28-08-17

vaccins vrij

Hoeveel geld krijgen de politici per verkochte spuit met gif in van de pharma-industrie ?

 een link gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.
22 uur · 
 

Het ambitieuze vaccinatie-actieplan van de Vlaamse overheid (van wieg tot graf). We kunnen dus nog wel het een en ander verwachten.

Doelstelling:
'Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende het HELE LEVEN doeltreffend te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten'.

Doelgroepen:
* kinderen en jongeren
* volwassenen
* 65‐plussers
* reizigers die in aanmerking komen voor vaccinatie
* de werkende bevolking die in aanmerking komt voor vaccinatie

Een paar voorbeelden:
'Tegen 2020 is minstens 50% van de zwangere vrouwen gevaccineerd tegen seizoensgriep'. (Noot: dit percentage wordt anno 2017 al behaald).
HPV: 90% vaccinatiegraad (in 2016 bereikt - hoogste percentage wereldwijd).

 
Vlaams Actieplan Vaccinaties 2012-2020 (251 kB) Om de gezondheidsdoelstelling vaccinaties te bereiken, is het Vlaams actieplan vaccinaties opgeste...
ZORG-EN-GEZONDHEID.BE
 

De commentaren zijn gesloten.