31-12-16

Slechte verliezer Obama bewijst zijn ware aard

 

Obama gooit in zijn laatste dagen definitief alle maskers af en toont zijn ware agressieve en paranoïde gezicht – Putin vernedert Obama door kinderachtige uitwijzing Russische diplomaten niet te vergelden

 

Met weer een even beschaafde als ingetogen meesterzet werd Obama door Putin op zijn plek gezet. En nu maar hopen dat de slechte verliezer in het Witte Huis niet over de rug van de hele wereld wraak neemt voordat hij op 20 januari moet plaatsmaken voor Trump.

Critici die al jaren zeggen dat er een wraakzuchtige, paranoïde en achterbakse agressieveling in het Witte Huis zit lijken dubbel en dwars gelijk te krijgen nu de scheidende  president Barack Obama 35 Russische diplomaten heeft uitgewezen en twee Russische gebouwen in de VS heeft laten sluiten, zogenaamd als vergelding voor de nog altijd totaal onbewezen Russische hackaanvallen op de Amerikaanse verkiezingen. Sommigen zijn bang dat Obama zijn provocerende ‘verschroeide aarde’ tactieken wel heel erg letterlijk zal nemen, en zal proberen om nog vóór Donald Trumps inauguratie op 20 januari een (kern)oorlog tegen Rusland te ontketenen – alsof hij de wereld niet nu al in ongekende chaos heeft achtergelaten.

 

Lees meer...   

30-12-16

erkenning asielzoekers: Francken breekt record

België erkent recordaantal vluchtelingen

Terwijl staatssecretaris Francken zich dagelijks op de borst klopt met mediatieke symbooldossiers, erkent hij aan de lopende band asielzoekers. Nooit eerder kregen zoveel asielzoekers papieren.

In de eerste elf maanden van dit jaar is in ons land een recordaantal van 14.241 asielzoekers erkend als vluchteling. Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Met december erbij, zal dat cijfer los boven de 15.000 klimmen.
 

En zelfs dat cijfer is nog maar het topje van de ijsberg aangezien erkende vluchtelingen ook recht hebben op gezinshereniging. Het werkelijke aantal zal met andere woorden nog aangroeien tot een veelvoud. Dat erkende vluchtelingen recht hebben op uitkering, leefloon en alle andere sociale zekerheidsfaciliteiten, geeft aan dat de enorme asielkostprijs de komende jaren verder zal pieken.
 

Stoere woorden, laks beleid

Naast het aantal erkenningen vallen ook de tegenvallende terugkeercijfers van Francken op. In tegenstelling tot het beeld dat Francken wil ophangen van stoere asielexcellentie, stuurde hij minder illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers terug naar het land van herkomst dan zijn voorganger Maggie De Block. Hoewel de immigratiestroom tijdens haar termijn veel minder acuut was, stuurde zij er 11.389 terug. Een cijfer dat Francken vandaag niet haalt.
 

Wetende dat het aantal illegalen momenteel zo’n 200.000 mensen omvat (schatting Binnenlandse Zaken), gecombineerd met een laks terugkeerbeleid zou - net als in het verleden - wel eens de voorbode kunnen zijn van een nieuwe collectieve regularisatie. Of hoe de stoere woorden van Francken omgekeerd evenredig zijn met zijn daden.
 

bron:  VB -berichtgeving

Trump

Donald Trump en de Terugkeer van het Anti-Amerikanisme van Europa

door Soeren Kern  •  29 December 2016

 • De kritiek van Europa richting Trump gaat veel verder dan een simpele ontevredenheid over de man die de volgende president gaat worden. De afkeur laat een diepgewortelde minachting zien naar de Verenigde Staten en voor de Amerikaanse kiezers, die de op een democratische wijze een kandidaat hebben verkozen, die toegewijd is aan het heropbouwen van de Amerikaanse economie en militaire kracht.
 • De voornaamste reden van de wereldwijde wanorde is het gebrek van Amerikaans leiderschap thuis en in het buitenland. Een aantal waardeloze keuzes van Obama om de Amerikaanse militaire invloeden in het buitenland terug te dringen hebben gezorgd voor geopolitieke machtsvacuüms, die worden opgevuld door landen en ideologieën die van oorsprong een vijandige houding hebben tegen Westerse normen en waarden.
 • De afgelopen zeven decennia heeft de V.S. jaarlijks honderdmiljoenen dollars uitgegeven aan de veiligheid van Duitsland, ondanks dat Duitsland standvastig weigert om een NATO-verdrag na te leven, waarin staat dat ze 2% van het BBP moeten spenderen aan defensie-uitgaven. Duitsers zijn nu beledigd dat Trump hen vraagt om hun gedeelte te betalen voor hun eigen veiligheid.
 • Hoewel President Obama's fouten omtrent het buitenlands beleid Europa veel onveiliger hebben gemaakt dan acht jaar geleden, ziet de Europese elite Obama's fouten door de vingers omdat hij een 'globalist' is die het lijkt aan te moedigen om de V.S. te hervormen naar het Europese denkbeeld. Trump daarentegen, is een nationalist die de V.S. wil heropbouwen naar het Amerikaanse denkbeeld.
 • Het Europees anti-amerikanisme zal zeker escaleren de komende jaren. Niet wegens Trump of zijn beleid, maar omdat 'globalisten' schijnbaar wanhopig zijn voor het redden van de gefaalde Europese Unie – een ondoorzichtige, ontoerekenbare, antidemocratische, soevereiniteit afnemende alternatief voor de natiestaat.

In Duitsland publiceerde het Hamburgse nieuwsblad Der Spiegel, een van de grootste bekendmakende publicisten in Europa, een cover na Donald Trumps overwinning, met een afbeelding van een groot meteoriet, in de vorm van het hoofd van Trump, die op de aarde afstort. De titel luidt: "Het Einde van de Wereld (Zoals Wij die Kennen)."

Europees anti-Amerikanisme – dat gedaald was tijdens de presidentschap van Barack Obama, die de Verenigde Staten een globalistische kant opstuurde in plaats van een nationalistische – is terug met wraakzucht.

De hoofden van de media in Europa hebben Donald Trumps overwinning ontvangen met een minachting die sinds de overwinning van George W. Bush, toen het anti-Amerikanisme in Europa op zijn hoogtepunt was, niet meer is voorgekomen.

Sinds de Amerikaanse verkiezingen op 9 november hebben Europese televisiezenders, radiozenders en geprinte media een enorme stroom aan negatieve verhalen, artikelen en commentaar geproduceerd, welke vol zitten met woede wegens de uitkomst van de verkiezingen.

Lees verder

 

Gatestone Institute

14 East 60 St., Suite 1001, New York, NY 10022

Trump

Donald Trump en de Terugkeer van het Anti-Amerikanisme van Europa

door Soeren Kern  •  29 December 2016

 • De kritiek van Europa richting Trump gaat veel verder dan een simpele ontevredenheid over de man die de volgende president gaat worden. De afkeur laat een diepgewortelde minachting zien naar de Verenigde Staten en voor de Amerikaanse kiezers, die de op een democratische wijze een kandidaat hebben verkozen, die toegewijd is aan het heropbouwen van de Amerikaanse economie en militaire kracht.
 • De voornaamste reden van de wereldwijde wanorde is het gebrek van Amerikaans leiderschap thuis en in het buitenland. Een aantal waardeloze keuzes van Obama om de Amerikaanse militaire invloeden in het buitenland terug te dringen hebben gezorgd voor geopolitieke machtsvacuüms, die worden opgevuld door landen en ideologieën die van oorsprong een vijandige houding hebben tegen Westerse normen en waarden.
 • De afgelopen zeven decennia heeft de V.S. jaarlijks honderdmiljoenen dollars uitgegeven aan de veiligheid van Duitsland, ondanks dat Duitsland standvastig weigert om een NATO-verdrag na te leven, waarin staat dat ze 2% van het BBP moeten spenderen aan defensie-uitgaven. Duitsers zijn nu beledigd dat Trump hen vraagt om hun gedeelte te betalen voor hun eigen veiligheid.
 • Hoewel President Obama's fouten omtrent het buitenlands beleid Europa veel onveiliger hebben gemaakt dan acht jaar geleden, ziet de Europese elite Obama's fouten door de vingers omdat hij een 'globalist' is die het lijkt aan te moedigen om de V.S. te hervormen naar het Europese denkbeeld. Trump daarentegen, is een nationalist die de V.S. wil heropbouwen naar het Amerikaanse denkbeeld.
 • Het Europees anti-amerikanisme zal zeker escaleren de komende jaren. Niet wegens Trump of zijn beleid, maar omdat 'globalisten' schijnbaar wanhopig zijn voor het redden van de gefaalde Europese Unie – een ondoorzichtige, ontoerekenbare, antidemocratische, soevereiniteit afnemende alternatief voor de natiestaat.

In Duitsland publiceerde het Hamburgse nieuwsblad Der Spiegel, een van de grootste bekendmakende publicisten in Europa, een cover na Donald Trumps overwinning, met een afbeelding van een groot meteoriet, in de vorm van het hoofd van Trump, die op de aarde afstort. De titel luidt: "Het Einde van de Wereld (Zoals Wij die Kennen)."

Europees anti-Amerikanisme – dat gedaald was tijdens de presidentschap van Barack Obama, die de Verenigde Staten een globalistische kant opstuurde in plaats van een nationalistische – is terug met wraakzucht.

De hoofden van de media in Europa hebben Donald Trumps overwinning ontvangen met een minachting die sinds de overwinning van George W. Bush, toen het anti-Amerikanisme in Europa op zijn hoogtepunt was, niet meer is voorgekomen.

Sinds de Amerikaanse verkiezingen op 9 november hebben Europese televisiezenders, radiozenders en geprinte media een enorme stroom aan negatieve verhalen, artikelen en commentaar geproduceerd, welke vol zitten met woede wegens de uitkomst van de verkiezingen.

Lees verder

 

Gatestone Institute

14 East 60 St., Suite 1001, New York, NY 10022

bron:De Tijd Vandaag [noreply@mail.mediafin.be]

Raad van State schiet met scherp op meerwaardebelasting

 
 
 

De Raad van State is kritisch voor het voorstel voor de invoering van een meerwaardebelasting dat Groen-Kamerlid Kristof Calvo heeft ingediend in het parlement.   

29-12-16

zeer zeer juist

foto van Emmerdeuse à temps complet.
 
 

08:09 | Tags: mja | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

Overleden

Eén dag na haar dochter Carrie Fisher is actrice Debbiie Reynolds (84) overleden.

28-12-16

discri

Niet de allochtoon, maar de Vlaming wordt gediscrimineerd door de Vlaamse regering. Toch minstens bij aanwervingen voor een job bij de Vlaamse overheid.

Het door de Vlaamse regering goedgekeurde Vlaams personeelsstatuut bepaalt in artikel 1.5, §3 voor wat betreft de aanwervingen immers: “De Vlaamse Regering bepaalt op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken voor de door haar vastgelegde doelgroepen globale streefcijfers die door de functionele minister omgezet worden in streefcijfers per beleidsdomein. Zolang de door de Vlaamse Regering bepaalde doelgroepgebonden streefcijfers niet gehaald worden, wordt bij gelijkwaardigheid voorrang gegeven aan de kandidaat uit de ondervertegenwoordigde groep.

Doelgroep

Het komt er in de praktijk op neer dat wanneer een autochtone Vlaming en een allochtoon gelijk scoren bij sollicitatieproeven van de Vlaamse overheid en er bij aanwerving tussen beiden gekozen moet worden, de allochtoon wél en de autochtone Vlaming níet wordt aangeworven. De allochtonen worden immers beschouwd als een ‘doelgroep’ in de zin van het personeelsstatuut, net als personen met een handicap. Voor het Vlaams Belang is dit duidelijk discriminerend. De federale en deelstaatregeringen pompen gigantische budgetten in Unia (7,8 miljoen euro voor 2015), zogenaamd om ‘discriminatie’ te bestrijden. Nu blijkt dat de Vlaamse regering doodleuk zelf discrimineert, met autochtone Vlamingen als slachtoffer.

Chris Janssens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, wilde van Liesbeth Homans – bevoegd voor het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid – wel eens weten waarom ze een dergelijk beleid voert en ook hoeveel Vlamingen er op deze manier al een job door de neus geboord zagen ten voordele van een allochtone kandidaat. Hij diende hierover dan ook een parlementaire vraag in. Liesbeth Homans kon (of wilde?) de cijfers echter niet meedelen, want – zo antwoordde ze – “de monitoring is nog niet operationeel”. 

Wereldvreemd

Volgens Liesbeth Homans zou het voorrang geven aan allochtonen bij gelijke scores bij aanwervingsproeven géén discriminatie zijn want – zo argumenteert de minister – “aangezien het hier gaat over gelijkwaardige kandidaten op een gedeelde eerste plaats in de eindselectie, is er geen sprake van discriminatie, in welke vorm ook”. Ter verantwoording beroept ze zich op arresten van het Europees Hof van Justitie die stelden dat een dergelijke praktijk geoorloofd is. Het is tekenend dat Homans een beroep moet doen op arresten van wereldvreemde Europese rechters om haar personeelsbeleid te verdedigen. Overigens betekent de toelating van dergelijke praktijken door het Hof van Justitie uiteraard nog niet dat de regering ze daadwerkelijk ook in de praktijk moet brengen.

Chris Janssens is het allerminst eens met minister Homans dat er in dit geval geen sprake is van discriminatie en argumenteerde dat het “volledig te verdedigen is dat bij gelijke score op aanwervingstesten voorrang wordt gegeven aan personen met een handicap, maar dat het niet aanvaardbaar is dat in hetzelfde geval voorrang wordt gegeven aan personen met een migratieachtergrond die geen enkel objectief concurrentieel nadeel hebben”. Misschien is dit voor Liesbeth Homans en de rest van het politiekcorrecte establishment niet het geval, maar voor het Vlaams Belang is het aanwervingsbeleid van de regering wél ondubbelzinnig discriminerend tegenover autochtone Vlamingen.


 bron:  VB-berichtgeving

KUL rn UNIV Gent : wanneer krijgt deze maniak ook een eredoctoraat van jullie ?


Junckers pleidooi komt erop neer dat het accepteren van terreur tot de traditionele waarden van Europa behoort.

De van iedere vorm van realiteitsbesef gespeende Europese Commissie president Jean-Claude Juncker zei afgelopen zaterdag dat grenzen van Europa ondanks alle terreuraanslagen open moeten blijven. ‘Terreur pakt ons alleen als we dat toestaan.’ Hebben we soms iets gemist, meneer Juncker? Zijn het niet juist uw open grenzen waardoor tal van terroristen ongestoord onze landen konden binnenstromen, wat al grote aantallen Europese burgers met hun leven moesten bekopen?

 

Lees meer...   (45 reacties)

27-12-16

bron: Agentschap Binnenlands Bestuur [binnenland=vlaanderen.be@mail210.suw12.mcsv.net]

NIEUWSBRIEF 2016/28 - 26 december 2016

 

Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verdeling derde schijf van 2,554 miljoen euro

Op 13 mei 2016 stelde de Vlaamse Regering 20 miljoen euro ter beschikking voor ondersteuning aan de gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. Deze middelen werden in twee schijven van 10 miljoen euro toegekend bij ministerieel besluit van 13 juli 2016 en 24 november 2016.

Op 23 december 2016 heeft de Vlaamse Regering beslist het bedrag van 20 miljoen euro op te trekken naar 22,554 miljoen euro.  De verdeling van deze extra derde schijf van 2,554 miljoen euro zal gebeuren volgens dezelfde modaliteiten als de tweede schijf.

Meer informatie

26-12-16

Onze mediafiguur

De gewillige bliksemafleider van de NVA  (hij kikt er zelfs op) :  Theo Francken.

Geholpen door de mainstream-media mag hij zand in de ogen van de mensen blijven strooien.

Elke dag opnieuw in het nieuws.  In praatprogramma’s, in de kranten en deze avond zelfs in een nieuws spelprogramma op één.  Vooral de krant Het Laatste Nieuws blinkt uit in het promoten van den Theo :  zo konden we gisteren een foto van den Theo bewonderen (?) in zwembroek.  O ja, de foto dateerde van een jaar geleden.  Dus als er een dag geen nieuws is van den Theo, halen ze een verbleekte foto boven ... mja. 

Ook zijn weigering tot het verlenen van een visum is bijna dagelijkse voer voor de media.  Edoch,  zou het kunnen dat hij een nummertje opvoert?  Het blijkt immers dat er dit jaar onder zijn beleid een recordaantal humanitaire visa werden afgeleverd.  Liefst maar een kwart meer dan vorig jaar.

Bliksemafleider :  inderdaad en het zal ook niet de laatste maal zijn.  Zijn doen en laten moeten immers dienen om de komende verhogingen van de factuurs voor energie, water en nu ook nog de hogere huurgelden  te verdoezelen.

Meer is dat niet. 

Eddy

de mede-schuldigen

Justitie en politiek: de ware daders van Berlijn

screenshot_22

 

25-12-16

cassa

Schrijf een reactie...
 
 
 
 
 
 
 
foto van Rudi Kennes.


 

Politieke benoemingen erger dan tijdens de Di Rupo periode

Beste NVA-kiezer :  tijd om eindelijk wakker te worden en de waarheid in te zien !

Het was , is en blijft een constante in het NVA-beleid.  De NVA lijdt aan selectief geheugenverlies. 

  Het geduw, het getrek en ellebogenwerk voor politieke benoemingen loopt de  spuigaten uit bij de NVA !

Tijdens het regelmatig foert zeggen tegen de gewone werkende man blijft de NVA opteren voor wat ze noemen “mensen met inhoud”.  Zowel lokaal, Vlaams als Federaal geven ze de voorkeur aan zogenaamde hogergeplaatsten.  Mensen met één of meerdere diplomaatjes.  Normen of waarden moeten deze personen niet hebben.

Want wat zijn de waarden en normen van een Marc Descheemaecker ?  Als grote baas van de NMBS bestond hij er in om als enig vernoemenswaardig wapenfeit zichzelf een riante weddeverhoging toe te kennen met als toet op zijn taart een vertrekpremie van 1.300.000 euro.  In 2013 bedroeg zijn salaris  563.703 euro.  In 2OO9 bedroeg dat nog  473.556 euro.

Nu bezorgt de NVA deze "inhoudsloze"een postje in het bestuur van de  ... NMBS.  Dat is andermaal een NVA-politieke-inmenging-bij een topbenoeming. 

Ik ken geen enkel bedrijf die een gebuisde of naar buiten gezwierde werknemer terug in dienst neemt.   

Het cynisme van de NVA kent geen grenzen.

Beste NVA-kiezer, wat stond er in het verkiezingsprogramma van de NVA in 2014:  wij zullen komaf maken met de koehandel rond de politieke benoemingen aangezien gestuurde benoemingen vriendjespolitiek doen vermoeden !

Waar blijft de be(ver)loning van de mensen die mede aan de wieg stonden van de NVA maar moesten wijken voor de mensen met zogenaamde “inhoud”?  Zelfs tijdens de gemeentelijke verkiezingen mochten we kennis maken met dat NVA-logo. Wij hebben twee soorten mensen in onze partij: de werkers en die met “inhoud”. De werkers worden bedankt bij een hapje en een drankje en dan ze mogen beschikken. De later bij de partij gekomen maar mensen met “inhoud” krijgen de postjes.

Hoe ook, aan iedereen een gelukkig maar vooral gezond 2017 gewenst.  Met gezond verstand.

Eddy

overvallen, aangerand enz

Een surveillance video die in de afgelopen week opnieuw is verspreid in de sociale media laat zien hoe de 20-jarige Sabina op het centraal station Westbahnhof in Wenen, Oostenrijk, wordt aangevallen, aangerand, geslagen en beroofd – Ik voelde me zo hulpeloos, zegt ze. Het incident vond plaats in mei van dit jaar, toen Sabina wachtte op haar trein om negen uur ’s avonds. Vorige week ontdekte de befaamde Britse Express een film van een bewakingscamera die de gebeurtenis had [..
 
Bron : https://fenixx.org/2016/12/23/sabina-wordt-overvallen-aangerand-mishandeld-en-beroofd-politie-adviseert-verf-je-haar-donker-en-kleed-je-zedig/

08:38 | Tags: mja | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

medeleven voor zijn familie en vrienden

20161222_poolseheld_berlijn

08:12 | Tags: zo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

24-12-16

Eredoctoraat voor Merkel

Open grenzen geïllustreerd . . .

screenshot_91

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

eredoctoraat Merkel :

Verplichte lektuur :  deze week o.a. in het Pallieterke

Hier enkele alinea uit het artikel met als titel : De academici wijzen hun volk terecht !

Het onwetende en immorele volk

Het eredoctoraat is eigenlijk een officiële stellingname van de universitaire wereld tegen de recente electorale volksopstanden ter rechterzijde:  Trump, Brexit, Wilders, AFD,  Le Pen, de maar nips afgewende FPÖ-president in Oostenrijk.

Met een eredoctoraat voor Merkel, wiens onbesuisde uitspraken de vluchtelingencatastrofe mee gecreëerd hebben, willen onze academische leiders duidelijk maken dat zij de wensen van het gewone volk niet delen.  Meer zelfs , ze beschouwen de keuzes van het electoraal immoreel.  Een afwijzing van “menselijkheid en generositeit”, zowaar.  Maar er is meer aande hand.

Dissonante klanken

De universiteiten hebben het wantrouwen aan zichzelf te danken.  Reeds lang hebben ze het streven naar kennis ondergeschikt gemaakt aan de ideologische consensus der intellectuelen en dictaten van de politiek correctheid .

Meer lezen in het Pallieterke.  Gewoon doen!

Reactie van de bloghouder :  met de toekenning van dit niet-humane eredoctoraat aan Merkel laat rector Torfs zijn ware gelaat zien.  Enerzijds de onnozele clown uithangen in tv-spelletjes en anderzijds het volk in het gelaat spuwen.

Eddy

  

23-12-16

NVA , partij van de rijken en de mensen met inhoud. En inhoud heeft de gewone mens niet ... dus

Zal Descheemaecker de premie van 1 miljoen terugbetalen?

https://i0.wp.com/pbs.twimg.com/media/C0Sra7HXUAA31W2.jpg?resize=437%2C437&ssl=1

NVA weigering

Peumans weigert debat over eredoctoraat Merkel

Chris Janssens: "Parlementsvoorzitter Peumans valt uit zijn rol door partijgenoot Bourgeois uit de wind te zetten."

Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans Chris Janssens verbiedt om Vlaams minister-president Geert Bourgeois vandaag te bevragen over diens aanwezigheid op de uitreiking van een eredoctoraat aan Angela Merkel.

Op 12 januari reiken rectoren Rik Torfs (KU Leuven) en Anne De Paepe (UGent) een gezamenlijk eredoctoraat uit aan de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Zij ontvangt het eredoctoraat volgens de universiteiten “vanwege haar diplomatieke en politieke inspanningen om de politieke sterkte van Europa uit te bouwen en de waarden te verdedigen die ons continent toelaten om in verscheidenheid toch eenheid te vinden”.  De Vlaamse minister-president zal deze uitreiking bijwonen.

Chris Janssens wilde van Geert Bourgeois weten welke boodschap hij ter gelegenheid van deze uitreiking zou overmaken aan Merkel. Merkel is door haar ‘welkomstbeleid’ immers de hoofdverantwoordelijke voor de massale immigratiegolf die Europa de afgelopen twee jaar overspoelde. Merkel verloochende bovendien onze Europese waarden door het Duitse openbaar ministerie toe te staan de Duitse komiek Jan Böhmermann te vervolgen – op uitdrukkelijk verzoek van Erdogan – wegens belediging van de Turkse despoot.

Vlaams Parlementsvoorzitter Peumans weigert echter om Chris Janssens deze vraag te laten stellen. Volgens Peumans zou de vraag immers “geen actualiteitswaarde” hebben. Chris Janssens vindt deze beslissing onaanvaardbaar: “Het is toch al te gek dat een dergelijke vraag onontvankelijk wordt verklaard wegens ‘geen actualiteitswaarde’ net op het moment dat Europa door de aanslag in Berlijn opnieuw geconfronteerd wordt met de nefaste gevolgen van Merkels ‘wir schaffen das’.”

Voor de Vlaams Belang-fractievoorzitter is het duidelijk dat Jan Peumans met zijn optreden in de eerste plaats zijn partijgenoot Geert Bourgeois uit de wind wil zetten. Chris Janssens: “Peumans valt uit zijn rol als voorzitter. Op sociale media lieten ook sommige N-VA-parlementsleden al hun ongenoegen blijken over de uitreiking van het eredoctoraat, maar wanneer de minister-president handjes gaat schudden met Merkel, mogen daar geen kritische vragen over gesteld worden.

22-12-16

kassa kassa voor Verhofstadt

Te veel werk! Onkosten Europarlementsleden worden niet gecontroleerd

screenshot_57

Europarlementsleden moeten de kosten die ze maken met EU-belastinggeld niet rechtvaardigen met ontvangstbewijzen of facturen. Op de vraag waarom dat zo is, antwoordt Marjory van den Broeke, een woordvoerder van het parlement, in de Deense krant Berlingske als volgt:

“Het Parlement zou nog meer personeel in dienst moeten nemen indien we alle ontvangstbewijzen van de 751 Europarlementsleden zouden moet verwerken en controleren. Dat zou de kosten de hoogte injagen eerder dan ze te reduceren.”

Lees verder>>>
(h/t “Miesje”)
express-be

misprijzen vooe de gewone man/vrouw in de straat stijgt met de dag

 

 

2. TEKOSECHO I

 

 

De weldenkende wereld en de democratie

 

 • Niets is zo verraderlijk als “de zuivere wil van het volk” (Karel Verhoeven in DS 12/11/2016).
   
 • We mogen het debat en het beleid niet afstemmen op de emoties van de zwijgende meerderheid (Joël De Ceulaer in DM van 19/11 2016).
   
 • Wat de media vooral niet moeten doen, is het publiek nauwer betrekken bij de keuze van de opiniemakers die ze aan het woord willen laten (Peter Vandermeersch DS 19/11/2916).
   
 • Wie “gewone mensen” verheft tot norm van democratische deugdzaamheid dreigt snel in vaagheid te verzanden (Marc Reynebeau in DS van 19/11).
   
 • Het lijkt bizar dat het volk zich kan uitspreken tegen een beslissing die het parlement heeft goedgekeurd (Ruben Mooiman in DS van 5/12/2016).

Deze vijf citaten uit hoofdartikels en opiniestukken die de jongste twee maanden verschenen zijn in twee Vlaamse dagbladen die voor zichzelf de titel van kwaliteitskrant opeisen, zeggen veel over de minachting die op dit ogenblik bij een aantal nieuwsredacties gekoesterd wordt voor de opinie van de gewone burger. Niet bij hen alleen trouwens, die arrogante houding t.o.v. de mening van de gewone man of vrouw van de straat is ook terug te vinden bij een behoorlijk aantal mensen uit de culturele of de academische wereld (de recente beslissing van de universiteiten van Gent en Leuven om samen een doctoraat honoris causa aan Angela Merkel toe te kennen, spreekt boekdelen op dat vlak). Toch merkwaardig dat deze kringen die zich zo lang voorgedaan hebben als de behoeders van de democratie en van de vrije mening, plots totaal zonder complexen en in het openbaar gaan belijden dat ze hun laarzen vegen aan die principes die hen vroeger zo nauw aan het hart lagen. Het staat buiten kijf dat dit voornamelijk te wijten is aan het sterk veranderend patroon van de verkiezingsresultaten in de westerse wereld. De universiteiten, de media en de kunstenscene waren decennia lang de trouwe lakeien van de heersende ideologie of beter gezegd bepaalden knus en gezellig onder mekaar wat de inhoud van die heersende ideologie moest inhouden. Ze hielden daarmee de politiek in een stevige houdgreep. Er waren immers maar weinig politici die de lef en de moed hadden om de banvloeken van die tot voor kort zo belangrijke opiniemakers te trotseren. Omdat ze over een soort monopolie op de communicatie beschikten (afwijkende standpunten kwamen in de pers niet aan bod) en daardoor alleen maar naar zich zelf luisterden, merkten ze echter niet dat de afstand tussen de door hen verspreide ideeën en wat door de gewone mens gedacht en gewenst werd, steeds maar groter werd. Het balorig kiesgedrag dat de laatste tijd zowel in Noord-Amerika als in heel wat Europese landen kan waargenomen worden.  Heeft ze echter plots met de neus op de feiten gedrukt. De dogma’s van hun politiek correcte kerk worden niet meer zo maar aanvaard. Ze zijn een groot deel van hun macht kwijt en krijgen regelmatig lik op stuk. Zelfs op zaken die op het eerste zicht niet belangrijk zijn (de “wereldvreemde rechters”, Zwarte Piet, het weghalen van een kerststalletje uit het een gemeentehuis…).

 

De democratie afschaffen

 

Het is nogal wiedes dat die milieus die zich zo lang als ongenaakbaar boven alles verheven hebben beschouwd, zeer zenuwachtig op deze voor hen nieuwe situatie reageren. In die mate dat ze er zelfs niet voor terugdeinzen de democratie naar de verdoemenis te wensen en de communicatie tussen burgers te willen controleren (er wordt in die kringen regelmatig gepleit voor censuur op facebook en/of op internet). Ze zijn bovendien nog steeds gespecialiseerd in de manipulatie van het nieuws. Wat dit laatste betreft, schreef Kaaiman het volgende in De Tijd van 25 november: “Afgaande op de subjectieve duidingbrengers in onze media, helaas talrijker dan objectieve feitenbrengers, is er de voorbije acht jaar in Amerika wel meer gebeurd wat wij niet wisten. Zo schijnen zelden meer onschuldige zwarten door de politie te zijn doodgeschoten dan onder Obama. Die Mexicaanse muur van Trump, nooit geloofd dat hij er zou komen? Hij staat er al! Voor negentig procent af. Jazeker, hier en daar moet nog wat opgevoegd worden, maar voor de rest kan er geen sombrero over, onder of door. Eerste steen plechtig gelegd door Obama.

De handelsverdragen waar Karel zo hard op gezwoegd heeft, wie heeft die tegengehouden? Obama.

Wie wou het klimaatakkoord niet tekenen en heeft uiteindelijk een ruime nooduitgang geëist? Obama.

Wie erkende het Internationaal Strafhof niet? Obama.

Wie heeft Guantánamo opengehouden? Obama.

Wie heeft Obamacare gesaboteerd? Obama.

Wie tolereerde in meer dan twintig staten een abortusverbod? Obama.

Het was jandorie Donald Trump die al de dag na zijn verkiezing wanhopige vrouwen een gouden tip gaf: neem de trein en laat het doen in een staat waar het wel mag. Obama ooit zo een raad horen geven? Hoeveel zwarten zaten er in zijn regering? Hoeveel vrouwen? Dat kunnen zelfs de mannen van de zagerij op de vingers van hun ene hand tellen.

Dat alles is in twee weken tijd tussen neus en lippen door verkondigd door Amerikakenners, die net deden alsof ze ons dat de maanden en jaren voordien ook hadden verteld. Het toont eens te meer aan hoe gigantisch de manipulatie van het nieuws is, vooral door wat zichzelf graag ‘kwaliteitspers’ noemt. Het zit in keuze en volgorde van de onderwerpen, in de ruimte die het ene krijgt en het andere niet, in de toon en op televisie zelfs in de mimiek, in wie ze interviewen, in wie partijdige duiding mag verstrekken, in wat verzwegen wordt, het zit in alles.

En bij elke toets aan de feiten bij verkiezingen of referenda blijkt dat ze de essentie gemist hebben. Dan worden de opiniepeilers even met de vinger gewezen, wordt gewag gemaakt van een boezem waarin dient te worden gekeken, door anderen, en nog dezelfde dag zijn ze alweer bezig met hetzelfde. En maar afschrijven en napraten, van allerlei bronnen waarvan ze net de onbetrouwbaarheid hebben uitgeroepen. Gelukkig is er dat perfecte argument om de eigen desinformatie te vergoelijken: de opdeling in laagopgeleiden en hoogopgeleiden, een onderscheid dat alleen hoogopgeleiden maken. Laagopgeleid is al wie er een andere mening op nahoudt. Telkens een referendum anders uitdraait dan gewenst, telkens een politicus wordt verkozen die niet behoort tot het politiek correcte universum van academicus of journalist, en steevast is dat een populist, is dat te wijten aan de laagopgeleiden die te dom zijn om hun eigen belang te snappen”

Hier hoeft niets aan worden toegevoegd.

 

Francis Van den Eynde

 

bron: Knooppunt Delta Vzw [dsdigitaal@telenet.be]

21-12-16

na Berlijn ?

Na Nice, Parijs, Brussel, Zaventem, Charleroi, München, Würzburg,, St.Etienne-du-Rouvray, Magnanville, Ansbach, Garde-Colombe ... enz  nu  Berlijn. De lijst wordt alsmaar groter.

Maar als men een Wouter Beke (CD&V) gisteren bezig hoorde in Terzake ligt de schuld niet bij de gevoerde politiek van mevrouw“Wir Schaffen das”.  Het is niet de kaste van de huidige hypocriet politiek correcte beroepspolitiekers  Neen, het zijn de anderen want die maken gebruik van zulke aanslagen om alles tot een politiek grotere proportie op te blazen. 

De mensen die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen mogen niet de verrantwoordelijkheid leggen bij mevrouw “Wir Schaffen Das” noch bij al diegenen in haar kielzog die haar beleid blijven propageren.

Je gelooft je eigen oren niet bij het aanhoren van zulke onzin.

Het bloed van de trucker die gedood werd en die van de andere slachtoffers zijn nog niet opgedroogd of daar komr ook de mainstream-media af met de onvermijdelijke waarschuwingen dat het de “rechtsen” zijn die een slaatje slaan uit alweer een achterbakse aanslag.

Geen nood, lieve mensen.  Weldra zal er door de universiteiten de KUL en de UG een grote show op touw gezet worden om een “spiekmadol” aan mevrouw “Wir Schaffen Das” te geven. Kan ze daar weer voor de camera's een zielig gezicht opzetten.  

Wie volgt :  de paus misschien om haar op zijn beurt te loven en haar een plaats in de hemel te beloven.

Eddy

20-12-16

Wir schaffen das

FOTOSHOPPER Merkel . . .

screenshot_22

Door:
“Jan”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

08:03 | Tags: zo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

19-12-16

1.366 behandelingen zijn onnodig

Artsen stellen lihttp://www.nu.nl/gezondheid/4356052/artsen-stellen-lijst-met-zinloze-behandelingen-in-ziekenhuizen.htmljst op met zinloze behandelingen in ziekenhuizen - Nu.nl

www.nu.nl/.../artsen-stellen-lijst-met-zinloze-behandelingen-in-ziekenhuizen.html
 
25 nov. 2016 - Onderzoekers hebben een lijst samengesteld waarop 1.366 medische verrichtingen staan in ziekenhuizen die zinloos zijn en die als richtlijn ...

Artsen zeggen van 1.300 behandelingen: deze zijn onnodig .

Bron : http://www.nu.nl/gezondheid/4356052/artsen-stellen-lijst-met-zinloze-behandelingen-in-ziekenhuizen.html

11:52 | Tags: mja | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

Holsbeekse vaudeville

Wordt het geen tijd dat de CD&V de C uit hun naam haalt ???

Holsbeek heeft besloten om de kerststal weg te halen. 

De Holsbeekse burgemeester Hans Eyssen is van de Christendemocratische zogenaamde volkspartij.

Hansje is zeker vergeten waarvoor die C staat in het logo van de CD&V.

En gebruikt hij de typische tjeventaal om zijn daad te rechtvaardigen:  hij vindt het jammer dat er fanatieke atheïsten zijn die zich over de kerststal beklagen.

Hansje, verdorie ... heb je geteld hoeveel atheïsten , o sorry.. fanatieke atheïsten, er in Holsbeek zijn?

En  ... geloof het of niet, lees wie ik gelijk geef :  den Theo.  Den Theo  (Theo Francken) springt op de kar van de Holsbeekse NVA.  Als oppositiepartij in de gemeenteraad heeft de NVA-Holsbeek besloten om niet deel te nemen aan die CD&V-zever.  De partij nodigt mensen uit om massaal naar het gemeenthuis te komen met een kerststal in de handen.

Verdorie, Theo je hebt gelijk.  Wat je actie nog meer pigment zou geven is dat je van je kerststal een hoed maakt.  Briljante actie voor de volgende Holsbeekse gemeenteraadszitting.

Eddy

Afbeeldingsresultaat voor gratis foto van kerststal

 

minstens de helft !

De helft van alle Zweden negeert de mainstream media en haalt het meeste nieuws van alternatieve sites

screenshot_94

(Vertaling: E.J. Bron)

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat een vijfde deel van alle Zweden geen enkel vertrouwen heeft in de mainstream media en de helft van het land haalt zijn nieuws in de eerste plaats via alternatieve mediabronnen.

inselpresse

Lees verder

18-12-16

citaat

CITAAT George Orwell

screenshot_87

“Een volk dat corrupte politici kiest . . . is geen slachtoffer . . . maar medeplichtige.”

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Adriaan Jansens”

mag niet gezegd worden !

Tot nu toe zijn dit jaar in Malmö 33 gewelddadige verkrachtingen aangemeld, waaronder acht kinderen, geen van de verkrachtingen is opgelost. Afgelopen november is er een speciale politiegroep in het leven geroepen die zich concentreren op twee gevallen waar een 12-jarige en een 14-jarige verkracht zijn. De politie in Malmö verdedigt zich tegen kritiek dat het de signalement van een verkrachter heeft uitgegeven die al enige tijd de stad onveilig maakt. Schrijft lokaltidningen.se, uitgever [...]
 
bron : https://fenixx.org/2016/12/17/zweedse-politie-moet-zich-verantwoorden-voor-beschrijving-van-verkrachter/

foutieve mededeling ???

Leefloon asielzoekers kost vijf maal meer dan verwacht

Kostprijs loopt op tot 137 miljoen euro

Erkende asielzoekers en personen die een subsidiaire beschermingsstatus bezitten, kunnen beroep doen op financiële steun in de vorm van een equivalent leefloon. In 2015 kostte dat de Belgische schatkist 137 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas bemachtigde bij het departement Maatschappelijke Integratie. De cijfers zijn opmerkelijk aangezien ze een veelvoud zijn van wat de federale regering tot hiertoe communiceerde. 

Toen het Vlaams Belang begin dit jaar aan minister voor Maatschappelijke Integratie Borsus (MR) vroeg wat de totale kostprijs was van de leeflonen voor erkende vluchtelingen in 2015 antwoordde, die dat het om een bedrag ging van 22 miljoen euro. Vandaag blijkt dat cijfer echter te worden bijgesteld tot 102 miljoen euro, een vervijfvoudiging dus van het oorspronkelijke bedrag. Tellen we daar ook de kostprijs van de subsidiair beschermden (35 miljoen euro) bij piekt dat cijfer zelfs tot een duizelingwekkende 137 miljoen euro.

Barbara Pas: “Zoals vaak verkeerdelijk wordt gesteld, gaat het hierbij slechts in een minderheid van de gevallen om oorlogsvluchtelingen uit Syrië of Irak. 75 procent van de leeflonen gaat naar mensen uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, Congo, Bangladesh, enz. Kortom: uit alle uithoeken van de wereld.”  

Volgens Pas zijn de cijfers wellicht nog maar het topje van de ijsberg aangezien de grootste toevloed asielzoekers die eind 2015 aankwamen en nu pas erkend zijn hier nog niet in vervat zitten. Pas ziet in de cijfers dan ook het totale failliet van het Belgische asielbeleid dat aan de lopende band immigranten van over de hele planeet toegang biedt tot onze afbrokkelende sociale zekerheid. “Wat is er humaan aan het financieren van een gelukzoeker uit Djibouti terwijl een 1 op 7 landgenoten de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen”, aldus Pas.

Barbara  Pas