21-02-18

een lachertje waarmee de NVA instemt

Tuchtprocedure tegen prins Laurent is een schertsvertoning

De vier traditionele partijen zetten de rest buitenspel in de tuchtprocedure tegen prins Laurent. Die procedure is een schertsvertoning. Straks krijgt de prins opnieuw 312.000 euro. Om wat te doen eigenlijk?

Sex is een eerlijk product, dus maakt het deel uit van eerlijke handel

 

Oxfam en zijn/haar sex-discipelen

Lubbeek :  een Fair Trade gemeente !

Uit het boek “De Kracht van de Overtuiging” :   Betreffende Fair Trade

  • Op de gemeenteraad van mei 2008 in Lubbeek werd een resolutie goedgekeurd om het Fair Trade Label te halen. Daarmee zouden de gemeente en haar inwoners getuigen dat ze eerlijke handel een warm hart toedroegen. In feite betekende dit dat het lokale bestuur , een aantal winkels, cafés, verenigingen en bedrijven zich voorstanders toonden van “in het zuiden” (ter plaatse) geproduceerde duurzame producten.
  • Als toenmalig raadslid kwam ik met een lijvig dossier af om te bewijzen dat er achter de Fair Trade machine in feite enkel zuiver commerciële bedoelinge zaten. Ik argumenteerde dat ik moeite heb met het beeld dat hier geschapen wordt als waren de producten die niet door Oxfam-organisaties worden verdeeld geen eerlijke producten zouden zijn. Oxfam is een commercieel bedrijf, dus zag ik geen enkele reden om het voor te trekken.

Ook het argument dat arme boeren in “het zuiden” een voor hen overgrote som geld op tafel moesten leggen om hun producten onder de titel Oxfam te mogen verdelen werd onder tafel geveegd.  Vele boeren moesten zelfs geld lenen om toch maar hun producten kwijte te mogen raken aan Oxfam.

Eddy      

 
 

lekker eten

Ontvangen : infoblaadje nr 11 van Lubbeek Leeft !

Lay-out :  prachtig

Inhoud : te verwachten.  Met enkele uitschieters !

In citeer :   Lubbeek Leeft :  plaatselijke partij zo nodig !

Als plaatselijke partij focussen wij in de eerste plaats op de betrokkenheid van inwoners.  Dit zowel bij kleine als bij grote projecten, want een gedragen project is een goed project.  Dat is precies de sterkte van een plaatselijke partij, zij moet enkel hiermee rekening houden.  Dat doen we en dat mogen jullie van ons blijven verwachten.

En heb je zin om ons te versterken, je bent van harte welkom !

 Verder :  De befaamde Restaurantdag van LL in zaal Libbeke op 04 maart van 11.30 tot 15.00 uur.

Persoonlijk kan ik getuigen dat de vorige editie van deze restaurantdag absoluut te genieten viel.  Qua    ontvangst zowel als voor het eten.

Eddy

met pensioen zijn is plezant - voor sommigen toch

Jongens toch,  wat was ik blij !

De krant HLN brengt vandaag op blz. 2  de lachende gezichten van twee gepensioneerden !   Jawel, Alberteke en Paolake.  Met naast hen de zeer vet gedrukte titel :  Met pensioen zijn is plezant ! 

Ik ben dadelijk recht gesprongen en ben de Brabançonne beginnen zingen.  Allee toch, iedere Vlaming zou moeten blij zijn dat deze twee levensgenieters op onze kosten zo’n leventje kunnen  leiden.  Met een onzichtbare opgestoken middenvinger naar onze gepensioneerden die amper of helemaal toekomen om het beleg op hun dagelijks boterhammetje te betalen.

Toch blij dat er twee gepensioneerden zijn die genieten van hun karig pensioentje.

Ik zou zeggen , doe zo verder en teken

Bij leven en bij welzijn

Eddy     

 

20-02-18

Ze was advocate

Guy Seghers heeft het bericht van Eddie Vetter gedeeld.
23 uur · 
 

Killary

 
 

19-02-18

De waarheid

Christiane Rotthier heeft het bericht van Humor met een knipoog gedeeld.
 
 
foto van Humor met een knipoog.

zo se

 
foto van LP - Libertarische Partij.
LP - Libertarische Partij

Gelukkig is het bijna weekend 

18-02-18

Geen nieuws web

Nigeriaanse asielparasieten in Italië roosteren hondje en introduceren hun eigen maffia in Europa

En met dit bericht wijzen wij binnen enkele dagen weer eens op het misdadige gedrag van kansloze, niet begrepen Nigeriaans tuig , dat niet slechts in Italië maar  ook geleidelijk aan de weg naar onze contreien weet te vinden. En weer komen deze “mensen” uit een veilig land, dus zijn hun asielaanvragen...
Lees hele artikel

17-02-18

De saga van de firma die parkeerbonnen zomaar mag uitschrijven in de stad Leuven

Antwoord op hun e-bericht van a.u.b. 17 /02/2018

Ofwel werkt er bij jullie op kantoor iemand die zijn werk niet naar behoren kan doen ofwel zijn jullie een bende doortrapte leugenaars.  Waar halen jullie de durf vandaan om nu plots af te komen  met te schrijven dat er geen geldig parkeerbewijs aanwezig was op ons dashboard.  Ik ben verheugd te moeten constateren dat jullie mensen met een verminderd gezichtsvermogen in dienst hebben.  Mag ik u verzoeken het dossier opnieuw ter hand te nemen;  Op 25 januari stuurde ik een klacht naar de heer Tobback en naar “leuven@parkeren.be samen met een fotocopie van het parkeerbewijs.  Waarom zouden we godverdomme een parkeerbewijs uit de parkeermeter halen? Om het niet te gebruiken?  Leg dat maar eens uit !    Mag ik u tevens verzoeken om de parkeertoezichter 10090659 te controleren.  Met de uitdrukking geen geldig parkeerbewijs  kunnen jullie alle kanten uit. Geen verdediging mogelijk voor de zogenaamde overtreders. 

 Dat dossiers bij jullie trouwens slecht bijgehouden worden het volgende :  op 01 februari 2018 hebben wij  via onze bank 22.50 euro ( om van jullie gezwets af te zijn ) overgemaakt op jullie rekening. 

 Misschien nog een geluk voor ons dat op het parkeerbewijs en het pv-slipje het uur en de minuten staan vermeld. 

 Wij kunnen ons vergissen maar jullie berichtgevingen  doen bij ons het vermoeden ontstaan dat jullie firma geld nodig heeft en dat elke parkeertoezichter een x-aantal pv moet opstellen.   

 Om af te sluiten heb ik nu spijt dat ik toch betaald heb.

 En om beleefd te zijn:  mvg

Eddy Elyn

         

From: PS Leuven [mailto:leuven@parkeren.be]
Sent: zaterdag 17 februari 2018 15:33
To: 'Eddy Elyn'
Subject: RE:

  

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

 

Wij hebben uw klacht betreffende het parkeren te Leuven goed ontvangen en hebben er de nodige aandacht aan besteed. Tot onze spijt kunnen wij geen gegronde en wettelijke reden aanhalen die tot annulatie van uw retributiebon zou kunnen leiden volgens het retributiereglement van de Stad Leuven.

 Op het moment van de controle was er geen geldig parkeerbewijs aanwezig op het dashboard.

 Daarom zijn wij verplicht u te vragen deze retributiebon per kerende te voldoen op het rekeningnummer

BE73 0961 2332 0060 en dit met de uitdrukkelijke vermelding van het bonnummer in de gestructureerde mededeling.

Hierbij wensen wij te benadrukken dat bij niet-betaling de financieel beheerder, zoals de procedure voorschrijft, uw dossier zal overmaken aan de stadsadvocaat.

 Met vriendelijke groeten,

  OPC

Dienst klachtenbehandeling

In opdracht van de Stad Leuven

FIRM_StraatFIRM_PostcodeFIRM_GemeenteFIRM_LandFIRM_BTW

 Van: Eddy Elyn [mailto:eddy.elyn@telenet.be]
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 16:09
Aan: PS Leuven <leuven@parkeren.be>
Onderwerp: RE:

 Nummerplaat  BHZ541

 From: PS Leuven [mailto:leuven@parkeren.be]
Sent: dinsdag 6 februari 2018 15:36
To: 'eddy.elyn@telenet.be'
Subject: RE:

 Van: Parkeerretributie Stad Leuven [mailto:Parkeerretributie@leuven.be]
Verzonden: maandag 29 januari 2018 13:05
Aan: PS Leuven <leuven@parkeren.be>
Onderwerp: FW:

 

Geachte,

Om uw dossier te raadplegen, hebben wij het retributienummer of de nummerplaat van de wagen nodig. Deze zijn helaas niet leesbaar op de scan.

Alvast bedankt om deze door te sturen.

 Mvg,

OPC

Klachtenbehandeling

 Van: Info Secretariaat
Verzonden: vrijdag 26 januari 2018 17:57
Aan: Parkeerretributie Stad Leuven <Parkeerretributie@leuven.be>
Onderwerp: FW:

 Van: Eddy Elyn [mailto:eddy.elyn@telenet.be]
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 12:45
Aan: Info Secretariaat <secretariaat@leuven.be>
Onderwerp:

 


 

Elyn Eddy

eddy.elyn@telenet.be

25 januari 2018

Aan de heer Burgemeester Louis Tobback

Betreft : verkeers- en parkeerbeleid .

Meneer  Tobback ,

Op zijn Leuvens gezegd :  in ben in mijn “ropen gescheite “ , dus ga ik er “ni teveil kakkemoikes onange “.

Vandaag 25/01/2018 gingen we een pakket EHBO afhalen bij de CM, Naamse Steenweg 137  3001 Heverlee.

Omdat het slechts een afhaling van een op voorhand klaargemaakt pakket maakten we gebruik van de mogelijkheid om 15 minuten gratis te parkeren.

De 15 minuten waren niet voorbij maar voor alle zekerheid ging mijn echtgenote na 11 minuten terug naar de wagen terwijl de bediende van de CM mij wat uitleg gaf bij het document dat ik moest tekenen. 

Bij het wegrijden merkten we een papier die aangaf dat we in overtreding waren qua tijdsduur.  3 minuten .  Wat voor ons onmogelijk kan geweest zijn.

Meneer Tobback, mag ik u vriendelijk verzoeken een controle uit te oefenen op de toestellen van die verbaliserende firma?  Zijn ze wel geijkt? 

Meneer Tobback, het is nooit onze bedoeling geweest om als we in fout zijn onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.  Dit is geen smeekbede maar wel een vraag om tussenbeide te komen bij zoveel onrechtvaardigheid.  Wij pleiten bij onschuldig maar stellen ons wel vragen.  Als elke oprechte parkeerder 3 minuten te laat bij zijn wagen komt  ... ?  hoeveel tijd kost het om het parkeerbriefje lezen?  En hoeveel tijd kost het om zijn apparaat in werking te stellen?            

Hoogachtend

Eddy Elyn

ziek -kamer alleen - meer betalen zul je

 

Eén van de etterbuilen in de medische wereld is opengebarsten !

Een eenpersoonskamer, mevrouw ... meneer ?  Je hebt de beste keuze gemaakt want dan is het de prof die de operatie zal uitvoeren !

  • Heu, vraagje : wat als ik helemaal onder narcose op de operatietafel lig ? Welke garantie krijg ik dat het wel effectief de prof is die zijn werk zal doen?      
  • Heu, vraagje : ik vroeg een eenpersoonskamer ... maar er blijkt geen voorradig te zijn en ik word naar een meerpersoonskamer gebracht.  wie doet dan de operatie ?

 

Dan wordt de operatie uitgevoerd door een assistent in opleiding of een laatste jaars!  Maar heb geen angst: dat gebeurd dan onder toezicht !

 Voor mij was dat laatste geen garantie.  Want op het ogenblik dat de prof-toezichter moet ingrijpen is de fout reeds gebeurt.  Eventjes nadenken :  er moet wegens een ruggegraatverbuiging wat ze dan medische cement noemen tussen twee wervels gegoten worden.  Maar de cement loopt door een of andere oorzaak uit en komt terecht naast het euvel.  De bijwerkingen ervan zijn verschrikkelijk.     

 De Prof als manager :

 De  patiënt nemen als één van de wieltjes die in hun economisch kader passen. En dat is toch o zo makkelijk meneer.  De patiënt durft toch niets te zeggen.  En dus gebruiken we één of meerdere van de 1.366 onnodige/overbodige onderzoeken.  Voor alle zekerheid madammeke !   Kassa kassa !

M.a.w. : in plaats van dat de alle aandacht naar de patiënt zou gaan wordt de eed van Hippocrates geweld aangedaan en niet meer nagekomen noch nageleefd :  “Ik zal de patiënt geen schade doen en zal mij open en toetsbaar opstellen”.

 Het merendeel van de medische wetenschappers lijkt het vermogen tot intropspectie niet ontwikkeld te hebben en probeert vanui zijn ivoren toren de regie in handen te houden.

 Supplementen waren en zijn nog altijd een groot probleem.  Ook de groeiende vermogensongelijkheid speelt hierbij een grote rol.  Meerdere onderzoek hebben immers aangetoond dat mensen uit de lagere sociale klassen de zorg die ze nodig hebben niet meer kunnen betalen.  En zo komen we dan tot een geneeskunde met twee snelheden.  

 Mogen deze dames en heren, binnen deze beroepsgroep en ook wel andere displinbes in de gezondheidszorg,  dan de morele verontwaardigingen van de patiënten naast zich neerleggen ?  Neen, maar het gebrek aan een zelfkritische opstelling en de rol van de farmaceutische indistrie  is herkenbaar. 

 Men kan bladzijden volschrijven over de door hun weinig tot het zich niets aantrekken van de ontologoische code van de medische wereld; het zal weinig tot niets opbrengen.    

 Het optreden van de medische autoriteiten door de eeuwen heen getuigen, mijn inziens, van weinig hartverwarmendheid en professionalitiet naar de patiënten toe.  Hun ego is grotesk.

 Velen zullen , samen met mij, met gemengde gevoelens de vertoning gevolgd hebben in de media over deze supplementen en de betere zorg voor de meer begoede burger.

 Vanuit mijn bezorgdheid mag ik – gelukkig maar – erkennen dat er onde mensen ook medici zijn die hun beroep ter harte nemen.  Het is alleen moeilijk zo’n witte raaf te vinden.

 Spijtig genoeg – maar tegelijkertijd  moet ik zeggen - dat er toch iemand vanuit de politiek iets tracht te veranderen aan deze toestand.  Ze mag zijn wie ze is maar in deze steun ik haat volledig:   mevrouw De Block.

  Eddy

aaauw

Aaaauuuwwww - mijn balletjes !

Gerrit Nuyens heeft het bericht van Thom Snel gedeeld.
17 uur · 
 
 
 
foto van Thom Snel.
Thom Snel aan lachen

opgepast

Christiane Rotthier heeft de video van Angels gedeeld.
20 uur · 
 
 
 
 
 
 

16-02-18

de wakkere burger

 

                                                    De Wakkere Burger

                                         ( Met de kracht van de overtuiging )

“De Wakkere Burger”  is een volledig onafhankelijke politieke Lubbeekse beweging. 

De focus zal enkel gericht zijn op de gemeentelijke verkiezingen in Lubbeek 2018.  

Met een programmakader dat tot stand kwam door te luisteren naar de Lubbeekse inwoner.  Het is dus een realistisch programma dat sterk en vooral uitvoerbaar is. 

Het enkel populistisch zijn laten we over aan de traditionele partijen.  Partijen die van boven naar beneden werken, waardoor enige logica in de besluitvorming ontbreekt.  Wij werken volledig gebaseerd op de meningen en noden van de lokale bevolking.

Een paar kernpunten :

  • Lubbeek haar ziel terug geven
  • Lubbeek opnieuw aangenaam maken voor iedereen en niet enkel voor een selecte groep van de bevolking
  • Samenstelling van een controle-orgaan, zowel op sociaal als financieel.
  • Het oprichten van een werkgroep waarbij bijv. inkomende klachten over eender wat serieus genomen wordt en waarbij niet de klager maar wel diegene die een overtreding begaat niet alleen op de vinger getikt wordt maar wel met te maken krijgt met een serieuse boete, groter dan een GAS boete.
  • Geen gedoogbeleid -laat de politie hun werk doen zonder inmenging van politici die aan vriendjespolitiek doen.  

Intertesse: mail dan naar eddy.elyn@telenet.be

Eddy.   

         

                                     

niet alleen bij de AZG

Antoine Griffon heeft een link gedeeld.
7 uur · 
 
 
PBS.TWIMG.COM
 
 

teken

Antoine Griffon heeft een foto van Jan Garritsen gedeeld.
7 uur · 
 
 
 
 
 

onze toekomst

Het Vlaanderen van Vandeurzen ... .

 
foto van Wim Orsel.
Wim Orsel voelt zich verdrietig.
 
 

15-02-18

uw lichaam is niet uw lichaam meer

De donor-wet van D66 . . .

Door:
Gerard de Boer
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Stel dat Merkel of een Verhofstadt een lichaamsdeel nodig heeft die alleen jij kunt ....

Met aannemen nieuwe donor-wet krijgt het woord “LIJFEIGENE” de juiste betekenis

giphy-1

(Door: “Geen Nieuws”)

Veel vertrouwen hebben wij nooit gehad in de kennis en kunde van de meeste Nederlandse politici. En dat vertrouwen heeft nu alweer het zoveelste duwtje naar beneden gekregen, nadat een losgelaten en afgedankte TV journaal kip uit Hoenderpark Welgelegen, Pia Dijkstra haar zin heeft gekregen. De nieuwe donor- wet is er nu door, gaat in 2020 in en dat betekent dat het woord lijfeigene in Nederland de juiste betekenis heeft gekregen.

Lees verder>>>
(h/t “BertG.”)
GeenNieuws

seksueel wangedrag

Ook seksueel wangedrag bij Artsen zonder Grenzen

Screenshot_9

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) werd in 2017 wereldwijd geconfronteerd met 24 gevallen van seksueel misbruik of ongewenst seksueel gedrag binnen de eigen organisatie. Dat heeft de medische hulporganisatie vandaag bekendgemaakt.

AzG zegt in totaal 146 klachten of meldingen te hebben ontvangen. ,,In veertig gevallen bleek er na een intern onderzoek sprake te zijn van misbruik of ongewenst gedrag”, zegt de organisatie in een persbericht. In 24 van de 40 bleken de feiten seksueel van aard te zijn.

Lees verder>>>
(h/t “Japio”)
Algemeen Dagblad

sexueel misbruik

Misbruik van mensen die bescherming behoeven: IRC bevestig drie gevallen van misbruik – na Oxfam en Artsen zonder Grenzen

Screenshot_13

(Vertaling: E.J. Bron)

Ongelooflijk – het misbruik door hulporganisaties van mensen die bescherming nodig hebben: na Oxfam en Artsen zonder Grenzen heeft ook de International Rescue Committee (IRC) seksuele overvallen toegegeven.

epoch times

Lees verder 

lap

Ineke Ee heeft een link gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.
16 uur · 
 

Een artikel over het kinkhoestvaccin. Hier staat precies in wat de problemen zijn en waarom het vaccin niet werkt en zelfs averechts werkt. Volgens het RIVM zijn ze hard bezig met het zoeken naar een effectiever vaccin. Het is dus niet effectief?En dat wordt inderdaad dus ook gewoon toegegeven. Op hetzelfde moment, nu, worden alle mensen in de gezondheidszorg gevaccineerd. Dat is raar, want immers, het vaccin werkt eigenlijk niet/ gedeeltelijk, verspreidt juist de ziekte én heeft er tevens voor gezorgd dat een andere stam nu de voornaamste ziekteverwekker is geworden.

Goh, boeiend. Hier een citaat uit een van de verwijzingen van het artikel. 
Het FDA (Waar het RIVM zijn info vandaan haalt) zegt:
'A new study is helping to provide a better understanding of vaccines for whooping cough, the common name for the disease pertussis. Based on an animal model, the study conducted by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and published November 25, 2013, in The Proceedings of the National Academy of Sciences, shows that acellular pertussis vaccines licensed by the FDA are effective in preventing the disease among those vaccinated, but suggests that they may not prevent infection from the bacteria that causes whooping cough in those vaccinated or its spread to other people, including those who may not be vaccinated'.

Kan iemand dit even parafraseren?

Dit persbericht is uit 2013. Sindsdien gebruiken we nog steeds dit zelfde vaccin.

Hier het volledige artikel met meerdere verwijzingen. Kritische denkers, laat je horen!

The New York Times reports that the greatest risk to infants of pertussis infection comes from older siblings, but leaves out key parts of the story.
 
JEREMYRHAMMOND.COM
 
 
 
 

vaccin d'erin om dan +++++

Anne Bennett heeft het bericht van vactruth.com gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.
2 uur · 
 

Amiah stierf minder dan 21 uur nadat ze was ingeënt. Ze werd op 15 mei 2014 rond het middaguur gevaccineerd en stierf op 16 mei 2014.

"Amiah was net 15 maanden oud. Toen ze 14 dagen nadat ze een jaar oud was haar vaccinaties voor eenjarigen kreeg had ze verder geen last. "Ik bracht haar voor haar 15 maanden check up op 15 mei. Ze vertelden me dat ze haar vaccinaties moest krijgen. Het klonk niet goed voor mij, vanwege het feit dat ze die kortgeleden nog ontving. Ik vertelde ...

Meer weergeven
 
foto van vactruth.com.

't Pallieterke

In de kijker

 

 

 

Charles Michel aan de leiband van Emmanuel Macron
Of het nu over de aankoop van gevechtsvliegtuigen gaat, de verdere verdieping van de eurozone of een grensoverschrijdend beleid om de sociale dumping tegen te gaan, eerste minister Charles Michel zet zich graag op de lijn van de Franse president Macron. De telefonische contacten zijn intensief. In die mate dat de bezorgdheid bij de federale coalitiepartners toeneemt. Loopt Michel aan de leiband van het Élysée?

Relatief lage Belgische groei is niet Vlaanderens schuld
De economische groei in België zal dit jaar richting 2 procent koersen. Dat is goed nieuws, maar de groei blijft daarmee wel onder het eurozone-gemiddelde van 2,2 procent. De reden: het ondermaats presteren van Wallonië en Brussel. De Vlaamse economische groei bedraagt al een halve eeuw meer dan het Europees gemiddelde of loopt parallel met de Europese groei.

Onderwijslat moet hoger, ook voor Crevits
“Ja, er is ongelijkheid in het onderwijs. De voornaamste bron is gebrekkige kennis van het Nederlands”. Dat stelde minister van Onderwijs Hilde Crevits. “De lat moet en gaat omhoog. Taal is alles.” Klinkt goed, maar Crevits blijft steken in de gevolgen van een maatschappelijk probleem. De oorzaken benoemen blijft in haar kringen een taboe.

Praten met Bart Coenen: “Oud Groen is een sekte, en politici volgen”
De ecologisten en de ecomodernisten delen hun waardering voor de natuur, de mens en het leven. De kloof tussen de zuiveren in de groene leer en de nieuwe lichting, de pragmatici van het ecomodernisme, is echter diep. Voor de zuiveren zijn de ecomodernisten overlopers, verkocht aan het kapitalisme en, o horreur, neoliberalen. De politieke groenen leven in een bubbel. Sedert 1981 is de aardbol twintig procent groener geworden. De angst voor kernenergie is contraproductief. Een praatstoel met ecomodernist Bart Coenen brengt opheldering.

Advocaat Mary: “Het is dat ik financieel verantwoordelijk ben, anders had ik mijn kinderen al lang een proces aan hun broek gesmeerd.”
Sven Mary, Vlaanderens enfant terrible van de rechtbank, heeft het weer gedaan. Deze keer wil hij volksvijand nummer 1, Salah Abdeslam, op vrije voeten krijgen wegens een brief die opgesteld werd in de verkeerde taal. Het leverde hem de nodige kritiek op. Vandaag praat hij voor het eerst openlijk over juridisch terrorisme, over zichzelf, en ook wel over zichzelf.

14-02-18

geen orgaandonatie -

e Het British Medical Journal waarschuwde al in 2011 dat wetten die mensen automatisch tot donor maken, ervoor zorgen dat artsen de organen van uw man, vrouw, kind of andere geliefde wel degelijk zonder toestemming van de familie zullen wegnemen – Commentaar 2018: Hoe betrouwbaar is de overheid om de zeggenschap over uw lichaam aan anderen over te geven ?

 
Wat denkt u dat er kan gaan gebeuren als u na een ernstig ongeluk op de IC belandt, en er ligt op dat moment ergens een ‘hoge’ en/of ‘bekende’ Nederlander op een orgaan te wachten? (Afbeelding: Getty Images (2)).

Op 15 juli 2013 publiceerden we het onderstaande artikel over de officiële orgaanhandel in de Verenigde Staten, een beangstigende situatie waarin de levens van gewone mensen nauwelijks meer blijken te tellen, en waar het huidige kabinet onder leiding van (wij zouden haast zeggen: natuurlijk) D66 eveneens naartoe wil. Lees en huiver, en bedenk u dan nog eens of u het automatisch orgaandonorschap wel zo’n goed idee vindt.

 

Lees meer...   (58 reacties)
 79 8 326

‘Umvolkung muss sein’: Blanke Europeaan, en slachtoffer van migrant? Dan bent u het volgens de massamedia nauwelijks waard om over te berichten

 
Het zou je (klein)dochter of zus maar zijn: De 18 jarige Pamela zou nog hebben geleefd als Europa zijn wettelijk vastgelegde plicht tegenover zijn eigen inwoners was nagekomen door de grenzen te beschermen, en criminele asielzoekers (in dit geval nota bene uit een veilig land) buiten de deur te houden. (Afbeelding: Anonymous, rechts de arrestatie van de dader).

Net als de gruwelijke moord in Italië vorige week op een 18 jarig meisje door een Nigeriaanse migrant het volgens onze ‘kwaliteits’media niet waard was om apart over te berichten –maar natuurlijk wel de wraakactie van een Italiaan op donkere migranten (uitgebreid met grote foto, om even goed zijn huidskleur te laten zien)-, zo is dat ook het geval met de verkrachting van een 4 jarig meisje in Berlijn door een Afghaanse asielzoeker, die eerder een warm welkom in het katholieke gezin had gekregen. Andermaal blijkt dat de door links gecontroleerde racistische zelfhaat-media (moslim)migranten zoveel mogelijk als arme zielige vluchtelingen blijft afschilderen, terwijl het vele geweld tegen autochtone blanke slachtoffers wordt gebagatelliseerd of gewoonweg genegeerd en ontkend.voetbal

 
foto van VoetbalNieuws.be.
VoetbalNieuws.be

ook bij ons is er verdoken armoe - ook in Lubbeek

Geert Mahieu heeft het bericht van Deutschland Info gedeeld.
11 uur · 
 

De EU is ziek .....

 
foto van Deutschland Info.
Deutschland Info

+++ Die Ungerechtigkeit hat einen Namen - BRiD +++

 
 
 
 

dat groene vakje in het midden valt op

 
No comment
foto van Guy Seghers.
 
 

13-02-18

lachen

Guy Seghers en ReAct hebben een video van Qmusic - België gedeeld.
 
 

het VB schiet in aktie

Start campagne: een hart voor onze mensen

Terwijl er steeds meer bespaard wordt op kap van onze gepensioneerden, onze zwakkeren en onze hulpbehoevenden staat er geen maat op de oplopende immigratiekosten. Het mes snijdt zo diep dat de pensioenen in dit land 40 procent lager liggen dan in onze buurlanden, het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer kan betalen met een derde is gestegen en 1 op 7 landgenoten in armoede leeft.

Daarom starten we vanaf vandaag een grote campagne om onze sociale eisen kracht bij te zetten. Naast een sterke aanwezigheid op sociale media zullen we ook 100.000 zakjes snoep uitdelen doorheen Vlaanderen.

bron:  VB

12-02-18

vaccineren zeg je ... waarom ?

Anne Bennett heeft het bericht van Greg Wyatt gedeeld met de groep Vaccin Vrij - Vaccine Free.
9 uur · 
 

Deze kleine jongen is vrijdag overleden, nadat CPS (Child Protective Services ) hem tegen zijn moeder's wil meenam en alle standaard vaccins plus de flu vaccinatie gaf.

Gevaccineerd op dinsdag 6 februari, overleden vrijdag 9 februari 2018. 
Hij zou morgen 7 maanden oud zijn.

 
foto van Greg Wyatt.
foto van Greg Wyatt.
Greg Wyatt heeft 2 nieuwe foto's toegevoegd.Volgen
19 uur · 
 

CPS MEDICAL KIDNAP ENDS IN TRAGEDY - Lucas was born premature and had something called failure to thrive for quite a few months of his life. The hospital thoug...

Meer weergeven
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende