15-12-17

Slappe kost van de Lubbeekse beleidsploeg

 

Zijn onze senioren die verblijven in de residentie van het OCMW –Lubbeek minder waard.

Vandaag kon ik uit de media vernemen dat Niels Albert een AED-toestel aan de gevel van zijn “Bike Store” gehangen heeft.

Zo’n  AED-toestel, ook wel hartdefribillator genoemd, kan mensen redden.

Daarom stoorde het me dat,  voor en na het bijwonen van een lezing over stamcellen (waarover later), ik moest vaststellen dat er in het OCMW gebouw van Lubbeek geen defibrillators aanwezig waren.

M.a.w.  moest er één van de bewoners een hartfalen krijgen kan deze niet onmiddellijk geholpen worden en moet er gewacht worden op een arts.  Of moet een personeelslid, in de hoop eerder te kunnen helpen dan een dokter, met zijn wagen een AED-toestel gaan halen aan een Lubbeeks sportfaciliteit of het gemeentehuis.

Slappe kost van deze Lubbeekse politieke beleidsploeg.

Het zal je maar overkomen !  Je bent op bezoek en plots krijgt je bomma of bompa een hartstilstand.  Je participeerde vroeger aan de lessen over het gebruik van zulke toestellen van het Rode Kruis ... maar daar sta je dan kansloos.

God, het deed me denken aan het gevecht die ik als voormalig gemeenteraadslid moeten leveren heb om nog maar één zo’n toestel gekocht te krijgen.  En wat me nog mmer verwonderde toen was het de CD&V, met een medicus in de rangen, toen die partij het presteerde om de stemming hierover uit te stellen.  Op de vraag toen of ik wel wist hoeveel zo’n toestel kostte?  Antwoord van ondergetekende :  hoeveel kost een mensenleven.

Waarop er een hartspecialist werd uitgenodigd om de werking en de hulp die zo’n toestel kan betekenen uit te leggen. 

Nu zijn er gelukkig meerdere AED-toestellen beschikbaar in de gemeente Lubbeek ... behalve in het OCMW-gebouw. 

Eddy          

De commentaren zijn gesloten.