29-08-17

DEN THEO

Natuurlijk wil ik antwoord geven op je vraag Lucien : waarom ik maar zo weinig positiefs schrijf over Theo Francken ?

Voor mij en anderen is dat het bij de steeds rooskleurige nieuwsvoorziening die hij dagelijks verspreidt  het steeds gaat over wat je wel hoort of ziet maar nooit over datgene wat je niet te horenof te zien krijgt.

M.a.w. de essentie van zijn boodschappen bestaat er in de mensen geen toegang te laten krijgen tot de realiteit van het nieuws of de informatie die hij bewust achterhoudt.

Hij laat essentiële nieuwsberichtgeving rigoreus bewust achterwege.  Daarbij vergeet hij het echte nieuws in zijn volle omvang mede te delen, nieuws die de mensen wel willen zien of horen.   

Het steeds maar ophemelen van zichzelf beginnen meer en meer mensen te inriteren.  Het egocentrischme van zijn egoïsme viert altijd de boventoon. Wat jammer is. 

Waarom moeten we altijd maar details van de asielzoekerij vernemen via een andere partijen.  Via parlementaire vragen dan nog. Om maar op te noemen :  Barbara Pas, Vuye.

Waarom mogen wij van Theo Francken niet vernemen hoeveel van de asielzoekers een leefloon genieten.

Tegenwoordig mag men het woord asielzoeker nog nauwelijks in de mond nemen.  Ook het woord economische gelukszoekers zijn taboe en worden niet of nauwelijks door T.F. gebruikt.

Economische gelukszoekers komen vooral uit Gambia, Senegal, Ghana en Nigeria.  Landen waar er geen oorlogssituatie bestaat en waar ze naar eigen zeggen niet vervolgd worden.

Hoeveel bedraagt de werkelijke kost van dit alles meneer Francken ,

Wel moet ik toegeven dat onze staatsscretar niet gespeend blijkt van enige humor !  Om in de lijn te blijven van wat  heilige Angela en de media verkondigen, als zou men duizenden hoogbegaafden vanuit het buitenland nodig hebben om onze economie en onze pensioenen te redden,  heeft hij het de laatste tijd over werkmigratie.  Wie een beetje nuchter nadenkt vraagt zich terecht af waar hij die hoogbegaafden onder de asielzoekers gaat halen.  Hij weet of zou het moeten weten dat de overgrote ( sommigen spreken zelfs van 90 % ) meerderheid van de nieuwkomers jonge mannen zijn.    

De vergelijking als zou hij, zeer bekwaam overigens, de kiezers als puppets-on-string behandelen is niet ver af.  Deze kiezers zijn zich er niet van bewust dat ze moeten gaan zitten, liggen en alleen maar luisteren naar “his masters voice”, en vooral geen conclusies mogen trekken over wat er werkelijk gebeurt.

Kortom Lucien:  ik ben ervan overtuigd dat de meeste politci een lesje mogen komen volgen bij Theo Francken inzake het in de media komen, het geheimhouden van cruciale essentiële nieuwsvergaring.

Kan ik de mens Theo Francken, Lucien, nog wel pruimen ... als politieker moet hij niet onderdoen van vele propagandamakers van vroegere tijden.  

Eddy           

 

15:02 | Tags: mja | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.