

Bibliografie :  de notulen van de gemeenteraad van 27/03/2013 – en na lezing van blz 240, 241 en 242 uit het boek “De kracht van de Overtuiging” , uitgeverij “Shop my books”.

Het zal je kind maar wezen ,

Eddy   

  

De commentaren zijn gesloten.