26-10-17

Lubbeek: er beweegt toch iets

Opgelet: Vanaf 1 november 2017 * wijzigt de verkeerssituatie op de Dorpskring in Lubbeek. 

Het betreft een regularisatie van de bestaande toestand.

Door de aanleg van een fietspad garanderen we meer veiligheid voor de fietsers en meer duidelijkheid voor alle weggebruikers. Het is niet meer toegestaan om te parkeren op de berm van de rotonde!

* Op de gemeenteraad van 30 augustus 2017 werd de aanleg van een verplicht fietspad in de Dorpskring te Lubbeek goedgekeurd, en dit met ingang van 1 november 2017. De bedoeling is om de fietsers op de rotonde meer veiligheid te bieden dan tot op heden het geval was. Het verkeersreglement schrijft voor, dat het niet toegestaan is om te parkeren op een rotonde, en ook niet op een fietspad. Om deze reden(en) verdwijnt de mogelijkheid om op de berm op de rotonde nog te parkeren. Het betreft slechts 4 plaatsen. Om de weerslag op de lokale handelaars tot een minimum te beperken, komt er een parkeerduurbeperking van 30 minuten in het eerste gedeelte van de Bollenberg.

Wel wel wel ... zeker goed nieuws.  Eindelijk zou ik zeggen.  Als blindenbegeleider hield ik jaren geleden reeds een knelpuntenwandeling in het centrum van Lubbeek.  De ontvangst op het gemeentebestuur toen was prima en alle partijen die toen verkozenen  ( VLD – Groen – SPA en CD&V) hadden beloofden van alles en nog wat. Met als resultaat: 0,0.  Zo hielden we een pleidooi, niet alleen voor de fietsers, maar ook voor de voetgangers.  Met als voorbeeld een foto met een dame met een kinderkoets die moest uitwijken tot op de straat.  Maar kom, zeuren ga ik niet doen.  Er gebeurt toch iets.

Eddy

    

De commentaren zijn gesloten.