31-10-17

Vandeurzen : pion van de farma-industrie !!!

 

 

Ellen Vader

31 oktober 12:42

Het laatste nieuws op de website: https://stichtingvaccinvrij.nl/apothekers-belgie-zullen-binnenkort-pin-dragen-opschrift-gevaccineerd-ook-huh/

Alle apothekers in België zullen binnenkort een pin dragen met het opschrift “Ik ben gevaccineerd. U...

 

© Ellen Vader en Door Frankema

Binnenkort gaan in België de werknemers van apotheken functioneren als levende reclameobjecten:

‘Alle apothekers zullen binnenkort een pin dragen met het opschrift “Ik ben gevaccineerd. U ook?” De bedoeling is dat ze de mensen die in hun apotheek over de vloer komen, aanspreken en aansporen om zich te laten vaccineren tegen griep en tegen pneumokokken.’1

Dit bizarre idee komt van de Belgische minister van volksgezondheid Jo Vandeurzen, die wil dat de vaccinatiegraad stijgt. Dirk Vos van het Vlaams apothekers netwerk staat klaar om hem terzijde te staan: “De apothekers willen het goede voorbeeld geven”, zegt hij. Vos heeft niet het idee dat de apothekers met deze actie voor de kar van de farmasector gespannen worden. “Eigenlijk niet”, zegt Vos, “Wij merken dat er een aantal misverstanden, bezorgdheden en zelfs onterechte vrees is bij bepaalde mensen.” 1

Een apotheek is het verlengstuk van de farmaceutische industrie; een goedlopende winkel, met winstgevende producten. Het argument van Vos slaat geen hout. Onterechte vrees? Vos zou als apotheker toch wel moeten weten wat er op de bijsluiter van het Influvac-vaccin staat:2

  ‘Tussen de 10 en de 100 mensen die een griepvaccin krijgen hebben last van hoofdpijn, zweten, spier of gewrichtspijnen, koorts en vermoeidheid. Het lijkt warempel wel op de griep! Hebben we zin om ons daarmee in te laten spuiten?’

 HOEVEEL WAARDE MOETEN WE HECHTEN AAN DE ‘BESCHERMING’ VAN DIT VACCIN?

Griepvirussen veranderen elk jaar en de virussen die in het vaccin zitten zijn zelden degene die de griep in het betreffende jaar veroorzaken. Vaccineren ‘tegen de griep’ komt neer op het injecteren van levende, gemanipuleerde virussen in die volgens de bijsluiter ‘vaak’ griepachtige symptomen veroorzaken. Met andere woorden: het beschermt niet, maar je krijgt er in vele gevallen griep van. Huisarts Joost Zaat verklaarde in een recent artikel in de Volkskrant dat de vaccin-effectiviteit maar 20% blijkt te bedragen. Hij is ten minste eerlijk: “Het nut van de griepprik is gering; de portemonnee van de huisartsenpraktijk profiteert er wel van. Op een griepmiddag jassen we er in een paar uur 1200 vaccins door, wij verdienen die middag bakken geld.”3

 GELD.

 Het beleid van de Belgische minister van Volksgezondheid is helemaal in lijn met het actieplan 2012-2020 van de Vlaamse overheid waarin onder andere staat:

  • Tegen 2020 is minstens 50% van de zwangere vrouwen gevaccineerd tegen seizoensgriep.
  • Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel gevaccineerd is tegen seizoensgriep.
  • Tegen 2020 wordt een vaccinatiegraad tegen seizoensgriep van 75% bereikt bij 65-plussers.

Het zijn politieke doelen en de medische noodzaak is wat ons betreft ver te zoeken. “Daar waar gezondheid centraal zou moeten staan in ons leven, draaien we vandaag de dag op een verdienmodel van ziekte. Zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie en zelfs ziekenhuizen hebben baat bij zoveel mogelijk patiënten,” zegt arts Emma Bruns in VPRO Tegenlicht. 4 Vorig jaar streken de huisartsen in Nederland volgens gegevens van de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie samen bijna 34 miljoen euro op voor een of twee middagjes waarin ze bij elkaar ruim 6 miljoen griepprikken gaven.3 Dus ja, er zijn aantoonbare economische redenen om mensen te stimuleren een griepprik te gaan halen. Elke huisarts kan er een keer extra van op vakantie. De apotheek van Vos doet goede zaken. En minister Jo Vandeurzen zal het heus niet ontgaan zijn dat er ‘economische belangen’ gediend worden met het stimuleren van vaccins. Ongetwijfeld zullen de waanzinnig hoge inkomsten bijgedragen hebben aan de formulering van het ‘kwaliteitsvolle vaccinatiebeleid’ van de Vlaamse overheid.

 MARKETING.

 ‘Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende het hele leven doeltreffend te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten’.

De uitwerking van dit beleid komt in de praktijk neer op een grote marketingcampagne. Overal in België hangen reclameposters voor vaccins. In buurtrestaurants, ziekenhuizen, rusthuizen, bij de dokter, zelfs in openbare toiletten. Daarnaast wordt de burger via reclamefilmpjes op tv aangespoord. Voor pneumokokken vaccinatie bijvoorbeeld met de slagzin: ‘Verwacht het onverwachte ‘. En ‘Zwanger? Bescherm uw kind, laat u gratis vaccineren!’.5,6

 DE GRIEP IS MISSCHIEN NIET GEVAARLIJK, MAAR PNEUMOKOKKENZIEKTE TOCH WEL?

Bijna iedereen draagt vroeg of laat pneumokokken als commensaal met zich mee in zijn of haar keel. Commensalen zijn bacteriën die leven van de afvalstoffen aan de buitenkant van onze weefsels (zoals de huid en de slijmvliezen van mond, keel en de rest van het spijsverteringsstelsel). Er zijn volgens het RIVM altijd en overal mensen die de bacterie bij zich dragen. 7 En dat betekent dus niet dat je ziek bent. Het is normaal en natuurlijk om commensalen op je huid en je slijmvliezen te hebben. In een zeer uitzonderlijk geval kan de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel komen enen bloedvergiftiging (sepsis), of hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaken. 8

 Het mechanisme waardoor de pneumokok infecties kan veroorzaken is volgens het RIVM ‘nog niet geheel opgehelderd’.9 En ook de ‘werking’ van het vaccin is nog niet waterdicht. Op de bijsluiter staat een verontschuldigend: Net als bij elk vaccin is het mogelijk dat een vaccinatie met Pneumovax 23 geen absolute bescherming biedt aan iedereen die het toegediend krijgt.10

De afgelopen jaren is het vaccin uitgebreid van Pneumokokken 7-valent tot Pneumokokken 23-valent omdat er telkens nieuwe ‘serotypes’, d.w.z. vormen van deze bacterie ontdekt worden waartegen we kennelijk ook nog beschermd moeten worden. Maar al worden we straks met pneumokokken 80-valent ingespoten, dan nog ‘biedt het geen absolute bescherming aan iedereen die het toegediend krijgt’! Op dit moment zijn er al 90 serotypes pneumokokken ontdekt.9 Bacteriën zijn slimme diertjes die in staat zijn te ‘muteren’ (d.w.z. veranderen), en het is geenszins uitgesloten dat er in de toekomst nog meer ‘nieuwe varianten’ ontdekt zullen worden.

Afgezien van de pneumokokken zijn er natuurlijk de meningokokken11, (ook als commensaal levend bij 10 – 20% van ons, en ook met verschillende varianten die niet in het vaccin zitten). En stafylokokken, en waarschijnlijk nog vele andere bacterie(varianten) die ontstekingen kunnen veroorzaken. Wat de farmaceutische industrie vergeet in haar ijver om ons te beschermen tegen bacteriën, is dat niet alleen de bacteriën, maar vaccins ook ontstekingen in de hersenen veroorzaken! Op de bijsluiter van bijvoorbeeld Influvac staat dat er: zenuwpijn (neuralgie), tintelingen of gevoelloosheid van handen en voeten (paresthesieën), convulsies (toevallen), neurologische aandoeningen zoals ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg (encefalomyelitis) en zenuwontsteking (neuritis en syndroom van Guillain Barr) gemeld zijn. Onze voorlichters hebben het er liever niet over dat de kans op door het vaccin veroorzaakte ontsteking van hersenen, – of zenuwweefsel, behoorlijk toegenomen is gelijk oplopend met de toename van het aantal prikken die we volgens de gevestigde orde nodig hebben.

Pneumokokkenziekte is goed te behandelen met antibiotica. En op de vraag: ‘Kan iemand met pneumokokkenziekte naar een kindercentrum, school of werk?’ antwoord het ‘vragen en antwoordenblad’ van het RIVM met: Voelt iemand zich goed? Dan kan hij gewoon naar een kindercentrum, school of werk.7 Pneumokokkenziekte valt dus kennelijk wel mee.

 EN DE BIJWERKINGEN VAN HET VACCIN? DE ZWANGEREN, DE ONGEBOREN VRUCHT?

Het zou ons niet moeten verbazen dat we vaak de griep krijgen van het griepvaccin, want we spuiten ten slotte zwangere vrouwen, oude mensen en andere kwetsbare groepen in met levende, gemanipuleerde griepvirussen. Het lichaam reageert op de gebruikelijke manier om zich ervan te ontdoen: met koorts en alle andere op griep gelijkende bijwerkingen die hierboven al genoemd zijn. Is dat het enige of zijn er nog andere bijwerkingen? De bovengenoemde campagne is met name gericht op risicogroepen: mensen ouder dan 65, mensen met chronische ziektes en zwangere vrouwen.12 We weten allemaal dat een foetus uiterst kwetsbaar is. Het vaccineren van zwangeren komt niet zonder risico’s voor de ongeboren vrucht. Er is voldoende onderzoek dat verband legt tussen miskramen en vaccins tijdens de zwangerschap, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van het toonaangevende Amerikaanse CDC dat het verband legde tussen toename aan miskramen en het griepvaccin.13

En dat is niet zo leuk van al die reclamecampagnes. De ‘risicogroepen’ worden niet geïnformeerd over de bijwerkingen die kleven aan de vaccins die zo frequent aangeprezen worden. En het Vlaamse vaccinatiebeleid kan zich scharen bij het beleid in de rest van de westerse landen waar de economische belangen toch elke keer weer de doorslag geven. Tot voor kort waren weinig mensen bang voor de griep. De meeste van ons zeiden: “Ik voel me niet zo lekker” en gingen een paar dagen naar bed om daarna te zeggen: “Ik ben weer beter.” Zo simpel was het. En geen enkele arts haalde het in zijn of haar hoofd om patiënten bang te maken voor de griep. Totdat… De farmaceutische industrie een griepvaccin op de markt bracht, en de griep opeens een gevaarlijke ziekte werd, waar we ons tegen moeten beschermen.

Minister Vandeurzen heeft laten weten dat hij zelf nog niet is gevaccineerd tegen de griep, maar hij belooft het te doen samen met de Vlaamse ambtenaren.’1

Maar wie heeft er nog vertrouwen in de beloftes van een politicus?

  BRONNEN:

(1) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/16/apothekers-moeten-iedereen-tot-vaccinatie-aanzetten/

(2) https://www.zorg-en-gezondheid.be/bijsluiters-vaccins-beschikbaar-in-belgi%C3%AB
www.consumed.nl/bijsluiters

(3) https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-nut-van-de-griepprik-is-gering-de-portemonnee-van-de-huisartsenpraktijk-profiteert-er-wel-van~a4521879/

(4) https://www.youtube.com/watch?v=YPorUV819w0

(5) www.facebook.com/pfizerbelgie

(6) http://www.laatjevaccineren.be/zwanger-bescherm-uw-kind-tegen-kinkhoest

(7) http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_pneumokokken

(8) http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/Pneumokokken

(9) https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pneumokokkenziekte-invasief

(10) https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Pneumovax%20weetenschappelijke%20bijsluiter.pdf

(11) http://www.vaccinationcouncil.org/2013/11/28/using-an-unapproved-meningitis-vaccine-not-so-fast-by-dr-sherri-tenpenny-do-aobnmm-abihm

(12) https://blog.farmaline.be/themas/vaccinatie-tegen-griep-en-pneumokokken-een-must/

(13) http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2017/09/study-signals-association-between-flu-vaccine-miscarriage

 

en na Finland ?

#Finland wordt zo mogelijk het eerste land dat de onafhankelijke republiek van #Catalonië erkent.

Finland wordt mogelijk het eerste land dat de Catalaanse onafhankelijkheid zal erkennen. Mikko Kärnä, lid van de regerende centrumpartij, heeft aangekondigd…
 
SCEPTR.NET
 

en toch stemmen politici, betaald dus omgekocht, voor verplichte vaccinatie. M.a.w. ze zorgen er mede voor dat je kinderen vergif ingespoten krijgen. For the money ;

 
foto van Tesky Beertje.
 

alleen voor de rijken

Electro auto’s geen procentje milieuvriendelijker als schadelijke en steeds duurder wordende productie zeldzame grondstoffen erin wordt verrekend

 

De eerste Tesla-3 werd in Nederland voor een duizelingwekkende catalogusprijs van ruim € 84.000,- op kenteken gezet. De verwachting is dat de consument de goedkoopste variant van de auto uiteindelijk voor zo’n € 42.000,- in zijn bezit kan krijgen - € 30.000,- meer dan het gemiddelde bedrag dat 90% van de bevolking nu aan een auto uitgeeft. (Foto: Getty Images (3)).

In Nederland en diverse andere Europese landen hebben regeringen besloten om in de periode 2025-2030 de verkoop van nieuwe auto’s met traditionele verbrandingsmotoren geheel te gaan verbieden, en compleet over te schakelen op elektrisch aangedreven auto’s. Deze ‘Auto Wende’ zal echter tot een ingrijpende maatschappelijke veranderingen leiden: zowel het bezit als het rijden van een auto zal zó duur worden, dat alleen de rijkeren dit nog kunnen betalen. Daarmee krijgt de autohatende linksgroene elite uiteindelijk toch zijn zin.

 Lees meer... 

dat is een waarheid

L.V.heeft het bericht van Meen je niet gedeeld.
 
 
foto van Meen je niet.

En onze media belichten altijd alles als extreemrechts als er gevochten wordt ze verdraaien niet alleen de waarheid maar verzwijgen steevast de echte agressors

Intimidatie en dreigementen vanwege Nederlandse Zwarte Piet

In de aanloop naar de november en december vieringen van het Sinterklaasfeest worden er door extreemlinkse organisaties agressieve acties gevoerd om de traditionele vieringen van het feest te verzieken. Vandaag moest een winkelcentrum in Bovenkarspel melden datmen de grote spandoeken met daarop afbeeldingen van Zwarte Piet heeft verwijderd, maar Zwarte Piet zelf in ere laat. Met het weghalen van de spandoeken gaat men overstag, omdat men talloze berichten en dreigementen heeft ontvangen en hiermee hoopt dat dit zal stoppen.

Het is extreemlinks duidelijk niet te doen om mensen te overtuigen van een hun opvatting als zou Zwarte Piet een racistische verschijning zijn. Men is blijkbaar alwetend en probeert middels agressieve acties en drammerige verschijningen in het nieuws deze opvatting aan de rest van Nederland op te dringen. Duidelijke uitingen hiervan zijn de acties waarbij activisten langs supermarkten gaan, om daar chocolade-pieten figuren te vernielen en dit dan vervolgens op de sociale media delen.

Eerder deze maand ontspoorde een discussie over Zwarte Piet in een vechtpartij toen rechtse activisten aan een debat wilde meedoen over dit onderwerp. Met ijzeren staven vielen extreemlinkse activisten toen mensen aan die zich voorstander toonden van het traditionele Sinterklaasfeest. Uit talloze peilingen doorheen de jaren blijkt echter dat een overgroot deel van de Nederlanders Zwarte Piet als onderdeel van het feest verkiest, dit kan verklaren waarom extreemlinks steeds agressiever aan het worden is.

Afbeelding weergeven op TwitterAfbeelding weergeven op Twitter

Beste  verleden week was mijn bericht over @alberthein dat de kruisen van sinterklaas kapot werden gemaakt en nu zwartepiet ,ik ben nu boos <img class="Emoji Emoji--forText" title="Pruilend gezicht" draggable="false" src="https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f621.png" alt="

30-10-17

Statines

Weer een nieuw hoofdstuk in het grootste medische en commerciële bedrog van deze tijd. We worden al tientallen jaren bedonderd met de levensgevaarlijke 'cholesterolverlagers'. 42 procent van de gebruikers klaagt over ‘ondraaglijke’ spierpijn bij het slikken van statines...

Vaak wordt het afgedaan als iets wat ze zich inbeelden, maar mensen die cholesterolverlagende statin...
HEALTHWATCH.EU
 

Bill Gates : money - business ten kosten van ...

Judith Kraak heeft een link gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.
15 uur · 
 
In the U.S., many look to him as a benevolent humanitarian simply trying to save the world from communicable disease; but in India,...
REALFARMACY.COM
 

29-10-17

En wat nu NVA - Theo francken: wanneer durf je ( met de nadruk op durf je) de grenzen sluiten ?

Migratie: Nieuwe Dublin-regels in voorbereiding – in het vervolg kunnen groepsaanvragen met tot 30 personen ingediend worden

Screenshot_164

(Door: Kathrin Schrumpf – Vertaling: E.J. Bron)

De nieuwe regelingen van het Akkoord van Dublin dwingen de landen tot opname van migranten – ook tegen de wil van hun eigen burgers. Een blik op de voorstellen van de verantwoordelijke commissie van het Europees Parlement.

epoch times

Lees verder 

na HPV-vaccin :ziek,ziek ... en de moeder krijgt de schuls - waar gaan we naar toe ???

Annelies Witlam heeft een link gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.
17 uur · 
 

Peuter "per ongeluk" gevaccineerd met het HPV-vaccin Gardasil-9 en nu gezondheisschade heeft, gekidnapt door de overheid (USA). Moeder wordt verantwoordelijk geacht.

A Texas mother faces another setback in trying to get her daughter back from Child Protective Services. Her daughter was medically kidnapped after a serious medical accident in which a pediatrician accidentally gave 4 month old Aniya Blu Vasquez the Gardisil 9 vaccine that was intended for her big b...
MEDICALKIDNAP.COM
  
 

uw energiefactuur

Zeg samen met ons STOP tegen verdere stijgingen van de elektriciteitsfactuur. Teken ons manifest!

 
 

28-10-17

hoe zou dat nu komen

Hoe zou da na tog komen ?  Hoe kan da na ?  Ni moeilijk zenne: kijk es noo't gekleirde nees van de VRT en de VTM ?  Do paase ze  uuk da se ons kunne bloove breenwassen !

 

 

Steeds minder Amerikanen geloven de media

Screenshot_136

(Vertaling: E.J. Bron)

Een ontnuchterend percentage: slechts 27% van de Amerikaanse burgers vindt dat de Amerikaanse massamedia een objectief beeld van de gebeurtenissen leveren.  Voor de meerderheid zijn de televisie, de krant en de radio slechts een spreekbuis van politiek en grote concerns. Het aantal sceptici neemt toe. Dit blijkt uit een onderzoek door de Russische nieuwssite “Sputnik”.

Duits - Zuerst

Lees verder 

bij de rijkswacht

Eddy Elyn heeft een link gedeeld.
12 minuten · 
YouTube
 · 
 
 
YOUTUBE.COM
 
 
 
LeukMeer reacties weergeven
Opmerking plaatsen

mijn madam wou niet ... jammer

Eddy Elyn
2 minuten · 
Het Nieuwsblad
 · 
 Toen ik mijn madam voorstelde hetzelfde te doen in onze straat bezag ze me eens goed en ja ... daar klonk het ... aave zot .
 

27-10-17

En nu Vlaanderen !!! Alleen ... met de nieuwe CD&V is dat onmogelijk zolang ze hun achterban bedriegen met diepvriesproducten

En nu Vlaanderen !! Alleen ... niet met de nieuwe CD&V (lees NVA) ! !

 

Tom Van Grieken feliciteert de Catalanen en Vlaams Belang roept Belgische regering op de onafhankelijkheid zo snel mogelijk te erkennen

De meerderheid in het Catalaanse parlement heeft zonet de resolutie over onafhankelijkheid goedgekeurd. Het Catalaanse volkslied weerklonk onmiddellijk nadat duidelijk werd dat “Si” het heeft gehaald. Het Vlaams Belang feliciteert de Catalanen en dringt er op aan dat de Belgische regering de onafhankelijkheid zo snel mogelijk erkent.

Nadat de regeringspartij Junts pel Sí, gesteund door de partij CUP, eerder op de dag een resolutie over eenzijdige onafhankelijkheid had ingediend, verliet de oppositie het parlement. De nog aanwezige parlementsleden gingen uiteindelijk tot de stemming over. Bij de telling werd het algauw duidelijk: 70 van de nog aanwezige parlementsleden stemden voor, 10 tegen en 2 blanco. Bij deze is de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië een feit.

“Wij zullen de Catalaanse republiek vormen, als een onafhankelijk en soeverein land, onder de rechtsstaat”, aldus de tekst van de resolutie. Vlaams Belang steunt de Catalanen hierin uiteraard ten volle en vraagt de Belgische regering, de belofte van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon indachtig, dan ook om de onafhankelijkheid van Catalonië per direct te erkennen.

 

Nu moet ik weer iets positiefs over Theo Francken plaatsen - doemme toch !

Theo Francken en Nieuwsblad.be hebben een link gedeeld.
In het Nederlandse Nijmegen heeft de politie woensdag een straat afgezet na een knokpartij. Aanleiding voor het geweld was de Zwarte Pietendiscussie.
NIEUWSBLAD.BE
 
 

11.11.11

SCEPTR
11 uur · 

Ons land vangt 1 vluchteling per 208 inwoners op. "Veel te weinig" volgens 11.11.11

Hulporganisatie 11.11.11 vindt dat België haar afspraken en beloftes niet nakomt omtrent de hervestiging van vluchtelingen en vraagt ons land grotere inspanningen te doen in de vluchtelingencrisis. Zeker nu de Europese Commissie 50.000 extra vluchtelingen naar Europa wil halen. Momenteel vangt Belgi...
 
SCEPTR.NET
 

26-10-17

woningen .. maar voor wie ?

VIDEO: Luxe eengezinswoningen voor “asielzoekers” en “vluchtelingen” in Nordrhein-Westfalen bijna klaar

Screenshot_82

(Door: David Berger – Vertaling: E.J. Bron)

“De Duitsers zullen huizen voor ons bouwen” – dat was de kreet die van Syrië tot in Soedan weerklonk – en er o.a. voor zorgde dat vele honderdduizenden op weg gingen naar het beloofde land van “Mama Merkel”.

En ze hadden gelijk: hier een video die de luxe eengezinswoningen laat zien, die men in Willich in de deelstaat Nordrhein-Westfalen bouwde voor diegenen die “hier nog niet zo lang zijn” en die bijna klaar zijn…

Van harte gefeliciteerd, beste immigranten. Jullie hebben binnen enkele maanden voor elkaar gekregen wat een gemiddelde Duitse werknemer meestal gedurende zijn hele leven niet lukt!

VIDEO in de bron!

Bron:
https://philosophia-perennis.com
Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Lubbeek: er beweegt toch iets

Opgelet: Vanaf 1 november 2017 * wijzigt de verkeerssituatie op de Dorpskring in Lubbeek. 

Het betreft een regularisatie van de bestaande toestand.

Door de aanleg van een fietspad garanderen we meer veiligheid voor de fietsers en meer duidelijkheid voor alle weggebruikers. Het is niet meer toegestaan om te parkeren op de berm van de rotonde!

* Op de gemeenteraad van 30 augustus 2017 werd de aanleg van een verplicht fietspad in de Dorpskring te Lubbeek goedgekeurd, en dit met ingang van 1 november 2017. De bedoeling is om de fietsers op de rotonde meer veiligheid te bieden dan tot op heden het geval was. Het verkeersreglement schrijft voor, dat het niet toegestaan is om te parkeren op een rotonde, en ook niet op een fietspad. Om deze reden(en) verdwijnt de mogelijkheid om op de berm op de rotonde nog te parkeren. Het betreft slechts 4 plaatsen. Om de weerslag op de lokale handelaars tot een minimum te beperken, komt er een parkeerduurbeperking van 30 minuten in het eerste gedeelte van de Bollenberg.

Wel wel wel ... zeker goed nieuws.  Eindelijk zou ik zeggen.  Als blindenbegeleider hield ik jaren geleden reeds een knelpuntenwandeling in het centrum van Lubbeek.  De ontvangst op het gemeentebestuur toen was prima en alle partijen die toen verkozenen  ( VLD – Groen – SPA en CD&V) hadden beloofden van alles en nog wat. Met als resultaat: 0,0.  Zo hielden we een pleidooi, niet alleen voor de fietsers, maar ook voor de voetgangers.  Met als voorbeeld een foto met een dame met een kinderkoets die moest uitwijken tot op de straat.  Maar kom, zeuren ga ik niet doen.  Er gebeurt toch iets.

Eddy

    

Weg met de vlamingen : de onuitgesproken mening van Bourgeois

Hoeveel smerige lesjes moeten de kiezers van de NBA nog krijgen voordat ze beseffen dat er met die partij ook na 2018 en 2019 alleen maar iets zal veranderen ten voordele voor de traditionele partijen.  Weg met de nieuwe CD&V=NVA.  Het Vlaams bedrog zal blijven duren.  Vlamingen :  bah zegt Bourgeois.  Het zijn toch maar doetjes.   

 

baking soda

Natriumbicarbonaat (Baking Soda) is een natuurlijk medicijn en een levensreddend middel op de Eerste Hulpafdelingen van ziekenhuizen. Vanwege de vele toepassingsmogelijkheden is het eigenlijk onmisbaar in elk huishouden en medicijnkastje. Lees ook: healthwatch.eu/…/top-60-toepassingen-van-baking-soda-het-...

foto van Healthwatch Nederland.

baking soda

Natriumbicarbonaat (Baking Soda) is een natuurlijk medicijn en een levensreddend middel op de Eerste Hulpafdelingen van ziekenhuizen. Vanwege de vele toepassingsmogelijkheden is het eigenlijk onmisbaar in elk huishouden en medicijnkastje. Lees ook: healthwatch.eu/…/top-60-toepassingen-van-baking-soda-het-...

foto van Healthwatch Nederland.

in 't Pallieterke

In de kijker

 

 

 

De EU-elite wordt steeds wereldvreemder
Wat hebben de Europese mandarijnen als Jean-Claude Juncker, Donald Tusk en Federica Mogherini nog gemeen met de Europese bevolking? Bitter weinig. Ze blijven trouw aan hun links-liberaal credo, terwijl in steeds meer landen rechtse en conservatieve regeringen aan de macht zijn. Ook in de omgang met autonomiebewegingen worden ze steeds wereldvreemder. Ondertussen ligt de Europese elite op ramkoers met heel centraal Europa.

Karl Van Camp: Het blunderende gerecht
Was de ‘Reus’ lid van de Bende van Nijvel? Ik ben benieuwd of er ditmaal een doorbraak komt in het dossier. Al blijf ik dat betwijfelen. Elke keer als een getuige afkomt met “extreemrechts” moet ik eens goed lachen.

Debels: De lange arm van Diyanet in België
Diyanet - het ministerie van Religieuze Zaken van Turkije - wil in Meulenberg (Houthalen) starten met een voorbereidende imamopleiding voor jongeren. Momenteel zijn daar trouwens al ‘Korankampen’ tijdens de schoolvakanties. Vraag: is dat een goede ontwikkeling?

Praten met Degrelle-biograaf Bruno Cheyns:
“Aan het einde van WO II was Degrelle de laatste op het zinkende schip.”
Met “Léon Degrelle, de Führer uit Bouillon” rolde eindelijk een biografie van de persen die oog heeft voor alle aspecten van de Rex-leider, oostfronter en icoon van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Auteur Bruno Cheyns besteedt onder meer uitgebreid aandacht aan de naoorlogse ballingschap van Degrelle in Spanje. Tegelijk worden een aantal mythes ontkracht. Zoals het fabeltje dat Adolf Hitler tegen Degrelle zou hebben gezegd: “Als ik een zoon had, dan wou ik dat hij zoals u was.”

Paul Magnette: “Met wat ik op mijn geweten heb,
zou ik niet eens mogen rondgaan met kaviaar op het partijbestuur”
Paul Magnette, de toekomst van het Waalse socialisme, de chipoteur van Charleroi, de schrik van Saoedi-Arabië (of toch van de vijanden van Saoedi-Arabië) en het zwarte beest van de vredevolle handelsakkoorden met Canada. Hoe u hem ook kent, u kent hem. En hij kent u. Of hij kent een Albanees die uw huis weet staan.

Linden

Den ouwen bullebak- Lowee Tobback - wist het al veel langer !!!

Vandaag in de krant HLN (regio blz.) :  Linden heeft grootste verdieners,  Leuven kleinste inkomens !!!

Al jaren en jaren is de Lowee voorstanders voor de aanhechting van Linden – maar vooral Hoog-Linden – aan Leuven.

Hij is niet aan zijn gat gedoopt den ouwe, zo veel is duidelijk!  Nen ouwen bok leert men geen streken meer !

Dus Lubbekenaars, maar vooral Lindenaars en Pellenbergers, opgelet.  Want hoe hard de NVA-Lubbeek ook van de kerktoren roept dat dat nooit zal gebeuren, vergeet nooit dat den Theo Francken gewerkt heeft op het kabinet van Bourgeois.  En die laatste is een vurige pleiter voor fusies van steden en gemeenten.

In het oog houden !

Eddy                   

25-10-17

oudjes ook naar de boksschool

React
2 uur · 

Gewoon lezen. Hier zijn weinig woorden voor... :(

Gisteren was het gemeenteraad in de stad van de Beste Burgemeester van de Wereld, Bart Somers (Open Vld). Mechelen dus. En daar werd beslist dat…
RE-ACT.BE
 

Theo Francken : als hij gelijk heeft zeg ik het ook ... alleen zou het wat meer mogen zijn

De wereld draait door.

Zwangeren mogen geen vrouw genoemd meer worden, maar ’zwanger mens’. Dat bepleit Engeland bij de Verenigde Naties.
TELEGRAAF.NL
 
 
 
 
 

24-10-17

ziek worden

De griepprik is een zwendel. Het is bedrog. Lees ook: healthwatch.eu/…/we-moeten-griepvaccinaties-afschaffen-hu...

foto van Healthwatch Nederland.

CD&V in oorlog met de NVA !

 

Streeknieuws , Leuven :   SPA en  CD&V lusten  NVA rauw .

Consensus om 50 % van het basistarief voor het gebruik van stadsmateriaal te laten betalen door de politieke partijen ligt in de “Bereput”. Depolitieke partijen mogen gratis blijven gebruik maken van alle stadsmateriaal.

Een tjevenstreek, want ondanks een akkoord hierover een paar dagen geleden is het CD&V-Leuven die het akkoord naar de prullenbak kieperde. 

Een typische tjevenstreek kan men uitmaken uit de reactie van CD&V’r Carl Devlies.  En ik citeer dan de krant HLN-regio-blz 16:  Een politieke partij is ook een vereniging.  Ze moeten dus gelijk behandeld worden.  Als men het wil veranderen, moet daar bij de start van de volgende legislatuur over gestemd worden.

M.a.w. :  uitstel tot na de verkiezingen. CD&V-Leuven wil niet raken aan hun spaarpotje tijdens de komende verkiezingen. Van uitstel komt afstel.

Eigenlijk een typische trek van de CD&V : akkoorden maken of ondertekende voorakkoorden maken met andere partijen om dan alles met de vuilkar mee te geven.

Zo kennen we ze ... overal.

Eddy   

       

23-10-17

zo

Mike Verest heeft het bericht van LeefBewust.NU gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.
3 uur · 
 
 
 
foto van LeefBewust.NU.

Rutten nog maar eens

Barbara Pas: “De uitspraken van Rutten stigmatiseren thuiswerkende ouders en zijn de facto een belastingverhoging”

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil van het huwelijksquotiënt af. Vrouwen blijven volgens Rutten daardoor immers te vaak thuis terwijl zij hen naar eigen zeggen “wil emanciperen”. Vlaams Belang ondervoorzitster en fractieleider in de Kamer Barbara Pas is het daar niet mee eens.

Het huwelijksquotiënt dat Rutten wil afschaffen is een fiscaal voordeel waarvan wettelijk samenwonenden en gehuwden profiteren. Zo krijgt een partner of echtgenote zonder loon (of een laag loon) een deel van het loon van de andere echtgeno(o)t(e). Dit voordeel zou volgens de Vlaamse liberalen het “kostwinnersysteem” stimuleren.

Vlaams Belang stelt vast dat mevrouw Rutten, die beweert de “thuiswerkende ouders te willen emanciperen”, hen eigenlijk wil dicteren wat ze moeten doen. Barbara Pas: “De uitspraken van Rutten doen net het omgekeerde en stigmatiseren thuiswerkende ouders, terwijl zij vaak een zeer moeilijke keuze gemaakt hebben die je vandaag – jammer genoeg – maatschappelijk moet verdedigen.”

Bovendien ontneemt de maatregel de facto de keuzevrijheid van gezinnen om voor de kinderen thuis te blijven, omdat het die keuze financieel moeilijker en in sommige gevallen onhaalbaar maakt. “Liberalen worden geacht voor vrijheid te zijn. Vrijheid om te kiezen om te werken, maar ook de vrijheid om thuis te blijven voor het gezin. Die keuze wil zij blijkbaar moeilijker maken… Het voorstel van Rutten lijkt mij vooral een drogreden te zijn om meer belastingen te innen om de schatkist nog wat meer te vullen op de kap van de gewone Vlaming”, voegt Barbara Pas er nog aan toe.