07-12-17

2018 - 2019

Gaan stemmen in 2018 – 2019 .  Moeten we daarover blij zijn ?

Alle partijen, en vooral de zogenaamde correcte zuilenpartijen hebben hun mond vol van democratie.

De huidige democratie, waaronder we nu lijden (lange ij ), is in feite gewoonweg volksverlakkerij.  

Zonder uitzondering zijn de personen op wie we mogen/moeten stemmen allen zonder uitzondering lid van een politieke partij.  En daar loopt het al mis met de huidige democratie.  Want eenmaal verkozen mogen deze verkozenen niet zelf bepalen op welke wijze ze hun kiezers gaan vertegenwoordigen. Dat wordt bepaald door de top van de partij waartoe ze behoren.  En meestal zegt die na de verkiezingen foert aan de belangen van de burger. 

De leden van een gemeenteraad of parlement zijn verkozenen van verschillende partijen en moeten doen wat men hen van uit het hoofdkwartier oplegt.  Doen ze dat niet of durven ze hun persoonlijke opinie ten toon spreiden betalen ze daar in hun mogelijke latere carrière een prijs voor.  Dus hoort men van hen, na verkozen te zijn, niets meer.  Ik noem het kadaverdisipline.  Stemvee in dienst van de leider van hun partij. Blind en slaafs doen wat men hun opdraagt.

Komt men vanzelf bij de vraag of er nog andere schuldigen zijn die deze schijndemocratie omhoog houden ?  Alleen een bevestiging is het juiste  antwoord op deze vraag. 

Het zijn de kiezers die trouw blijven aan hun politieke zuilenpartijen en die doof en blind willen blijven voor datgene wat er rond hen gaande is. Politieke loyaliteit in zijn puurste vorm. Door die trouw van hun kiezers geven deze kiezers een vrijgeleide aan hun partijen om hun zakken te blijven vullen.  Trouw zijn kan een mooie eigenschap zijn maar in de politiek is verstandig zijn beter.  Door de houding van deze kiezers voedt men niet alleen het systeem maar helpt men het om het in stand te houden.  Op deze wijze worden mensen die de waarheid durven zeggen gedemoniseerd of, wat tegenwoordig de norm is, uitgemaakt voor racist.      

   Eddy                 

De commentaren zijn gesloten.