30-01-17

Griepprik - oordeel zelf - het is niet aan ons om u te overhalen tot het één of het ander !

Mijn madam noch ikzelf hebben ook nooit de in de griepprik smerige kankerverwekkende stoffen gewild.  En op die 52 jaar huwelijk hebben we allebei slechts éénmaal griepachtige toestanden meegemaakt. Waarom maakt men niet bekend wat er echt inzit ?  Welke bewaarmiddelen bijv. !  

 

 

 

2017 - 2018

Lubbeek,  er werd me een – en ik citeer: “een zeer korte reactie” gevraagd over het media-bericht als zou het Lubbeekse asielcentrum ten laatste in november zijn deuren sluiten.

Michke, jongen toch ... dit was een slag onder de gordel.  Reageer ik dan altijd met ellenlange epistels ?

Maar kom :   november 2017 – en in 2018 zijn er gemeentelijke verkiezingen ! 

En Mich, moet er nog zand zijn ?

Eddy  

Vertrouwen - bouwen op

Bouw nooit op vorsten, politici, directies, op medici die geen rekening houden met de mens en hun boter halen bij de pharma-industrie, want ze zullen jou, je familie en je erfgoed desnoods verkwanselen voor een snuifje zout op een schotel fritten waarvan ze niet eens zullen proeven.

Eddy

27-01-17

van gezond naar ziek door de pharmaindustrie

vaccin enigma NL

Witte jassen

Richard Horton Lancet

26-01-17

Danke N.

 
 
foto van Spreukjes.nl.
 
vertel dat tegen alle deelneemsters van de vrouwenmarsen enkele dagen geleden

beloftes naleven : onnozele mensen , als ge dat nog gelooft

Weeral een Nieuwe Vlaamse(?) NVA'r die zijn kiesbeloftes voor de zoveelste maal verbreekt! En de werkende klasse maar betalen !
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) breekt voor de tweede keer zijn belofte dat de prijs van het openbaar vervoer niet sterker zou verhogen…
DEMORGEN.BE
 

09:02 | Tags: mja | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

Een politicus die zijn gedane beloftes naleeft : foei zegt onze media

De gelaatsuitdrukkingen gezien van de tv-nieuwslezers als ze het over Trump hebben ?

Ze zijn het duidelijk niet gewoon:  een politieker die zijn beloftes houdt !  Hoe is dat nu toch mogelijk.

Moeten ze nu echt alle energie, tijd en aandacht besteden aan het vergeten van hun vroegere verkeerde voorstellingen, hun doortrapte leugens, halve waarheden en andere van hen door hun bazen opgelegde nonsens en meningen.

Ze voelen zich onwennig!  Hoe moeten ze nu doorgaan met het brainwashen van hun kijkers .   

Moeten ze nu echt beginnen om hun in coma liggend publiek wakker te schudden en hen de ware strekkingen van wat er allemaal gebeurd te vertellen.

Of blijven ze verder gaan, zichzelf wentelend in het stadium van teminaal zijn.

Ze houden liever van beroepspolitiekers die hun beloftes vergeten zodra ze verkozen zijn.  Rond die politici kunnen ze dan sappige verhalen rondzweven.

Eddy

  

Neem de bus en ...

Vandalisme en agressie op openbaar vervoer nemen fors toe: 12% stijging tussen 2015 en 2016

41% meer fysieke agressie tegen reizigers, in Antwerpen zelfs 60%

Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch blijkt dat het vandalisme en de agressie op het openbaar vervoer van De Lijn in 2016 opnieuw fors is toegenomen, met Antwerpen als koploper. Daar waar in 2014 en 2015 nog een daling van het vandalisme ten opzichte van de voorgaande jaren kon worden genoteerd, was er in 2016 terug een flinke toename waar te nemen.

In 2016 werden immers 548  pv’s uitgeschreven voor vandalismefeiten door de diensten van De Lijn, een toename met 12% ten opzichte van het voorgaande jaar (2015: 481 vandalismefeiten / 2014: 493 vandalismefeiten). Deze cijfers zijn bovendien een zware onderschatting van het reële aantal feiten aangezien enkel een pv opgesteld wordt door De Lijn indien de dader(s) op heterdaad betrapt wordt. Daarenboven wordt er door De Lijn geen administratief pv opgesteld wanneer de politiediensten tussenkomen en een strafrechtelijk pv opstellen. De meest voorkomende overtreding waarvoor De Lijn pv’s opstelt naar aanleiding van betrapping op heterdaad is het bevuilen van voertuigen: 275 van de 548 pv’s in 2016.

Het  mag ook duidelijk zijn dat in de beteugeling van dit vandalisme het gerecht (ook hier) schromelijk in gebreke blijft. Uit het antwoord blijkt immers dat daar waar de daders geïdentificeerd worden en De Lijn zich burgerlijke partij stelt “het aantal zaken waarbij dit tot een gerechtelijk slot komt, uitermate beperkt is”. Van de 141.968 euro die door De Lijn aldus werd gevorderd in 2016 kon inderdaad maar 8.562 euro of 6% worden gerecupereerd.De geleden schade loopt jaarlijks op: In 2016 141.970 euro, dus een stijging van 13% ten overstaande van 2015 (125.576 euro).

Naast vandalisme blijkt agressie evenwel nog veel forser te zijn toegenomen en is dit vooral een acuut probleem in Antwerpen. Fysieke agressie tussen reizigers bij De Lijn deed zich in essentie in de provincie Antwerpen voor, dat in 2016 (jan-sept) goed was voor 88,76% van alle gevallen in heel Vlaanderen. In zijn geheel steeg deze agressiecategorie van 2015 (jan-sept) op 2016 (jan-sept) met niet minder dan 41%; in Antwerpen was dat zelfs met 60,4%. De verbale agressie tussen reizigers daalde daarentegen lichtjes. De verbale agressie tegen bestuurders van haar kant steeg lichtjes met 6,5%.

Anke Van dermeersch: “Deze cijfers zijn echt alarmerend, zeker voor Antwerpen. Niet alleen stijgt de agressie fors, er grijpt  ook duidelijk een verruwing van de incidenten plaats vermits fysieke agressie tussen reizigers fors stijgt. Het garanderen van de veiligheid op het openbaar vervoer is een fundamentele voorwaarde om het gevoel van onveiligheid bij de burgers weg te nemen. Vooral ouderen en vrouwen zijn het slachtoffer van feiten van agressie op het openbaar vervoer. Het Vlaams Belang pleit voor het oprichten van een BTT-brigade (Bus-Tram-Trein-brigade) bij de federale politie die de veiligheid moet verzekeren op het openbaar vervoer. De spectaculaire toename van agressie bij De Lijn brengt de kwaliteit van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto ernstig in het gedrang.

Anke Van dermeersch

Vlaams parlementslid 

25-01-17

Trump is bezig: wat wil de mainstreammedia ons nog wijsmaken. Oordeel zelf

 

Ministerie van Milieubescherming krijgt media blackout opgelegd en mag geen nieuwe contracten en subsidies meer verlenen

 

Volgens een peiling is 72% Amerikanen het eens met Trumps uitspraak dat de politiek in Washington jarenlang enkel aan zichzelf gedacht heeft, terwijl ze de gewone man de lasten hebben laten dragen (wat ook de Nederlanders bekend in de oren klinken).

Na zijn besluit om de door Obama stilgelegde Keystone geplande pijpleiding van Canada naar Texas nieuw leven in te blazen –wat zo’n 42.000 banen zal opleveren- staat president Trump op het punt een andere ‘executive order’ te ondertekenen, waarmee de immigratie uit zeven landen, te weten Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen, aan banden wordt gelegd.

  Tevens overweegt het ministerie van Homeland Security om het Syrische vluchtelingenprogramma compleet te beëindigen, en visums voor mensen uit landen met een moslimmeerderheid op te schorten. (1)

Uitgavenstop op ministerie van Milieubescherming

Gisteren besloot Trump ook al om de EPA, het ministerie van Milieubescherming, een media blackout op te leggen, en het personeel te verbieden om nieuwe contracten en subsidies te verlenen. Voorlopig zal daar eerst toestemming van het Witte Huis voor moeten worden gegeven. Het EPA heeft jaarlijks miljarden te besteden. (2)

De media blackout is het gevolg van enkele negatieve tweets over de inauguratie van Trump, zoals het plaatsen van de gretig door de Europese massamedia herhaalde leugen dat er honderdduizenden mensen minder waren komen opdagen dan tijdens de inauguratie van Barack Obama (3).

72% eens met Trumps aanval op elite in Washington

Tijdens die inauguratie viel Trump ongekend hard uit tegen de gevestigde orde. Volgens een Rasmussen Report peiling is 72% van de Amerikaanse kiezers het eens met Trumps uitspraak dat ‘een kleine groep in onze hoofdstad te lang de voordelen van het regeren hebben geplukt, terwijl het volk de lasten heeft moeten dragen.’ (4)


Xander

1) Zero Hedge
(2) Zero Hedge
(3) The Post
(4) Infowars

 
 

populair

Theo Francken :  ik kreeg nogal vragen binnen over zijn eersteplaats in de poppoll . 

Jan, Mich, Marie-Jeanne,  Lucien en nog anderen:  jullie vinden nu duidelijk dat je er aan denkt om bij de volgende verkiezingen toch maar op hem te kiezen.

Het blijkt weer eens hoe kort van geheugen de meeste mensen zijn.

Lieve mensen , het staat je vrij te kiezen voor wie je wil.  Slechts één ding :

Je mag niet vergeten dat wie op Francken stemt, zijn stem aan de NVA geeft !   En in welke regeringen zetelt de NVA ? En wie ligt er dus aan de basis van alle mogelijke ( te veel om op noemen ) belastingsverhogingen ?  Juist :  de NVA ! En wie heeft die belastingen mee goedgekeurd als lid van de regering en als bestuurslid van de NVA ... juist ... Theo Francken!  En wie wou niet mededelen hoeveel het asielzoeken ons kost ?  Juist ... Theo Francken !  En wat ... en hoe ... en wie ... enz enz.

Dus Jan, Mich,Bruno, Lodewijck e.a. :  bezint eer ge begint !

Eddy   

23-01-17

We hebben er twee verloren

Een paar maanden geleden kregen we plotseling aangenaam bezoek.  Drie mooie vlinders vonden onze garage blijkbaar de moeite waard om te overwinteren.  Twee nestelden zich in de garage.  De derde klampte zich vast aan de zijmuur van de trap naar boven.  Tot voor een paar dagen.  Dan verhuisde hij naar de geïmproviseerde deur (zie foto).  bij het openen van die deur bezag ik hem/haar eens en vroeg " kom jongen, open nu eens je vleugels".  En tot mijn verrassing gingen ze open.  Prachtig.  Jammer genoeg overleefden de andere twee niet.

DSC00379.JPG

 

Merkel: ik kan mijn zelf-geschapen problemen niet meer aan. Gaat hulp vragen aan Rik Torfs en De Paepe

FOTOSHOPPER Merkel

screenshot_72

Ik probeer tevergeefs problemen op te lossen, die Duitsland zonder mij nooit gehad zou hebben.

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Jan”

22-01-17

verkracht door de elite

 

20-01-17

schadelijke vaccins

 
"We moeten wakker worden": Arts waarschuwt voor het grote gevaar van vaccinaties

Daniel Neides, een arts van de prestigieuze Cleveland Clinic, heeft het helemaal gehad met de onzin die wij als burgers over ons uitgestort krijgen. Hij volgde het advies van de ...

Bekijken! »
 
bron: http://www.ninefornews.nl/arts-waarschuwt-gevaar-vaccinaties/

 

18:43 | Tags: erg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

Het blaadje van de CD&V

Het blaadje van de CD&V gelezen : goede lay-out – goed geschreven

Staan er in “the picture” :  de schepen van Financiën Jo Pierson en de schepen van Openbare Werken Paul  Duerinckx .

Zo kan men o.a. het volgende lezen in de rubriek Open Werken :  ... onze bestuursploeg heeft voorrang gegeven aan de waterzuivering in Lubbeek.  Geen open riool meer, maar zuiver water in onze grachten en beken, dat is de weg naar meer biodiversiteit.  Daar gaat CD&V voor.

Mja  ... als ik dat zo zie heeft onze schepen nog veel werk voor de boeg.  Ook voor de verkeersveiligheid.  Dat bewijzen de onderstaande foto’s van bestaande toestanden in de Zavelstraat. 

Als voormalig gemeenteraadslid bracht ik reeds de voor de verkeersveiligheid erbarmelijke toesstand van overhangende takken en bomen in deze straat. De overhangende zware takken waren/zijn een gevaar voor de elektriciteits- en telefoondraden. 

Een paar dagen geleden werd er dan toch iets gedaan.  De Zavelstraat werd afgesloten en er werden enkele bomen gekortwiekt. Spijtig genoeg liet men  sommige boomstammen in de beek liggen.

Nu wat het zuiver water betreft.  De beek word breder en breder.  De zijkanten brokkelen af en als er een auto moet uitwijken moet dat uiterst voorzichtg gebeuren of hij komt in de gracht terecht.    Jaren geleden reeds viel die eer tebeurt aan een naamgenoot van de Groene coryfee Demartelaere. Gelukkig zonder erg voor haar.         

Nu begrijp ik wel dat men niet alle schuld van het bovenstaande op de schouder van de schepen van Openbare Werken kan leggen.  Lubbeek in namelijk geen eigenaar van het bos maar wat ik wel wil dat hij doet is deze en andere gevaarlijke toestanden blijvend aanklagen bij hogere instanties.

Bij deze nodig ik hem dan ook eens uit om een kijkje met mij te gaan nemen. Een kijkje nemen zit er misschien wel in maar of hij dat met mij zal doen is een andere zaak.   Nochtans als hij me belt zal de kofiie klaar staan.  Doen Paul.

Eddy

lap

laplaplaplaplap

10:25 | Tags: lap | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

deel 5

Op vraag van een lezer :  een beetje meer uitleg over de uitzetting van drie NVA leden uit Wetteren :

Hier dan : met het oog op de toen lopende verkiezingen ( zie vorig artkel een paar dagen geleden ) en kartelvorming met andere partijen knoopten enkele Wetterse NVA prominenten op hun beurt gesprekken aan met een andere partij, met name het VB, op een eventueel kartel voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Ze kregen echter de wind van voren middels een dictaat van Bart De Wever.   Ze werden in eerste instantie geschorst.  Het ongeloof, maar vooral het dictatoriaal optreden van de partijtop, was groot bij die eerste NVA werkers in Wetteren.  Ook de arrondissementsvoorzitter werd toen dus geschorst. 

Wie herhaalt tot in den treute toe dat ze tegen het cordon sanitaire waren en nu nog zijn.    

Eddy

08:37 | Tags: aub | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

19-01-17

deel 5 : Bourgeois

Deel 5 : De geloofwaardigheid van een NVA-excellentie (excellentie, mja allee kom ) !

Zijne voortreffelijkheid Geert Bourgeois !

Geert Bourgeois in de kamer, 08 maart 2005 :  deze bloghouder was er bij toen de NVA met veel kom si kom ca in Halle ging betogen voor de splising van de kieskring BHV. 

Edoch :

Op 08 maart liet Geert Bougeois als Vlaams (???) minister een resolutie die ging over het feit dat de kieskring BHV gesplitst moest worden voor  de komende federale verkiezingen wegstemmen.

Niet te verwonderen want wie op 24 januari 2005 op koffieklets gaat bij Albert en Paola moet zijn trouw aan de monarchie bewijzen.

Als ik hem zo bezig zie in de media zou ik hem de absolutie geven met de grootst mogelijk hostie.

Eddy         

Vlamingen opnieuw onder druk en de Franstalige politici lachen zich andermaal krom

Vlamingen andermaal onder druk

Buik vol van Unia? Regering richt NOG een instantie op die discriminatie bestrijdt!

Je gelooft het niet. Terwijl iedereen zijn buik vol heeft van de fratsen van Unia, is de regering van oordeel dat er nood is aan nog een bijkomende instantie die discriminatie opspoort.

Minister van Justitie Koen Geens maakt inderdaad werk van een zogenaamd ‘nationaal mensenrechteninstituut’ dat discriminaties moet opsporen. Aanleiding is een ‘aanbeveling’ van de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties die van oordeel is dat zo’n nieuw anti-discriminatie-instituut nodig is. In plaats van deze aanbeveling van de mensenrechtenraad – waar ‘mensenrechtenlievende’ landen als Saoedi-Arabië en Cuba in zetelen – in de prullenmand te gooien, geeft de Belgische regering braaf uitvoering aan deze aanbeveling. Het instituut zou tegen het einde van de legislatuur worden opgericht. Ook de N-VA is enthousiast. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs liet namelijk al weten dat dit instituut “
lacunes in de mensenrechtenbescherming kan opvangen”. Ze denkt onder meer aan “discriminatie op basis van taal”.

Taaldiscriminaties

Wie ook zeer geïnteresseerd is in het nieuwe mensenrechteninstituut en de bevoegdheid voor zogenaamde ‘discriminatie op basis van taal’ is Olivier Maingain van Défi (ex-FDF). Hij stelde er op 16 november een parlementaire vraag over in de Kamer waarbij hij onder meer zei: “
U begrijpt dat ik duidelijke en voldoende engagementen verwacht, aangezien nog steeds er een juridische leemte bestaat, spijtig genoeg, sinds vele jaren, met betrekking tot toepasselijke sancties tegenover discriminaties gebaseerd op taal.” Het betreft dezelfde Maingain die op kosten van de belastingbetaler in de Vlaamse gemeente Zaventem Franstalige folders laat verspreiden waarin het beleid van deze gemeente ‘discriminerend’ wordt genoemd en dezelfde Maingain die blijft streven naar de ratificatie van het Minderhedenverdrag om zo het territorialiteitsbeginsel te ondermijnen wat het definitieve einde van het Vlaamse karakter van de Rand zou inluiden.

Kortste eind

Minister Geens antwoordde Maingain dat de oprichting van dit onafhankelijke nationale mechanisme moet gebeuren via een samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen en de gewesten en dat het aan het instituut “
zelf toekomt om zijn activiteiten en prioritaire domeinen te bepalen”. “De regering kan dus geen bijzondere thema’s in het samenwerkingsakkoord dat het mechanisme opricht invoegen, anders zou dat aan zijn onafhankelijkheid raken”, voegde hij eraan toe. 

In het Vlaams Parlement ondervroeg Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken Ben Weyts (N-VA) die als minister bevoegd is voor de bescherming van de Vlaamse rand rond Brussel. De Vlaams Belang-voorzitter vreest immers dat francofone imperialisten zoals Maingain dit nieuwe mensenrechteninstituut zouden kunnen gebruiken om maatregelen ter bescherming van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel onderuit te halen. Minister Weyts zag echter geen graten in het nieuwe instituut. Volgens hem “
zal het mensenrechteninstituut immers moeten werken binnen de contouren van onder andere de Grondwet en dus op basis van de grondwettelijke indeling in taalgebieden”. “Ik zou daar op voorhand niet zo defensief over zijn”, sprak hij Tom Van Grieken tegen. Weyts kon de Vlaams Belang-voorzitter niet overtuigen. Deze laatste verwees naar tal van maatregelen die mogelijk onder druk zouden kunnen komen te staan. “Zoals wel vaker in het geval van discriminatie, zou de Vlaming ook hier wel eens aan het kortste eind kunnen trekken”, voegde hij eraan toe. 

VB mediabericht
VB -mediabericht

 

18-01-17

elkaar aanvullende geneeswijzen

Op 15 november 1998 werd een volgend schrijven van mijn hand opgenomen als brief van de dag in een krant:

Homeopathie, hypnose, acupunctuur, natuurgeneeskunde,  kruidengeneeskunde, de allopathie en nog andere geneeswijzen staan voor mij op één lijn. De woorden gewone en alternatieve geneeskunst zijn absoluut onjuist. Het zijn elkaar-aanvullende manieren om zieke mensen te helpen. Het is dan ook mijn stelling dat iedere persoon die zich bezig houdt met het verlenen van één of andere vorm van geneeskundige hulp een misdaad begaat als hij of zij beweert dat alleen zijn of haar methode om te genezen alleszaligmakend is. Te veel van die personen lopen rond met oogkleppen: ze kunnen noch links, noch rechts kijken. En zo ontnemen ze hun patiënten de kans om te genezen door middel van een andere methode.

Eddy

 

elkaar aanvullende geneeswijzen

Op 15 november 1998 werd een volgend schrijven van mijn hand opgenomen als brief van de dag in een krant:

Homeopathie, hypnose, acupunctuur, natuurgeneeskunde,  kruidengeneeskunde, de allopathie en nog andere geneeswijzen staan voor mij op één lijn. De woorden gewone en alternatieve geneeskunst zijn absoluut onjuist. Het zijn elkaar-aanvullende manieren om zieke mensen te helpen. Het is dan ook mijn stelling dat iedere persoon die zich bezig houdt met het verlenen van één of andere vorm van geneeskundige hulp een misdaad begaat als hij of zij beweert dat alleen zijn of haar methode om te genezen alleszaligmakend is. Te veel van die personen lopen rond met oogkleppen: ze kunnen noch links, noch rechts kijken. En zo ontnemen ze hun patiënten de kans om te genezen door middel van een andere methode.

Eddy

 

Op de carrousel van de pillen

Chemische geneesmiddelen , een chemische carrousel :

De nevenwerking van het middel tegen de ene kwaal wordt steeds een hoofdwerking voor het ontstaan van de andere .

Eddy

Deel 4 : Geert Bourgeois en De Wever

Deel 4 : De geloofwaardigheid van een NVA-excellentie (excellentie, allee kom)

Zijne voortreffelijkheid Geert Bourgeois !

Geert Bourgeois op het NVA-congres te Hasselt, 01 februari 2004 : “En VLD en CD&V?  Die zijn elkaar al aan het verdringen om met de Belgische socialisten in bed te kunnen kruipen.  Zo heeft de PS het hier nog lang voor het zeggen.  Wij hebben genoeg van de dominantie van de Belgische socialisten.  De Vlamingen kunnen dan wel niet voor de PS stemmen . De Vlamingen kunnen wel tégen de PS stemmen.  Wie tegen de PS wil stemmen, stemt voor de NVA”.

Edoch:

Baas Bart De Wever in de krant DM van 27 mei 2005 :  Op de vraag of Bart De Wever  zichzelf al in een regering met de PS ziet: “ In een regering met de PS?  Waarom niet?”

Als je ze alle twee bezig ziet en hoort in de media zou men ze de absolutie geven met de grootst mogelijke hostie.  Maar ach, ze zijn de bichtstoel amper uit of ze bevriezen al hun Vlaams zijn voor een kruiperig belgicisme.

Eddy      

17-01-17

Deel 3 : Geert Bourgeois

Deel 3.  De geloofwaardigheid van een NVA-excellentie (excellentie, allee kom )

Zijne voortreffelijkheid Geert Bourgeois .

Geert Bourgeois in de Gazet van Antwerpen, 09 juni 2004 : “Er komt geen Vlaamse regering zonder splitsing B-H-V !

Edoch: hij wist pertinent goed dat hij zijn kiezers zand in de ogen strooide

Geer Borgeois in de krant De Morgen, 23 mei 2005 :  Toen hij zijn ministerportemonneeke in zijn binnenzak had verklaarde hij in DM : “ ik beklaag me dat ik dat gezegd heb.   Ik  WIST  dat dat niet realistisch was”. Verder : “ Toen ik zei dat we niet in een Vlaamse regering zouden stappen voor de splitsing een feit was, wist ik heel goed dat dat niet haalbaar was. Maar de achterban verwachtte zo’n uitspraak”!

Leugens verkopen, kiezersbedrog ...  maar zo wordt men dan minister-president !    O ja, Theo Francken heeft zo zijn stiel geleerd.  Hij zat immers jaren op de schoot ( excuseer, het kabinet)  van Bourgeois.

Als ik hem nu bezig hoor en zie in de media zou ik hem de absolutie met de grootst mogelijke hostie geven.     

Eddy

16-01-17

preventie - scans e.a.

Naar aanleiding van het mediabericht over 15 preoperatieve testen van het KCE (= het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg)  welke onderzoeken het best wel en welke niet routinematig moeten worden uitgevoerd worden, het volgende :

Het wordt nu dus duidelijk dat vanuit een medisch-commerciële invalshoek onnodige of overbodige medische interventies te doen bij de patiënt aanleiding kunnen geven tot zowel psychische als lichamelijke gevolgen.

Een medisch-commerciële invalshoek leidt tot medicalisering.  Het blijft dus van groot belang om medische screenings niet open te stellen voor commerciële activiteiten die inspelen op het kweken of vermeerderen van angstgevoelens bij de hulpzoekenden.  Het bekende “voor alle zekerheid mevrouw/meneer gaan we nog een scan maken “ moet er uit.  Deze uitspraak zorgt niet voor gerustheid maar is een mogelijke springplank naar vervolgonderzoeken en bijgevolg naar een stijging van de zorgkosten. Voor de farmaceutische industrie en de ziekenhuizen zijn ze lucratief maar of de patiënt er beter van wordt ???         

Overdiagnose is een realiteit !  Er bestaat zoiets als “preventieparadox”: een goed menende hulpverstrekker probeert ellende te voorkomen , maar veroorzaakt daarbij zelf ellende. 

Een mogelijke bijwerking van zo’n vervolgonderzoek is als men bij het oordelen van zo’n bijkomende scan of screening op een afwijking stuit die nooit tot problemen zou leiden men vanuit medisch oogpunt toch geneigd is om in te grijpen.  De participatie van de hulpzoekende tracht men dan te smoren in het potentiël negatieve of mogelijk schadelijke gevolg  van een niet-medisch ingrijpen. 

Het benaderen van hulpzoekenden mag niet bestaan vanuit louter winstbejag.

Eddy

ZIJNE HEILIGHEID GEERT BOURGEOIS / DEEL 2

Deel 2 . De geloofwaardigheid van een NVA-excellentie (excellentie, allee kom );

Zijne voortreffelijkheid Geert Bourgeois .

Geert Bourgeois in De Standaard, 24 januari 2004 : “De NVA wil iet meewerken aan een socialistische, belgicistische alliantie.  Onder geen beding zullen wij een Vlaamse meerderheid met de socialisten depanneren” . 

Edoch :

Na de verkiezingen van 13 juni 2004 stapte Bourgeois in een Vlaamse regering.  Het is een regering waar ook ... Spa/Spirit in zetelen.

Als ik hem nu bezig hoor of zie in de media zou ik hem de absolutie geven met de grootste hostie die er bestaat.

Eddy

 

15-01-17

Zijne heiligheid Geert Bourgeois

De geloofwaardigheid van een NVA-excellentie (excellentie, allee kom ) :

Zijne voortreffelijkheid Geert Bourgeois !

De Standaard, 06 februari 2004, Geert Bourgeois over kartelonderhandelingen met CD&V :  “Een kartel met CD&V wijzen we af.  Onze partij heeft daarover en standpunt ingenomen en daar blijven we bij.”

Het Laatste Nieuws, 12 februari 2004, Geert Bourgeois nog duidelijker : “ Onze partij heeft op 01 september beslist om de komende verkiezingen niet in ze te gaan met CD&V. Dat was een definitieve beslissing”.

Edoch !

Amper twee dagen later :  op 14 februari 2004 maken Geertje, de sprookjesverteller, en Yves Leterme hun “Valentijnsakkoord” wereldkondig. Op 13 juni van dat jaar zullen CD&V en NVA een kartel vormen.

Nasleep van dat akkoord :  Er wordt druk uitgeoefend op lokale NVA-afdelingen om een kartel te vormen met CD&V.  Wie niet wil wordt uit de partij geworpen.  Dat is wat dhr Guy Clinckaert, Robert Tondeleir en Luc Eeckhout uit Wetteren mochten ondervinden ... omdat ze gesprekken hadden durven aanknopen met een andere partij dan de CD&V .

Als ik hem nu bezig hoor en zie in de media zou ik Geert Bourgeois de absolutie geven met een grote hostie !

Eddy

      

Bericht voor Rik Torfs en Anne De Paepe

Madammeke De Paepe en meneerke Torfs :  aan onderstaande dame zou je een eredoctoraat moeten geven.  Maar daarvoor zijn beide te blasé !

 

Erika Steinbach uit de CDU gestapt

screenshot_2

(Vertaling: E.J. Bron)

De bekende politica van de CDU, Erika Steinbach (73, op de foto met Angela Merkel in betere tijden), is uit de CDU gestapt. De langjarige afgevaardigde in de Duitse Bondsdag won zeven keer een rechtstreeks mandaat in Frankfurt am Main en behoorde tot nu toe tot het bestuur van de CDU/CSU-fractie in het Duitse parlement. Steinbach diende de CDU 42 jaar lang. Nu trok ze de consequenties uit de uiterst problematische koers, die al jaren geleden door de partijvoorzitter Angela Merkel werd ingeslagen en nu uitmondde in regelrechte anarchie.

pi-news

Lees verder

14-01-17

Smerig ontslag

Linkse actiegroepen belasteren christenen in Trumps regering als ‘fanatici’, ‘racisten’ en ‘wetenschaps ontkenners’

Zo typerend voor ‘links’, ook aan de andere kant van de oceaan: als ze hun zin niet krijgen, gaan ze rellen schoppen, vernielingen aanrichten en hun tegenstanders bedreigen.

Voor degenen die nog twijfelden aan het kwaadaardige en wraakzuchtige karakter van de scheidende Amerikaanse president Barack Hussein Obama: gisteren ontsloeg hij generaal-majoor Errol Schwarts, het hoofd van de Nationale Garde die op 20 januari de beveiliging van de inauguratie van Donald Trump moet verzorgen. Schwarts’ ontslag gaat op 20 januari om 12.01 uur in, precies wanneer Trump wordt ingezworen. Daarmee komt de Nationale Garde op het ‘moment suprême’ zonder leiding te staan, en geeft Obama doelbewust ruimte aan de door het ‘linkse’ haatkamp aangekondigde grootste en gewelddadigste rellen die Amerika ooit meegemaakt heeft (2).

 

Lees meer...  

e media: ach ja

De media-berichtgeving in het algemeen en hun geloofwaardigheid wordt een contradictie van steeds grotere omvang.

Eddy