15-09-17

geen bewijs dat ze werken

Kristel Stevenhagen heeft een link gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.
10 uur · 
 

Vaccination is an extremely controversial topic these days. Whatever side of the aisle you may fall with regard to your opinion about vaccination, one thing is for certain. The choice to vaccinate or not vaccinate is a decision that has the potential to greatly impact the health of you and most importantly, your children for the rest of their lives.

As a result, this decision should not be taken lightly and it should not be made in a vacuum. In other words, don’t just take your pediatrician’s word that shots are safe. It is possible for doctors to be wrong. They are human, after all. In reality, your doctor is simply parroting the standard line about vaccination from the American Medical Association (AMA) playbook. If you think you are getting their honest assessment, think again.

Vaccinatie is tegenwoordig een extreem controversieel onderwerp. Welke kant van het gangpad je ook mag vallen met betrekking tot je mening over vaccinatie, één ding is zeker. De keuze om te vaccineren of niet te vaccineren is een beslissing die het potentieel heeft om de gezondheid van u en het belangrijkste, uw kinderen voor de rest van hun leven te beïnvloeden.

Als gevolg daarvan mag dit besluit niet lichtvaardig worden genomen en moet het niet in een vacuüm worden gebracht. Met andere woorden, neem niet gewoon het woord van je kinderarts, dat de schoten veilig zijn. Het is mogelijk dat dokters het fout hebben. Ze zijn toch menselijk. In werkelijkheid is uw arts de standaard lijn aan het napraten over vaccinatie van het amerikaanse medisch genootschap (ama) draaiboek. Als je denkt dat je een eerlijke beoordeling krijgt, denk er dan nog eens over na.
The six irrefutable reasons that saying no to vaccination is the smartest decision to make for the long term health of your child.
 
THEHEALTHYHOMEECONOMIST.COM|DOOR THE HEALTHY HOME ECONOMIST
 
 
Meer weergeven van The Healthy Home Economist
 

De commentaren zijn gesloten.