10-11-17

NVA zegt neen tegen CataloniË

Alleen Vlaams Belang voor erkenning Catalaanse staat

“Waar zijn vandaag de politici met hun hoogdravende principes over vrijheid, democratie en menselijke waardigheid als het gaat over Catalonië?” Die retorische vraag gooide Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere de leden van de andere politieke fracties toe tijdens het debat over het Spaans-Catalaans conflict.

Een schijnvertoning. Zo kon je het debat in het Catalaans debat in het Vlaams parlement het best omschrijven. Terwijl CD&V en N-VA een robbertje uitvochten over de precieze betekenis van het begrip ‘dialoog’, eiste het Vlaams Belang, bij monde van Ortwin Depoortere, het enige wat er echt toe doet: de erkenning van de Catalaanse staat. Hij legde hiertoe een motie neer die de Spaanse staatsgreep veroordeelt, het zelfbeschikkingsrecht van de Catalanen respecteert en de nieuwe Catalaanse republiek erkent.

Zoals zo vaak bleken de stoere verklaringen van onder meer N-VA goed voor de beeldvorming, maar niet voor de praktijk. De partij stemde immers tegen het voorstel tot erkenning.

Het ontlokte bij Ortwin Depoortere de reactie dat de N-VA haar partijslogan beter kan veranderen in ‘Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden’.

 

 

De commentaren zijn gesloten.