28-02-17

de week van het pesten

Voila se ... we hebben het eens goed gezegd zie :  na deze Vlaamse week tegen pesten zal er niemand meer gepest worden !

Samen tegen pesten werd gehouden van 17 /02 tot 24/02 2017.

Het enige positieve van deze tegen-pesten-week is dat het pesten,alhoewel slechts kortstondig, in de aandacht kwam.

Maar wat zal de voorgestelde politiek correcte pedagogische inbreng te weeg brengen bij de pestkoppen ?  Nadenken, bezinning over hun daden?  Empathie met hun slachtoffer(s)?  De realiteit zal, hoe spijtig ook,  wel heel anders zijn.

Het pesten moet het hele jaar door aangepakt worden.

 Allerlei acties tegen pesten werden op touw gezet.  Gaande van campagnemateriaal tot campagneteksten tot het smoelen trekken tegen pesten van Ketnet.

De politieke correctheid werd geïllustreerd door de Heer Sven Gatz (open VLD)  en mevrouw Crevits (CD&V) bij hun bezoek aan een school waar de kinderen allerhande dingetjes gemaakt hadden die verband hielden met pesten.  Knap gedaan trouwens van die kinderen.  Vooral bij de heer Gatz viel het bij momenten op dat dit een “ mja, ik moet dit wel doen uit hoofde van zijn functie” was.

Verder werden er aanbevelingen gedaan voor de aanpak van pestkoppen. Gaande van : het samen aanpakken van de school met de ouders tot  positief gedrag moet beloond worden, niet bestraft  tot   leraars moeten getraind worden om pestgedrag te dedecteren  tot  het herinrichten van de speelplaats om het toezicht te verbeteren  tot    het maken van een time-outteken tegen pesten. 

Zelf werd ik gespest.   Gewoon omdat mijn vader een gewone werkman was in de school waar ik leerling was.  De pester en zijn volgelingen hadden een meerwaardegevoel en moesten dat ten toon spreiden.  Wel, twee dagen heeft dat geduurd. Geen pedagogisch geleuter met de directeur en pa en ma.  De tweede dag nam ik de kopman-pester eens flink onderhanden en liet hem kennismaken met de speelplaatsgrond.  De reputatie van de pester kreeg een enorme deuk.  Gebleit en gejank kregen zijn volgelingen te horen. Mijn kneukels deden pijn.  De straf achteraf die ik van de provisor kreeg betekende niets.  Het pesten hield op en enkele jaren later gingen we ( de pester en ikzelf ) met succes bij een plaatselijke toneelgroep.

Of wat een goed pak rammel meer opbrengt dan ...

Eddy      

           

Vlamingen : betalen ! Buitenlanders niet in de stad van Bart De Wever

Lage-Emissiezone: Vlamingen krijgen boetes, buitenlanders niet

Vlamingen met ‘vervuilende’ wagens moeten wegblijven uit de Antwerpse Lage-Emissiezone of krijgen boetes, terwijl buitenlanders ontsnappen. Onaanvaardbaar voor Anke Van dermeersch.

Zoals u allicht weet, geldt sinds 1 februari 2017 in de hele Antwerpse binnenstad en het grootste deel van de Antwerpse Linkeroever een zogenaamde ‘lage-emissiezone’ (LEZ) waar oudere ‘vervuilende’ wagens worden geweerd. Sommige oude wagens mogen de LEZ toch binnen, maar dan tegen betaling. Controle op de naleving gebeurt via slimme camera’s en databanken. Een eerste overtreding levert een forse boete op van 125 euro. Een tweede en derde overtreding leiden tot nog hogere boetes.

Verdragen

Na vragen van ons gemeenteraadslid Wim Van Osselaer in de Antwerpse gemeenteraadscommissie bleek echter dat buitenlanders niet automatisch beboet kunnen worden. Alleen met Nederland en Frankrijk werden verdragen afgesloten met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens. Met andere landen zijn er geen dergelijke akkoorden afgesloten. Maar ook de verdragen met Nederland en Frankrijk kunnen niet worden toegepast om te sanctioneren, omdat ze werden afgesloten door de federale overheid en er dus geen beroep op kan worden gedaan voor controle op de LEZ die Vlaamse materie is. De Vlaamse overheid moet nu dus zelf verdragen afsluiten om controle en beboeting van buitenlandse wagens mogelijk te maken.

Het is wel heel straf dat de controle van buitenlandse wagens nog steeds niet kon georganiseerd worden en dat oudere Antwerpenaren met een oudere wagen zelfs hun garage niet eens meer mogen uitrijden, terwijl buitenlanders de stad vrolijk binnen- en buitenrijden. De Antwerpse plannen tot invoering van de Lage-Emissiezone dateren nochtans al van 2014 en al in 2015 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van decreet goed dat het wettelijk kader van de lage-emissiezones vastlegde. Op het moment van de activering van de LEZ – enkele jaren later – komt nu plots boven water dat buitenlandse wagens niet beboet kunnen worden. De Antwerpse bevoegde schepen van Leefmilieu herleidt de kwestie tot een ‘kinderziekte’ en een ‘misverstand’ en zei dat buitenlanders ‘in een tweede fase’ wel gecontroleerd zouden worden, dan wel niet automatisch, maar wel via ‘on street’-controles van de boorddocumenten. Hoeveel buitenlanders dan wel effectief gecontroleerd zouden worden, kon de schepen niet meedelen. De nodige afspraken met de verkeerspolitie moesten nog worden gemaakt. Erg geloofwaardig en efficiënt klinkt dit echter niet.

Onverwijld

Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch kaartte de kwestie aan in het Vlaams Parlement en stelde dat het wel heel staf is dat Vlamingen streng gecontroleerd worden en boetes moeten betalen, terwijl buitenlanders massaal aan controle en sancties ontsnappen. Ze vroeg mobiliteitsminister Weyts welke initiatieven hij zou nemen om de handhaving met betrekking tot buitenlandse wagens alsnog te regelen. De minister antwoordde : “Wel, ik kan heel kort zijn, mevrouw Van dermeersch. Samen met bevoegd minister Schauvliege doe ik het nodige om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld, zoals u wenst.

Anke Van dermeersch reageerde: “Wij Vlamingen moeten voorlopig dus betalen en buitenlanders niet.” Toen ons parlementslid aandrong op een concrete termijn kon de minister niet antwoorden. Opvallend ook: geen enkele andere partij deed de moeite om tussen te komen in het debat. CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en SP.a zijn blijkbaar van oordeel dat deze ongelijke behandeling van de eigen bevolking geen enkel probleem is. Het omgekeerde moest eens het geval zijn…"


 

07:38 | Tags: mja | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

27-02-17

Tijdens een gesprekje op straat

Al lachend gezegd door mijn gesprekspartner :

Eddy ,  allei jongen  .. de griepprik werkt wel.  Je wordt er gegarandeerd ziek van, nu of later.

Voila se.

En weg was hij. Knap gevonden van die gast !

 

De PR van de NVA

Ze zijn er allemaal mee bezig :  de komende verkiezingen

We zullen ze op regelmatige tijdstippen terug zien. 

Met de NVA op kop.  Met het principe “ de perceptie” voorop.

Een tijdje geleden kregen we via een annonceke ( 1/5de van een pagina ) de koppen te zien van Jambon en Francken.  Vandaag is het de beurt aan den Theo.  Schone foto met een schalkse blik van hem.  Knappe fotografie !

 Wat vooral opvalt in zijn propaganda-aankondiging is dat hij de vluchtelingen-crisis bedwongen heeft. 

Even nuanceren :  hij laat noteren dat  :  Iedereen bed, bad en brood krijgt !

Goed voor de asielzoekers natuurlijk. 

Maar Theo :  en onze daklozen – onze ouderen – zelfs onze schoolgaande jeugd dan ??? 

Uitnodiging :  Theo, gaan wij samen eens een weekje logeren (?) bij een dakloze?  Onder een brug of zo ?

Welke kop van een NVA’r krijgen we te zien binnen de week of 14 dagen ?

Eddy

25-02-17

VLOMS

 

Ik kan mij frans zo goe als mij vloms!

 

www.youtube.com/embed/PzRHBXWcebo?feature<http://www.y...>

<<<<<<<<<<<<klik

 

 

 

En Calvo ?

Eddy Elyn heeft een link gedeeld.
17 minuten ·
Shared via AddThis
·
 
 
Kristof Calvo (Groen) haalde eerder deze week fel uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. Het parlementslid De Wever zou als voorzitter van de N-VA en burgemeester van Antwerpen zijn taken als Kamerlid verwaarlozen. Het kadert in het plan van…
 
SCEPTR.NET|DOOR JONAS M. K. NAEYAERT
 

Doorbraak

BINNENLAND

POLITICI ONTVANGEN INKOMSTEN INTERCOMMUNALES VIA FAMILIEBEDRIJVEN

Onder meer Steven Vandeput en Peter Vantvelthoven haalden hun inkomsten als bestuurder binnen intercommunales via hun familiebedrijven.

Lees meer
 
bron: http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/politici-ontvangen-inkomsten-intercommunales-hun-familiebedrijven
 
 

NIET ALLEEN IN NEDERLAND - OOK NODIG IN BELGIË

‘Rectorencollege van Nederlandse universiteiten dient op te stappen’

screenshot_117

(Door: Jaap Plaisier)

‘Hele generaties studenten zijn er de dupe van’

Dat veel Nederlandse universiteiten eenzijdig politiek gekleurd zijn, is genoegzaam bekend, maar dat het zogenaamde ‘rectorencollege, waarin alle Nederlandse universiteiten vertegenwoordigd zijn’, ons met een duidelijke politieke voorkeur toespreekt, is schokkend te noemen. In een brief van het rectorencollege die vorige week in NRC Handelsblad gepubliceerd werd, is op minimaal vier plekken een duidelijke politieke kleur te ontwaren: anti-populistisch, anti-Trump, en voor een ruimhartige opvang van vluchtelingen.

Het eerste teken aan de wand is de opmerking dat “de versterking van populistische partijen” (sic) in Europa de vrije wetenschap raakt. Een merkwaardige opvatting aangezien geen enkele ‘populistische partij’ zich tegen de vrijheid der wetenschap heeft uitgesproken. Het begrip ‘populisme’ is wetenschappelijk gezien overigens problematisch, telkens als men er meer dan alleen een ‘beroepen op het volk’ van wil maken. En het wordt, zoals iedereen weet, meestal in negatieve zin gehanteerd. Zo ook in de brief van de rectoren.

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres”)
post-online

Politieke correctheid : een drogreden om anderen het zwijgen op te leggen

Die klote populisten!

screenshot_119

(Door: “BeWiseman”)

Grappig om te zien hoe politici worstelen met opkomend “populisme” en ontevreden kiezers. De bevolking stemden tegen de Europese grondwet en dat was een “wake up call” zeiden de politici. De Brexit was een “wake up call”, en Trump was een “wake up call”. Politici buitelden over elkaar heen om te zeggen dat ze de boodschap begrepen hadden en ze zagen in dat er grote groepen kiezers ontevreden waren. En ook die kiezers moesten weer het gevoel krijgen erbij te horen en mee te tellen. Maar nu met de verkiezingen in zicht blijkt dat de politici na de diverse “wake up calls” alweer in slaap zijn gedoezeld. Want met het negeren van een referendum en het bij voorbaat uitsluiten van de populistische partijen gaan ze gewoon op de oude voet verder. Sommige kiezers schijnen er nog steeds niet bij te horen! Alleen hebben ze jammer genoeg wel stemrecht!

Bron:
www.bewiseman.nl

24-02-17

Robert de Niro - Robert F. Kennedy e.a. over vaccins

Kennelijk bleef het knagen bij Robert de Niro !

Onder grote druk werd Robert de Niro vorig jaar verplicht de film VAXXED terug te trekken uit het Tribeca Film Festival.

VAXXED was/is een onthullende documentaire over het niet mis te verstane verband tussen autisme en vaccinaties en het manipuleren door de Gezondheiscontroledienst van de USA om dit in de doofpot te houden.

De regisseur ( Andrew Wakefield ) van de docu was een maag-darm-leverarts.  Hij werd in diskrediet gebracht en uit zijn professie gezet omdat hij onderzoek deed naar en het verband aantoonde tussen vaccinaties en autisme. 

De bedoeling van Robert de Niro was nochtans enkel bedoeld om een discussie mogelijk te maken over een zeer belangrijk onderwerp voor hem en zijn familie.  Hij en zijn echtgenote hebben zelf een autistisch kind.

We zijn een jaar verder en wordt het duidelijk dat Robert de Niro er meer dan genoeg van heeft om gedwongen te worden te zwijgen .   Samen met nog een aantal mensen en Robert F. Kennedy hield hij een persconferentie  in de National Pressclub in Washington DC.  Voornaamste gespreksonderwerp :  vaccins en hun gevolgen.

Tijdens deze persconferentie werd er door bovenvermelde initiatiefnemers van het project “The World Mercury Project Challenge” een beloning uitgeloofd van 100.000 dollar aan eenieder die door middel van een gepubliceerd onderzoek kan aantonen dat kwik in de hoeveelheden zoals in vaccins wordt gebruikt veilig is.

Inderdaad, iets om over na te denken.

Blijft natuurlijk de vraag waarom men zulke belangrijke zaken over de volksgezondheid enkel te lezen krijgt via de sociale media en zwijgt de brainstreammedia hierover ?

Eddy  

   

  

lachen met een cynisch ondertoontje - humor om te delen ?

 Belgische graaicultuur erkend als Werelderfgoed
PARIJS – De Unesco heeft de Belgische graaicultuur erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De VN-organisatie wil de eeuwenoude traditie naar eigen zeggen beschermen tegen linkse populisten en activistische onderzoeksjournalisten, die ‘om een of andere reden ten strijde trekken tegen deze mooie traditie’. Ook andere landen…
Eddy Elyn heeft een link gedeeld.
WordPress
 
 
Rome/Vaticaanstad – Siegfried Bracke kwam de afgelopen dagen in een mediastorm terecht nadat uitlekte dat hij de voorbije jaren riante bedragen ontving bij Telenet – feiten die door zowel Bracke al…
RAASKALDERIJ.BE
 
 
 

23-02-17

Vaacins : oordeel zelf -

God .. ja Mich.  Ik heb ook het artikel van woensdag 22/02/17 in HLN gelezen.

Titels  van het artikel :  Prof roept op tot extra vaccinaties, ook bij gezonde mensen.

    “Neem die griepprik, al was het maar voor oma en opa”

Eerst en vooral Mich : het is niet aan mij om advies, van welke aard ook, te geven.  Wat ik er over denk of schrijf is enkel mijn eigen opinie.  Niemand hoeft dat te volgen. 

Het ligt er, volgens mij althans, duidelijk op dat deze prof goede connecties heeft met de Pharma-industrie.    

Mich, wie het artikel aandachtig, en tussen de regels door,  leest zal opmerken dat er opmerkelijke dingen instaan.

Want wat laat deze prof verder o.a. opmerken :  - de onderzoekers  kunnen niet voorspellen welke variant van de griep zal uitbreken.  Ze spuiten m.a.w. griepvarianten in van de vorige jaren ... want ...   het zou kunnen dat de komende griep een beetje verwant is aan de vier stammen van het vaccin.

  In de laatste alinea komt hij dan toch met voor vele mensen een openbaring en ik citeer: enkel mensen met een ernstige allergie voor kippeneiwit kunnen beter geen spuit krijgen omdat het vaccin op eieren is gekweekt .

Uitweiden over wat er allemaal in zo’n vaccin zit doet hij niet.

Wat zit er in een vaccin?

In een bijsluiter zien we dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de ‘werkzame bestanddelen’ en de ‘andere bestanddelen’.

De werkzame bestanddelen van een vaccin zijn:

  1. Antigenen: dit zijn levende, verzwakte of gedode bacteriën en virussen die verondersteld worden de ziekte te veroorzaken.

En de andere bestanddelen zijn onder andere:

  1. Adjuvants: hulpstoffen om de productie van antilichamen te versterken, bijvoorbeeld aluminiumfosfaat of squaleen.
  2. Chemische conserveermiddelen: zoals 2-phenoxythanol, formaldehyde.
  3. Chemische stabiliseermiddelen: gehydroliseerde gelatine, monosodium glutamaat of phenol.
  4. Additieven om te verdunnen of emulsiefiëren: bijvoorbeeld polysorbaat 80.
  5. Antibiotica: bijvoorbeeld neomycin, streptomycin.
  6. Vervuilingen: bijvoorbeeld onbekende virussen, of erfelijk materiaal (stukjes RNA en DNA) afkomstig van het medium waarop vaccins gekweekt worden.
  7. Water: hierin worden de ziekteverwekkers, chemische en andere ingrediënten van het vaccin opgelost, zodat ze makkelijk ingespoten kunnen worden. 1

 

Bron: ‘Adverse Effects of Adjuvants in Vaccines’, Viera Scheibner www.whale.to/vaccine/adjuvants.html

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de loop der jaren zijn er miljarden euro’s verdiend door de medische industrie met het injecteren van mensen met alle mogelijke vaccins.  Farmaceutische bedrijven staan onder steeds groter wordende druk van hun aandeelhouders om maar zo vlug mogelijk geld te verdienen.   Medicijnen en vaccins worden zo op de markt gesmeten voordat de risico’s goed konden worden vastgesteld.  M.a.w.  een medicijn of vaccin is gewoon een product. Gewenste veiligheidsprofielen werden zelfs door de Amerikaanse FDA ruimer opgesteld.  Via een – wat men “Fast Track” methode kan men medicijnen vlugger op de markt brengen.

 

Ach Mich , op het internet staan er genoeg artikelen die keihard aantonen dat ook de griepprik een marktproduct is waaraan zoveel mogelijk moet verdiend worden.  Een product waarbij niet alles mag geweten zijn.

 

Het volstaat om “ Een griepprik? Daar zit wat in; daar zit dat in ..! “ in te tikken. Of : 

 http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&l=NL   of : http://www.wanttoknow.nl/dossiers/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/  of : http://www.earth-matters.nl/20/vaccinaties/

Mijn blog gaat niet over gelijk hebben.  Niet over voor of tegen. De beslissing ligt bij elk individu apart.

 

Eddy        

   

Theo Francken

Nieuws in de marge  :  Theo Francken haalt 1.200 asielzoekers uit Griekenland en Italië naar hier.

Goed voor die mensen ... maar !

Mehr –mehr - mehr :  of het maatschappelijk of budgettair mogelijk is ?  Daar heeft hij lak aan.  Hij moet Angelakke graag zien want hij volgt als een braaf schoothondje de directies op van de EU.

Het breekt hem aan moed om te doen zoals o.a. Oostenrijk, Hongarije, Slovakije .  Deze en andere landen hebben een asielstop afgekondigd. 

Begrijpt hij niet dat hij zich zo, misschien ongewild maar toch, schuldig maakt van politieke behulpzaamheid aan mensensmokkelaars die handig gebruik maken van zulke houding om meer en meer mensen de zee op te sturen met soms catastrofale gevolgen ?

Dit toegeven aan het Europese spreidingsplan roept tevens vragen op ?  Het afgelopen jaar maakte hij bekend om een aantal asielzoekerscentra zoals in Lubbeek te sluiten!  Gaat hij deze belofte kunnen hard maken of was het gewoon maar praat voor de vaak ?

Eddy      

22-02-17

vervolg vaccins

 TV-dialoog over vaccinatie


HealingSoundMovenment TV Vaccinatiedebat “De Waarheid in de Spuit!” 

 

 Vanwege de vaccinatiewaanzin (het voornemen om zwangere vrouwen al te willen vaccineren en nu ook nog eens de waanzinnige 'kindermishandeling' bedreigingen naar bezorgde ouders toe, terwijl het juist eerder om schade NA en DOOR vaccinaties gaat!) nu volledig en gratis online: de COMPLETE 'Waarheid over Vaccinaties' HealingSoundMovement Tv-special met gasten Door Frankema, Desiree Rover en arts dr Hans Moolenburgh. Meer dan uur de volledige waarheid over vaccineren, 'immuniseren' en sensitiseren (en natuurlijke immuniteit en gezondheid)!

Volledige Tv-dialoog (3 uur):
 Bron: http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA

 

 

Of zie 3 uur materiaal in 6 delen van een half uur:

 

Deel 1 hier: http://www.youtube.com/watch?v=mSFBBgnEH6E&feature=sh...

Deel 2 hier: http://www.youtube.com/watch?v=cS34kZGcD2s&feature=yo...

Deel 3 hier: http://www.youtube.com/watch?v=nQysDWmpWb4&feature=yo...

Deel 4 hier: http://www.youtube.com/watch?v=K_ewk6anfxs&feature=yo...

Deel 5 hier: http://www.youtube.com/watch?v=mO8QjNpbffw&feature=yo...

En het afsluitende deel 6:  http://www.youtube.com/watch?v=WaWmi6qeb6E&feature=yo...

 

HealingSoundMovenment TV Vaccinatiedebat “De Waarheid in de Spuit!” 

 bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M22&ss=P2372&l=NL
13:11 | Tags: lap | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

vaccins - oordeel zelf

 Dr. Dalberque over nutteloosheid van Gardasil vaccinDr. Dalbergue, voormalig werknemer/arts bij Merck, doet in een interview in het franse medisch blad Principes de Santé n° 66 van april 2014, in niet mis te verstane woorden, een boekje open over het discutabele HPV-vaccin Gardasil (ook in België voorgeschreven - in Nederland wordt het equivalent Cervarix gebruikt).

Dalberque citerend : 
* Gardasil is nutteloos en we betalen er een fortuin voor. En alle experts zijn hiervan op de hoogte!
* We hebben gevallen genoteerd van het Guillain-Barré syndroom, verlammingen van ledematen, multiple sclerose en encephalitis (hersenontsteking).
* Ik voorzie dat Gardasil het grootste medisch schandaal OOIT zal worden. 
* De financiële belangen zijn te groot om dit vaccin van de markt te halen.
* In China executeert men misdadigers met een kogel in de nek. Executies worden daar live op televisie uitgezonden, en erger nog, de familie krijgt de rekening van de gebruikte kogel. In mijn ogen vallen 18.000-30.000 doden door een medicijn onder dezelfde noemer: we laten de slachtoffers de prijs betalen van de kogel die hen doodde.

Bron (vertaalde samenvatting) : http://www.initiativecitoyenne.be/article-dr-dalbergue-le-gardasil-sera-le-plus-grand-scandale-medical-de-tous-les-temps-123291358.html
Met dank aan http://alephinformeert.blogspot.fr/   

bron : http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M22&ss=P2430&l=NL

12:53 | Tags: zo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

vaccins +

Wordt de angst om NIET te vaccineren, 'gevaar' te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

Wordt de angst om NIET te vaccineren, en ‘dus gevaar te lopen’, niet het best met dit simpele plaatje duidelijk gemaakt..?

x

Wat hebben de VRT en VTM ons willen wijsmaken ? Dat Trump aan het fantaseren was !

 

Migranten crisis nu in Zweden , binnenkort in Nederland ? ( Video)

Wij tonen u hier een 5 minuten durend video verslag dat in heldere bewoording de situatie weergeeft in Zweden, waarover Trump het afgelopen week had en die de media over elkaar heen deed buitelen , daar zij niet begrepen waar hij het over had. Verder commentaar lijkt ons overbodig. En...

Lees hele artikel
 
bron : http://www.geennieuws.com/2017/02/migranten-crisis-nu-in-zweden-binnenkort-in-nederland-video/

21-02-17

De gehaaide handigheid van Bart De Wever -

Mijn dank aan de afzender voor het onderstaande.  Zijn vrees dat ik dit niet zou bloggen is verkeerd:  de waarheid mag en moet gezegd worden, van welke partij die ook komt !  Punt.

 

450.000 euro voor CEO van ZNA? PVDA wil volledige lijst vergoedingen gemeentebedrijven

De PVDA wil onderzoek naar de toplonen die uitbetaald worden bij de Autonome Gemeentebedrijven. Vandaag raakte bekend dat CEO’s van autonome gemeentebedrijven vaak veel meer inkomen trekken dan…

16:41 | Tags: zo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

20-02-17

Trump -Obama


Een verraderlijke handdruk: ‘Liar in Chief’ annex ‘Traitor in Chief’ Obama zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de ‘deep state’ schaduwregering een stille staatsgreep tegen Donald Trump kan plegen.

Jay Sekulow, één van de meeste prominente hooggerechtshof advocaten in de VS en tevens mensenrechtenexpert, beschuldigt oud president Obama ervan achter de ‘zachte’ coup van het establishment, ook wel de schaduwregering of ‘deep state’ genoemd, tegen Donald Trump te zitten. ‘Daar zou hij verantwoordelijk voor moeten worden gesteld,’ vindt Sekulow, wijzend op de buitengewoon verregaande bevoegdheden die Obama de inlichtingendiensten in zijn allerlaatste dagen in het Witte Huis gaf, en die nu tegen team Trump worden ingezet.

 

Lees meer...   (11 reacties)

Vlamingen zijn doetjes

Nieuwsbrief VL²v nr.357 (19.02.2017)

VL in de media

Nog nooit is Vlaanderen zo weinig aan bod geweest! Het is een blinde vlek voor onze politiekers. De situatie in de Steets krijgt méér aandacht dan de Vlaamse problematiek! Het van Vlaams geld afhankelijke Brussel dwingt met zijn geluidsnormen de luchthaven van Zaventem op de knieën maar de Vlaamse politiekers durven geen echte vuist maken, laat staan een middelvinger opsteken naar Vlaams geld voor Brussel! Al tientallen jaren vegen de Brusselse politiekers de vloer aan met de Vlaamse “machtshebbers”! En nu hebben ze Vlaanderen bij de keel! In mijn glazen bol zie ik dat Brussel bereid zal zijn tot een “eervol” compromis: een klein beetje inbinden in ruil voor verdere Vlaamse toegevingen en nog veel méér Vlaams geld?

Een (gratis) tip van Jan met de pet voor de Vlaamse strijders in de regering:

Als Vlaanderen nu eens (met terugwerkende kracht!) even grote boetes oplegt aan de Brusselse regering

voor elke overtreding van de al decennia  door de grondwet  in art. 4 vastgelegde taalwetten? Wie bijt de spits af?

 

 Doordenkertje:

- Ik ben geen blinde fan van Donald Trump maar wel een rabiate tegenstander van de dagelijkse goedgeorganiseerde  goednieuwsshow die ons door de media in ALLE programma’s door de strot wordt geramd! Dat is een stille dictatuur die als sluipend gif heel subtiel en professioneel wordt toegediend aan de naïeve kijker/luisteraar/lezer! Het staat iedere burger uiteraard vrij dat gretig te slikken!

Bron : Nieuwsbrief VL²v nr.357 (19.02.2017)

19-02-17

Gelooft u nog steeds de VTM, de VRT en andere media ?

Wie is er nog zo naïef ?  Oordeel zelf na het lezen van het onderstaande :

Tussen tallozen veel verraders

(Door: “Op Weg Naar Morgen”)

Tot de belangrijkste problemen van onze moderne samenleving behoort de huidige status van de media. Daar zijn vele voorbeelden van te geven. Hoe kun je uitleggen dat een documentaire over criminele asielzoekers pas uitgezonden wordt NA de verkiezingen van 15 maart 2017?

Wat er in de VS op dit moment gebeurt, is een ander voorbeeld van indoctrinatie. Vanaf het begin van zijn nominatie tot en met zijn huidige presidentschap hebben de media de aanval ingezet om op de een of andere manier Trump buitenspel te zetten. Daarbij worden alle sluizen opengedraaid: van hetze tot en met het hysterische geweld van het aanhoudende Fake News; in alle soorten en maten en alles wat het menselijke brein aan smerigheid kan bedenken.

De vermoeide burgers, die na een dag hard werken en een overvol sociaal leven uitgeput op de bank neerploffen, zijn al jaren de slachtoffers van de hersenspoeling die ze dagelijks ongemerkt ondergaan. De tol van elke werkdag die moet worden betaald, laat het eenvoudigweg niet toe om de geleverde berichtgeving met de nodige scepsis voor kennisgeving te nemen. De hoogte van de kijkcijfers, en dat is per definitie de huidige norm van ‘kwaliteit’, laat zien dat het publiek liever naar wegkijk-programma’s of licht verteerbare amusement kijkt dan dat het aandacht schenkt aan complexe en boventallige feiten.

Lees verder>>>

 

net zo smerig ...

CARTOON mainstream media

screenshot_108

Het is ons doel om Trump net zo afschuwelijk en onbetrouwbaar te maken als wij zijn . . .

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Jan Wandelaar”

18-02-17

wie is hier verantwoordelijk voor : de o zo correcte politici

Hebben ze geen gelijk ?  In hun plaats zou ik hetzelfde doen !  Maar de eigen daklozen, kwetsbare eigen mensen en kinderen is er geen geld !  Smijt de EU buiten ! 

Massale uitkeringsfraude tot vele duizenden euro’s per migrant per maand – 2700 minderjarige criminele asielzoekers kosten stad Berlijn jaarlijks € 200 miljoen

 
Het blijkt kinderlijk eenvoudig om in de EU maandelijks duizenden euro’s op te halen – mits u de juiste afkomst heeft.

Migranten blijken op eenvoudige wijze misbruik te kunnen maken van de sociale zekerheid in Europa, door zich in twee (of meer) verschillende landen als ‘vluchteling’ te laten registreren en uitkeringen aan te vragen. Vervolgens reizen ze dan gewoon met de bus heen en weer. In de Zuid Duitse plaats Lindau, vlakbij de grens met Oostenrijk, zijn al zo’n 80 fraudeurs gepakt. Volgens de autoriteiten zijn het er vermoedelijk nog veel meer die op deze wijze maandelijks vele duizenden euro’s ophalen. De politiek zwijgt tot nu toe over het even kostbare als schaamteloze misbruik.

 

Lees meer...   

09:02 | Tags: mja | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

Eén van de dada's van Bourgeois : CETA - en de mensen kunnen barsten

sp.a geplaatst op sp.a
2 dagen, 16 uren geleden · 1 gedeeld

Zakelijke belangen winnen op mens, dier en milieu

Internationale handel moet anders: geen marktfundamentalisme, geen protectionisme maar wel spelregels die mens en milieu vooruitbrengen. De tijd is meer dan rijp om de regels te herschrijven.

Parijs en omliggende ... waarom wordt er niet of amper iets over gezegd in de Belgische media - oordeel zelf

De media hier :  bah

Migrantenoorlog in Frankrijk: Al 20 No-Go-Areas; het geweld breidt zich uit over heel Frankrijk

screenshot_80

(Vertaling: E.J. Bron)

De onlusten van Parijs slaan nu over op heel Frankrijk, waarbij vermomde daders met de politie vechten, wat delen van het land veranderd heeft in No-Go-Areas. De politie zegt dat de civiele onlusten in twee weken alleen al in Parijs geleid hebben tot botsingen in 20 wijken met als gevolg een schade van miljoenen euro´s.

inselpresse

17-02-17

meer, meer , meer

Vuye: “Particratie en graaicultuur: dat is één grote doofpot!

 

Een netto-inkomen van 7.200 euro per maand, dat is een normaal inkomen voor een hardwerkende Vlaming. Men moet al heel diep in de graaicultuur verankerd zitten om dat te durven stellen. Hendrik Vuye roept in de Kamer op tot een nieuw soort politiek en dient namens de Vuye&Wouters-fractie een voorstel in om alle inkomsten van politici uit betaalde mandaten openbaar te maken. “Particratie en graaicultuur dat is een geheel, één grote doofpot. Er moet opnieuw geloofwaardigheid komen en transparantie.”

Wat moet de échte hardwerkende Vlaming hiervan denken, als zelfs de Kamervoorzitter – nota bene de best betaalde politicus van het land – deel blijkt uit te maken van de Telenet-lobbygroep en rijkelijk vergoed worden. Maak u geen illusies. De vier traditionele partijen hebben boter op hun hoofd. Alle vier: N-VA, Open VLD, sp.a en CD&V. “Hoe kan je nu geloofwaardig de regels maken als je zelfs lobbyist bent?”, vraagt Vuye zich af.We mogen niet alle politici over dezelfde kam scheren. Maar de vier traditionele partijen hebben elk hun graaikampioenen.”

In de Kamer heeft hij het ook over de ‘fantoomparlementsleden’, mensen die alleen maar komen om te stemmen. “Partijen worden rijkelijk gefinancierd en kunnen zelf hun voorzitters betalen. Hier willen we echte Kamerleden, geen ‘fantoomparlementsleden’. Al ware het maar uit respect voor die vele politici die wel hard werken, zonder bij te klussen.”

Graaicultuur op elk niveau

Maar het gaat niet alleen over parlementsleden. Gewezen ministers hebben nog steeds recht op twee voltijdse medewerkers eens ze uit functie zijn. Uit een verslag van het Rekenhof blijkt zelfs dat ministers die daar geen recht op hadden omdat ze zelfs ontslag namen, ook medewerkers kregen. Het gaat hier over Louis Michel (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a). Waarom eigenlijk? Om wat te doen? Hebben de heren een chauffeur nodig?

Gewezen eerste ministers als Jean-Luc Dehaene (CD&V) en Guy Verhofstadt (Open VLD) klussen rijkelijk bij in raden van bestuur na hun mandaat.

En dan zijn er de Euro-politici. Europarlementslid Louis Michel (MR) zegt dat 4.800 euro netto per maand een ‘salaire de misère’ is. Eurocommissaris Karel De Gucht (Open VLD) is bestuurder bij Proximus en ArcelorMittal. Gewezen Europees president Herman Van Rompuy krijgt een Europese afscheidspremie van meer dan 500.000 euro en een pensioentje van 65.500 euro. “Zijn ook dat normale inkomens voor de hardwerkende Vlamingen?”, aldus Vuye.

De Belgische ziekte, ze is gekend. Particratie en graaicultuur dat is één geheel, één grote doofpot. Er moet opnieuw geloofwaardigheid komen en transparantie. “Het is nu paniekvoetbal bij de vier traditionele partijen: N-VA, sp.a, Open Vld en CD&V. De bevolking ziet waar u mee bezig bent, namelijk met uzelf.”

Transparantie

Voor de Vuye&Wouters-fractie is het normaal dat de inkomsten uit betalende mandaten die men bekomt omdat men politicus is, openbaar worden. “Dit zou kunnen door de verplichting op te leggen de fiscale attesten te voegen bij de mandatenaangifte en deze ook te publiceren. Mijn fractie zal dan ook een voorstel in die zin indienen”, zegt Vuye nog tegen premier Michel in de Kamer.

 

 

18:05 | Tags: zo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

Oeps, we waren Verhofstadt vergeten (hoe is da mogelijk?)

Vrhfstdt: 35.706 euro per vergadering

Verhofstadt, die al sinds 2012 lid is van de raad van bestuur van Sofina, ontving vorig jaar bruto 142.824,89 euro aan vergoedingen en zitpenningen. De voormalige eerste minister kreeg dus opslag, want in 2014 bedroeg zijn vergoeding iets meer dan 138.000 euro.

De raad van bestuur van Sofina kwam vorig jaar vier keer samen. Dat impliceert dus dat Verhofstadt per vergadering een brutovergoeding kreeg van 35.706 euro.  Lees meer…

bronnen ; De Tijd en http://www.golfbrekers.be/vrhfstdt-35-706-euro-per-vergadering/

17:18 | Tags: zo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

stilte voor de storm bij de CD&V - en in Lubbeek: hoe zit het daar ?

DSC00383.JPG

09:15 | Tags: mja | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

Ook Termont blootgelegd

Daniël Termont (SP.a) graait 14000 euro per maand, bijna evenveel als Siegfried Bracke (N-VA)

De voorbije dagen is gebleken dat de politici van de stad Gent bovenop hun bekende vergoeding als schepen of gemeenteraadslid vrolijk extra belastinggeld en/of privégeld graaien in tal van postjes in intercommunales en andere schimmige bijverdiensten. Tom Balthazar (SP.a) nam uit eerlijke schaamte ontslag, Siegfried Bracke (N-VA) werd daarop ontmaskerd als wellicht de grootste graaier van het land, met 12000 euro bij Telenet voor deels niet-gehouden vergaderingen in ruil voor politieke invloed bovenop een loon van 16000 euro per maand als Kamervoorzitter én zijn inkomsten als gemeenteraadslid én als bestuurslid van de UGent. Zelden schoot een oppositieraadslid steviger in zijn eigen voet.

‘Zijt gij niet beschaamd?’, beet Daniël Termont hem toe. Daarbij raakte wat op de achtergrond, dat alle linkse gemeenteraadsleden van Gent zich onder druk van de publieke verontwaardiging geroepen voelden (een deel van) hun ‘bijverdiensten’ openbaar te maken. Uit die cijfers blijkt dat Siegfried Bracke een collega-graaier op ongeveer dezelfde hoogte vindt, namelijk: jawel, Daniël Termont, de SP.a-burgemeester van Gent.

Termont ontvangt naast een officiële en bekende burgemeesterwedde van 130.233 euro ook bijna 10.000 euro in intercommunale TMVW, 300 euro bij FINIWO, liefst 28.135 euro bij Fluxys, 1700 euro bij Publigas en 800 euro in het Havenbedrijf. Geeft een totaal van 170.645,58 euro, oftewel een slordige 14220 euro per maand.

Ontwaak, verworpenen der aarde!

danieltermontgraaier

 

09:09 | Tags: mja | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

16-02-17

Elke geldmunt heeft twee kanten - welke vertelt de waarheid

 

Voorzitter Inlichtingencommissie: Officials die geheime informatie Nationale Veiligheid Adviseur Flynn lekten braken de wet en horen in gevangenis

 

Michael Flynn werd weggedrukt door de globalistische ‘deep state’ achter de Obama/Clinton kliek, omdat hij de door hen geplande Derde Wereldoorlog tegen Rusland wilde stoppen.

De reguliere nepnieuws media in de VS en Nederland deden hun bijnaam opnieuw eer aan met de beschuldiging dat het team van president Donald Trump al maanden zou samenwerken met Russische inlichtingenofficials. Zo nam het linksextreme NU.nl het artikel van de New York Times, dat altijd fel anti-Trump is, vrijwel klakkeloos over, maar werd ‘vergeten’ dat zelfs de NYT uiteindelijk moest toegeven dat er geen bewijs is voor deze zoveelste doorzichtige poging van de globalistische elite om de regering Trump te saboteren.

 

Lees meer...