01-10-17

Horen zien en zwijgen van ...

In een berichtgeving van de VVB op FB vond mevrouw R.P. het nodig om te verwijzen naar de oorlog van 40-45 . Ik was zo vrij te antwoorden op haar opmerking.
 
 R. P.:  Onze oudstrijders die gevochten hebben voor onze vrijheid die moesten het weten ocharme. Die zullen zeggen wat is dat terug zoals in 1940-1945?
 
 
Eddy Elyn : Mevrouw. Uw argumentatie gaat terug naar 40-45. Mag ik eventjes verwijzen naar 14-18.
In een open brief aan koning Albert schrijft in zijn velddagboek de heer Joseph De Cuyper, hulparts Obusiers 105, 6 juni 105, 6 juni 1916, 4 juni 1917 het volgende:
"Ondanks alles wat de kranten hebben geschreven, houdt de regering    geen rekening met de Vlamingen , die in de meerderheid zijn in het leger. Het antiflamingantisme wordt steeds sterker . Deze bewegingen worden totaal onterecht "Vlaams" genoemd. In werkelijkheid zijn het protesten tegen de voorkeursbehandeling waarvan de "Franssprekenden" in het algemeen genieten en tegen de onrechtvaardige manieren waarop veel officieren hun Vlaamse soldaten behandelen. Het begrip "Flamingantisme" is dus slechts een vage omschrijving van een erg diepgaande beweging die zich al enige tijd in het leger manifesteert".
 
 
Dus Mevrouw:   Met alle respect en een welgemeend "dank u" voor de oudstrijders van 40-45 maar in die jaren bleek hetzelfde probleem "Vlaamse soldaten - Franstalige officieren" nog niet van de baan. Mijn grootvader was ook oudstrijder en kreeg, zoals hij gewenst had, zijn medailles op zijn lijk gepind.
 
 Dus één vraag , mevrouw. Hoeveel Vlaamse soldaten stierven niet door het feit dat de Franstalige officieren weigerden een bevel in het Nederlands te geven ? Heb je daar al aan gedacht ? En hoeveel "Vlaamse soldaten werden voor het executie peloton gebracht omdat ze de Franstalige bevelen niet verstonden of verkeerd interpreteerden ? En waarom moesten de Vlaamse soldaten de eersten zijn om een aanval in te zetten?
 
Mevrouw, jaren geleden moest ik bij een ingangsexamen mijn opstel die ik in het Nederlands mocht afleggen in het Frans vertalen.  De Franstaligen bij dat examen moesten hun opstel niet in het Nederlands vertalen.  Ik werd toch aangenomen in deze bankinstelling omdat ze een bijkomende Nederlandstalige nodig hadden op een dienst van 121 mensen.  Drie (3) Vlamingen op 121.  Zegt het U iets mevrouw?  En niet alleen om het beantwoorden van telefoontjes van klanten die Nederlands hanteerden, maar ook omdat die 3 Vlamingen ook gesprekken en brieven in het Engels of een andere taal konden beantwoorden. 
De enkel Frans sprekende collega die 5 maanden na mij op de dienst kwam deed als zijn werk er op zat om 16.00 uur zijn krant open en begon die te lezen. zonder boe of ba kreeg hij nog geen jaar later promotie. Ik, onnozele Vlaming die zijn collega's ging helpen,en die daardoor niet keek op een halfuurtje overwerk (onbetaald) werd gepasseerd.  Tijdens het verhaal halen hierover bij de verantwoordelijke kreeg ik het volgende antwoord : "Ha oui, monsieur Elyn, il y a des relations et encore des relations".  En daarmee kon ik het doen want hij wou ook geen antwoord geven op de vraag waarom ik niet verwittigd werd om deel te nemen aan een promotie-examen.  Die dag riep hij mij op omdat meneer een grote Engelstalige klant aan de telefoon had.  Ik weigerde en zei hem dat ik niet de graad had om een besluit te nemen van, in die tijd, ettelijke miljoenen BF.  Op het einde van die dag pakte ik op 17 uur ik mijn boekentasje. Het diensthoofd verstond het niet en zei, uiteraard in het Frans, dat er enkele collega's nog bezig waren en waarom ik niet deed zoals anders.  Beleefd vroeg ik hem of hij tevreden was over mijn werk?  Het antwoord was positief.  Hij stond recht, vroeg me te wachten, en ging de box binnen van de onder-directeur.  Met een niet zo'n vrolijk gezicht moest hij me wel laten gaan. De dag daarop kwam een syndicale afgevaardigde me aan mijn bureel lid maken van de vakbond.  Er kwam een plaats vrij op de luchthaven van Zaventem.  Men vroeg aan de bankdirectie om een meertalige bediende.  En alhoewel ik de enige was die in aanmerking kwam voor die job heeft het geduurd tot de bankdirectie een brief kreeg van de luchthaven met de mededeling dat het dringend was omdat men anders verplicht was om het luchthavenkantoor van de bank te sluiten.
Eddy            
 
 

De commentaren zijn gesloten.